eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-23
2020-10-01
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo. Prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego w obszarach określonych warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2020-09-23
2020-10-08
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie "Utworzenie rezerwy powodziowej stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin"
2020-09-23
2020-10-01
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Przebudowa wałowych Śluz przeciwpowodziowych nr 1 i 3 na kanale A w Pułtusku
2020-09-22
brak danych
Warszawa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie "Przeglądy i usługi związane z serwisowaniem pogwarancyjnym samochodów służbowych KZGW oraz RZGW w Warszawie i podległych Zarządów Zlewni, w podziale na 9 części" Część nr 6Serwis pogwarancyjny samochodów Zarząd Zlewni w Ciechanowie.
2020-09-22
2020-11-04
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Kontrakt 1B.5/2 "Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą"
2020-09-22
2020-10-02
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach "Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec, m. Rudziniec"
2020-09-22
2020-10-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie
2020-09-21
2020-10-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Potok Jastrzębik km 0+700-1+400 wykonanie udrożnienia i usunięcie zatorów, m. Duszniki Zdrój, pow. kłodzki
2020-09-21
2020-10-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku "Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000÷4+800 i 4+800÷13+900 i wał prawy km 0+000÷0+250 i 4+800÷12+195, gm. Miasto Elbląg i Gronowo Elbląskie." - Odcinek do realizacji w ramach zamówienia: wał lewy km 7+710÷9+120 gm. Gronowo Elbląskie
2020-09-21
2020-10-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof
2020-09-21
2020-10-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Remont elewacji budynków i wymiana chodników na terenie Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, w podziale na 3 części."
2020-09-21
2020-10-06
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie.
2020-09-21
2020-10-05
Lwówek Śląski Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Zaprojektuj i wybuduj - Uszczelnienie ścian galerii w zaporze czołowej zbiornika Bukówka, wykonanie instalacji wentylacyjnej galerii.
2020-09-21
2020-10-05
Zgorzelec Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu "Remont jazów na rzece Lubsza w km 3+820 I KM 10+830"
2020-09-18
2020-10-05
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry. Część 3 Remont budowli piętrzących
2020-09-18
2020-09-29
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu."
2020-09-18
2020-10-05
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku "Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 w m. Tama Brodzka"
2020-09-17
brak danych
Warszawa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock" - etap II, w km wału 2+900 - 4+500, pow. otwocki, woj. mazowieckie
2020-09-16
2020-09-24
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie - przebudowa pompowni Styków opracowanie dokumentacji technicznej
2020-09-16
2020-09-24
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Dokumentacja na remont korekcji stopniowej na potoku Koszarawa w km 0+300-3+764 w m. Żywiec"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-15
2020-09-23
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ,,Dostawa sprzętu RTV oraz FOTO na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie".
2020-09-15
2020-09-22
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław "Konserwacja rzek na terenie NW Wrocław"
2020-09-10
2020-09-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą na piętrzenie, retencjonowanie i korzystanie dla potrzeb żeglugi z wód systemu Wielkich Jezior Mazurskich na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku
2020-09-09
2020-09-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pompownie Szczurowa i Natków - naprawy uszkodzonych pomp
2020-09-09
2020-09-23
Lwówek Śląski Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Roboty konserwacyjno-remontowe na potoku Podgórna na dł. 2,1 km w m. Podgórzyn, gm. Podgórzyn
2020-09-08
2020-09-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Remont jazu zastawkowego w km 2+240 rzeki Korzkiew wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów po prawej i po lewej stronie jazu, Część II Remont jazu wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów na rzece Cielnica w km 7+000"
2020-09-08
2020-09-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 - 9+600, gm. Stężyca obiekt 3 w km 8+262- 9+600 na długości 1,338 km
2020-09-08
2020-09-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy (3 części)
2020-09-07
2020-09-14
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300"
2020-09-04
2020-09-14
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Kompleksowa poprawa warunków przepływu w korytach rzek: Starej Gorzyczanki, Cieku od Bogorii i Atramentówki, woj. Świętokrzyskie"
2020-09-04
2020-09-15
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Prace interwencyjne na ciekach wodnych ZZ Kraków
2020-09-04
2020-09-15
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zakup łyżki koszącej, szybkozłącza mechanicznego oraz głowicy obrotowej do koparki DX85R-3 firmy DOOSAN .
2020-09-04
2020-09-21
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Remont bloku zrzutowego ZW Turawa. Etap II
2020-09-04
2020-09-21
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Wisła km 147+400-147+900, remont opaski brzegowej, uzupełnienie wyrwy
2020-09-04
2020-09-21
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Krzyworzeka, km 1+130-1+450, zasyp wyrw, udrożnienie koryta
2020-09-04
2020-09-21
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Krzyworzeka, km 1+800-2+250, zasyp wyrw, udrożnienie koryta
2020-09-03
2020-09-18
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Tarnawka, km 0+000-7+500, remont ubezpieczeń, zasyp wyrw, udrożnienie
2020-09-03
2020-09-18
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Tarnawka, km 7+500-20+900, remont ubezpieczeń, zasyp wyrw, udrożnienie
2020-09-03
2020-09-18
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - potok Rdzawka, km 0+000-7+300, remont ubezpieczeń, zasyp wyrw, udrożnienie
2020-09-03
2020-09-18
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - potok Pluskawka, km 0+000-8+520, remont ubezpieczeń, zasyp wyrw, udrożnienie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-23
brak danych
Zgorzelec Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu "Przywrócenie pierwotnej funkcji stopnia Ziębikowo "
2020-09-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Konserwacja (utrzymanie) odcinkowo cieku Gzel w km od 0+000 - 8+450, m. Rybnik, Jejkowice, Szczerbice, Piece, Rydułtowy, gm. Rybnik, Jejkowice, Gaszowice, Rydułtowy
2020-09-23
brak danych
Zgorzelec Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu Konserwacja koryt rzek i remonty urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego Lubsko i Nadzoru wodnego w Zgorzelcu z podziałem na części1. Kanał Białków - remont jazu i konserwacja cieku w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko 2. Włosienica-Roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu . Udrożnienie koryta 3. Czerwona Woda-Roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu . Udrożnienie koryta"
2020-09-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle - etap I
2020-09-23
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Opracowanie studium/koncepcji rozwiązań stosunków wodnych na polderze Stegna, gm. Stegna i Sztutowo woj. pomorskie
2020-09-22
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Serwisy, przeglądy, konserwacje urządzeń związanych z gospodarką wodna na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu.
2020-09-22
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 3 części
2020-09-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Remonty i naprawy budowli i urządzeń melioracyjnych związane z ochroną przed suszą i powodzią na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 3 części - Etap II
2020-09-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku Średzka Woda -lewy dopływ rz. Odry -część 1. Jaz Chomiąża km 3+195"
2020-09-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny" W ramach projektu finansowanego ze środków UE pn"Stopień Brzeg Dolny - roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II" nr POIS.03.02.00-00-0009/17
2020-09-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach "Wymiana lin nośnych przeciwwag zasuwy komory północnej (PN) Śluzy Kłodnica wraz z remontem przeciwwag."
2020-09-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Udrożnienie koryt cieków wodnych na terenie NW Myślenice
2020-09-17
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów planowania i budżetowania
2020-09-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km.
2020-09-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000-0+400 wraz z przepustem wałowym" w ramach projektu pn."Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego"
2020-09-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Remont siedziby NW w Górze Kalwarii - Etap II
2020-09-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Nadzoru Wodnego Bochnia
2020-09-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Kontrakt 1A.4 "Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino"
2020-09-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Naprawa budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ( 3 części )
2020-09-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Awaryjny remont murów na potoku Bystrzyca Kłodzka w km 0+000 - 0+120

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.