eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku - przetargiGmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-01
2022-09-09
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. "WŁOCŁAWEK -MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
2022-08-18
2022-08-26
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji".
2022-08-04
2022-08-12
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. "WŁOCŁAWEK -MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
2022-06-14
2022-06-22
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji"
2022-06-10
2022-06-21
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Usługi psychoterapii i socjoterapii ofiar przemocy w rodzinie, świadczone dla osób czasowo przebywających oraz korzystających z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2022-04-26
2022-05-05
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-03-22
2022-03-30
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-02-17
2022-02-25
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-01-21
2022-01-31
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2021-12-14
2021-12-21
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji"
2021-08-31
2021-09-08
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji"
2021-06-25
2021-07-12
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, realizowane w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum 3"
2021-06-16
2021-06-24
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Dostawa samochodu typu BUS, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu grantowego Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławek
2021-06-11
2021-06-21
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, realizowane w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum 3"
2020-11-17
2020-12-02
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku
2020-10-09
2020-10-26
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
2020-09-22
2020-10-07
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
2020-03-17
2020-04-01
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pomieszczenia specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2019-04-02
2019-04-17
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem oraz przebudowa zjazdu publicznego od ul. Stodólnej, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu i naświetleń piwnicznych, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników, pięlęgnacja zieleni.
2018-11-30
2018-12-10
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-20
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji".
2022-09-01
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Zakup i dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz torbą, w ramach projektu pn. "WŁOCŁAWEK -MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
2022-07-25
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji"
2022-07-12
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Usługi psychoterapii i socjoterapii ofiar przemocy w rodzinie, świadczone dla osób czasowo przebywających oraz korzystających z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2022-06-02
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-05-23
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Organizacja wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w ramach projektu partnerskiego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-04-05
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-03-31
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-03-07
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2022-02-04
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji".
2021-12-23
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji"
2021-10-28
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby projektu "Reintegracja społeczna Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji"
2021-08-17
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, realizowane w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum 3"
2021-07-27
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Dostawa samochodu typu BUS, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu grantowego Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławek
2021-06-24
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, realizowane w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum 3"
2021-01-08
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku
2020-05-12
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pomieszczenia specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2019-06-04
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem oraz przebudową zjazdu publicznego od ul. Stodólnej, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji desz-czowej - odwodnienie dachu i naświetleń piwnicznych, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
2019-01-07
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
2017-01-23
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji komputerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.