eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
2020-12-02
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Zakup opon, opon specjalistycznych oraz felg do samochodów służbowych PGW WP wraz z dystrybucją do ośmiu RZGW
2020-11-23
brak danych
Warszawa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław Dostawa znaków nawigacyjnych brzegowych wraz z osprzętem do ich montażu na Wrocławskim Węźle Wodnym
2020-11-23
2020-12-02
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Sukcesywna dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie
2020-11-23
2020-12-14
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu pn. "Modernizacja (przebudowa) stacji pomp Modła III"
2020-11-23
2020-12-02
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. ,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie"
2020-11-20
2020-12-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000- 2+650 w m. Baczków i Proszówki, gm. Bochnia i gm. Drwinia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Młynówka
2020-11-20
2020-12-09
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa koryta potoku Proszowskiego od km 0+000-1+864, 2+139-2+830, 7+191-7+535 w miejscowości Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm. Drwinia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Proszowski
2020-11-20
2020-12-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka.
2020-11-20
2020-12-09
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa koryta potoku Babica od km 0+000 do km 2+130 w miejscowości Bochnia, gm. Bochnia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Babica"
2020-11-20
2020-12-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa prawego wału potoku Ulga w m. Rzezawa gm. Rzezawa - Etap II
2020-11-20
2020-11-30
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Utrzymanie rzek w ZZ Sandomierz - Utrzymanie cieku Struga Piestrzecka, Utrzymanie cieku Struga Zborowska, Utrzymanie cieku Dopływ spod Badrzychowic
2020-11-19
2020-11-27
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie Wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Nysie wynikających z art. 62.1 Ustawy Prawo Budowlane
2020-11-19
2020-12-04
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa koryta potoku CSK od km 0+000 do km 4+860 , powiat bocheński, gm. Bochnia m. Damienice, Cikowice, Stanisławice oraz powiat wielicki, m. Kłaj- zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok CSK"
2020-11-19
2020-12-07
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Modernizacja budynku NW Słupsk - w zakresie ścian zewnętrznych
2020-11-19
2020-12-01
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Monitoring efektów robót budowlanych wykonanych w ramach projektu "Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej" - część II monitoring biologiczny
2020-11-19
2020-11-30
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie Nysa Kłodzka i dopływy, pow. kłodzki usuwanie wywrotów drzew w celu przywrócenia przepustowości koryt rzecznych
2020-11-18
2020-12-03
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na myciu i malowaniu elewacji 3 ścian budynku oraz malowaniu pomieszczeń biurowych
2020-11-18
2020-12-28
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na modernizacji pomieszczeń na II piętrze oraz modernizacji parkingu
2020-11-18
2020-12-04
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku "Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały", gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie
2020-11-18
2020-11-26
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Modernizacja oświetlenia podstawowego w budynku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-16
2020-11-24
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Dostawa środków czystości, chemii gospodarczej, galanterii papierniczej oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2020-11-16
2020-11-24
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Przeglądy i czynności obsługowe samochodów służbowych na gwarancji wraz z dostawą materiałów - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w podziale na 8 części
2020-11-16
2020-11-24
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dostawa wyposażenia specjalistycznego do jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2020-11-16
2020-11-24
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie projektu wykonawczego remontu lewego obwałowania awanportu górnego śluzy w Borku Szlacheckim
2020-11-13
2020-11-23
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP
2020-11-13
2020-11-23
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Prace interwencyjne na ciekach wodnych ZZ Kraków
2020-11-12
2020-11-20
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie
2020-11-12
2020-11-20
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych należących do Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 3 części
2020-11-10
2020-11-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław Usunięcie drzew z obszaru działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu
2020-11-10
2020-11-23
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie Zakup materiałów i sprzętu ochrony p.pow. dla Nadzorów Wodnych w Zarządzie Zlewni w Lesznie
2020-11-06
2020-11-20
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug Graniczny poniżej opaski brzegowej OL/347 w m. Sławatycze, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie, znak graniczny - 060
2020-11-06
2020-11-23
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica gm. Kłaj, pow. wielicki. Zadanie 1 - Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki, województwo małopolskie" ETAP I - kontynuacja wykonania robót budowlanych wg dokumentacji naprawczej.
2020-11-06
2020-11-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Utrzymanie rzek w ZZ Sandomierz - Utrzymanie Kanału Odmęckiego gm. Mędrzechów w km 0+000 - 5+140, Utrzymanie Cieku od Beszowej, Utrzymanie cieku Dopływ spod Oblekonia, Utrzymanie cieku Struga Komorowska
2020-11-04
2020-11-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Zasyp wyrwy brzegowej rz. Skawa w km 11+000-11+500 w m. Graboszyce, gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie."
2020-11-04
2020-11-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 3 części
2020-11-04
2020-11-19
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Remont zaplecza pompowni Gromiec
2020-11-03
2020-11-18
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Stradomka, km 33+200-33+350
2020-11-02
2020-11-17
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Remont Śluzy Gorczyca w km 57+000 Kanału Augustowskiego - dz.nr 407/3 Płaska, gm. Płaska, pow. augustowski polegający na wymianie wrót dolnych - RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie
2020-11-02
2020-11-17
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Utrzymanie rzeki Kanał Kozienicko - Gniewoszowski w km 0+000 ÷ 18+341 gm. Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów
2020-10-31
2020-11-06
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy (2 części)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku "Remont wałów rzeki Fiszewkiwał lewy km 0+000÷4+800 i 4+800÷13+900 i wał prawy km 0+000÷0+250 i 4+800÷12+195, gm. Miasto Elbląg i Gronowo Elbląskie." - Odcinek do realizacji w ramach zamówieniawał lewy km 7+710÷9+120 gm. Gronowo Elbląskie
2020-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Serwis samochodów służbowych osobowych i dostawczych będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostek podległych PGW Wody Polskie
2020-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Monitoring i konserwacja systemu monitorowania i CCTV jazu i zapory w Smardzewicach
2020-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie - przebudowa pompowni Styków opracowanie dokumentacji technicznej.
2020-11-23
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zwiększenie zdolności retencyjnej na rzekach w zlewni Pilicy na terenie województwa łódzkiego - opracowanie operatów wodnoprawnych część 3 i część 4
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie,pow. gdański, woj. pomorskie.
2020-11-23
brak danych
Zgorzelec Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu " Remont jazów na rzece Lubsza w km 3+820 I KM 10+830"
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zabezpieczenie skarp rzek na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie.
2020-11-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Remont elewacji budynków i wymiana chodników na terenie Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, w podziale na 3 części.
2020-11-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Przebudowa prawego wału potoku Ulga w m. Rzezawa gm. Rzezawa Etap I
2020-11-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usuwanie szkód powodziowych - rzeka Wisła km 147+400-147+900, remont opaski brzegowej, uzupełnienie wyrwy
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Potok Jastrzębik km 0+700-1+400 wykonanie udrożnienia i usunięcie zatorów, m. Duszniki Zdrój, pow. kłodzki
2020-11-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu pn."Doble - modernizacja jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty
2020-11-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Naprawa płyt i parapetu oraz wykonanie umocnienia narożnika Bulwarów we Włocławku
2020-11-17
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 8+976- 9+028 (brzeg lewy) i w km 8+996 - 9+022 (brzeg prawy) w Barczewie, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
2020-11-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie "Prace remontowo-naprawcze budowli piętrzących i wałowych w zlewni Baryczy w 2020 r." gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie gmina Odolanów i Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie gmina Góra, Wąsosz i Niechlów, powiat górowski, województwo dolnośląskie
2020-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław Wykonanie okresowych 5-letnich kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu
2020-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Leszno gm. Żmigród, Prusice, Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie gm. Milicz, pow. milicki, woj. dolnośląskie gm. Sośnie, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie
2020-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ubezpieczeń brzegów na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.