eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe - przetargiSpółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-31
2020-08-18
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zjazdu oraz przebudowie zatoki postojowej na potrzeby wyznaczenia drogi pożarowej do budynku przy ul. Zaolziańskiej 8-22 we Wrocławiu wraz z organizacją ruchu docelowego.
2020-07-31
2020-08-18
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont zsypów w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych we Wrocławiu na terenie Osiedla I "ANNA", z podziałem na dwa zadania: Zad. Nr 1 - Remont zsypu w klatce nr 24 budynku przy ul. Skwierzyńskiej 22-24 (bud. 11 kondygnacyjny); Zad. Nr 2 - Remont zsypu w klatce nr 7 budynku przy ul. Lubuskiej 5-7 (bud. 11 kondygnacyjny)
2020-07-31
2020-08-18
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych we Wrocławiu na terenie Osiedla III "HUBY" i Osiedla IV "GAJ", z podziałem na 6 zadań: Zad. Nr 1 - remont WLZ w budynku przy ul. Hubskiej 119, Zad. Nr 2 - remont WLZ w budynku przy ul. Hubskiej 121, Zad. nr 3 - remont WLZ w budynku przy ul. Hubskiej 123, Zad. nr 4 - remont WLZ w budynku przy ul. Glinianej 91-97, Zad. Nr 5 - remont WLZ w budynku przy ul. Hubskiej 93-105, Zad. Nr 6 - remont WLZ w budynku przy ul. Nyskiej 68

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-09
2020-07-22
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Krynickiej 2-52 z zastosowaniem płynnych materiałów do renowacji pokryć dachowych na bazie żywic wraz z naprawą kominów i wymianą rynien.
2020-07-08
2020-07-22
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wykonanie remontu pokrytego papą dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 4a-4b z zastosowaniem płynnych materiałów do renowacji pokryć dachowych na bazie żywic wraz z naprawą kominów oraz wymianą wyłazów dachowych i rynien
2020-07-06
2020-07-22
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zjazdu oraz przebudowie zatoki postojowej na potrzeby wyznaczenia drogi pożarowej do budynku przy ul. Zaolziańskiej 8-22 we Wrocławiu wraz z organizacją ruchu docelowego.
2020-07-03
2020-07-21
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wraz z montażem dodatkowego odcinka instalacji wody zimnej oraz dodatkowych zaworów odcinających w piwnicach budynku przy ul. Krynickiej 34-40 i 42-48 we Wrocławiu.
2020-07-03
2020-07-21
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wykonanie remontu hydroforni wolnostojącej pracującej na potrzeby budynków położonych we Wrocławiu przy ul. Stysia 20a, ul. Stysia 22, ul. Zielińskiego 55, ul. Zielińskiego 43 wraz z remontem instalacji wodociągowych zasilających w wodę w/w budynki.
2020-03-19
2020-04-30
Wrocław Usługi Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
2020-01-20
2020-02-04
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych we Wrocławiu na terenie Osiedla III "Huby" i Osiedla IV "Gaj" S.M. Wrocław-Południe, w tym ich malowanie, z podziałem na 5 zadań: Zad. nr 1 - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Wieczystej 89-97; Zad. nr 2 - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Wieczystej 141-149; Zad. nr 3 - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Ślicznej 54 - 66 (tylko od wejścia do I piętra); Zad. nr 4 - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Świeradowskiej 59-73 (dot. tylko klatek nr: 67, 69, 71, 73); Zad. nr 5 - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Piławskiej 2-12 (dot. tylko klatek nr: 2, 4, 6).
2019-11-01
2019-11-15
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe -113; Remont klatek schodowych części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych we Wrocławiu na terenie Osiedla III "Huby" SM. Wrocław-Południe, w tym ich malowanie (klatek i wejść do budynków), z podziałem na 5 zadań: Zad. nr 1 - remont klatek schodowych budynku ul. Wieczysta 73-77; Zad. nr 2 - remont klatek schodowych budynku ul. Wieczysta 109-113; Zad. nr 3 - remont klatek schodowych budynku ul. Wieczysta 135-139; Zad. nr 4 - remont klatek schodowych budynku ul. Wieczysta 151- 159; Zad. nr 5 - remont klatek schodowych budynku ul. Śliczna 45-59;
2019-10-31
2019-11-14
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie pionów instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Orzechowej 27-37 we Wrocławiu, na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe (dot. wymiany pionów w klatkach nr 33,35,37).
2019-10-31
2019-11-14
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie 14 szt. latarni parkowych znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Świeradowskiej 59-73 we Wrocławiu (dz. nr 26/1, AM-10, Obręb: Gaj)
2019-10-31
2019-11-15
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont dźwigów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych we Wrocławiu, na terenie Osiedli nr I "Anna", nr II "Dorota-Barbara" i nr III "Huby" należących do SM Wrocław-Południe, z podziałem na 4 zadania: Zad. nr 1 - remont dźwigu w klatce nr 24 budynku ul. Zaporoska 24-26 (Os. I), Zad. nr 2 - remont dźwigu w klatce nr 9 budynku ul. Sanocka 9-15 (Os. II), Zad. nr 3 - remont dźwigu w klatce nr 28 budynku ul. Wielka 28-34 (Os. II), Zad. nr 4 - remont dźwigu w klatce nr 26 budynku ul. Śliczna 24-44 (Os. III).
2019-10-31
2019-11-15
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnym wielorodzinnym położonych we Wrocławiu, na terenie Osiedla III "Huby", z podziałem na dwa zadania: Zad. nr 1 - remont instalacji w budynku ul. Borowska 86-90; Zad. nr 2 - remont instalacji w budynku ul. Wieczysta 99-103.
2019-07-28
2019-08-12
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wymiana pionów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Działkowej 20-22, 46-62 we Wrocławiu, położonym na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe, z podziałem na dwa zadania: Zad. Nr 1 - wymiana pionów w klatkach nr: 20,22,50,52,54,56 (12 pionów); Zad. Nr 2 - wymiana pionów w klatkach nr: 46,48,58,60,62 (10 pionów).
2019-07-28
2019-08-12
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wraz z montażem zaworów regulacyjnych podpionowych w budynku mieszkalnym przy ul. Nyskiej 38-46 we Wrocławiu (wymiana pionów w klatkach nr: 38,40,42) oraz zamontowanie zaworów podpionowych w klatkach nr 38,44,46 tego budynku, położonego na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe.
2019-07-28
2019-08-12
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gliniana 91-99/Hubska 59-61 we Wrocławiu, położonym na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe (dotyczy remontu w 3 klatkach: ul. Gliniana 99 i ul. Hubska 59 i 61, zasilanych z jednego złącza kablowego ZK w klatce nr ul. Hubska 59).
2019-07-28
2019-08-14
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz remont elewacji szczytowej i podcienia, w tym systemowe docieplenie ściany szczytowej i podcienia budynku przy ul. Glinianej 91-99/Hubskiej 59-61 we Wrocławiu, położonego na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe.
2019-07-28
2019-08-14
Wrocław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe Remont pokrycia (renowacja) części dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krynickiej 2-52 (zakres: od klatki nr: 38 do klatki nr 52), wraz z naprawą kominów i wymianą rynien.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.