eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK

Dane wykonawcy:

JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK
Gorzelniana 7
62-065 Grodzisk Wielkopolski
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

41

Łączna wartość
wygranych przetargów

59 860 884 zł

Liczba zamawiających

20

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK, najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK zamówień to 59 860 883,63 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (15 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Powiatu Grodziskiego.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 12 238 967,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Rakoniewice przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszyńska w Rostarzewie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 68 800,95 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Roboty uzupełniające przy Przebudowie ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wielkopolskim Przetarg ogłoszony był przez Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.


Liczba udzielonych firmie JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 15 39 517 764,48 PLN 11
2021 13 15 137 686,09 PLN 11
2017 7 3 954 447,47 PLN 3
2016 4 947 899,46 PLN 3
2010 2 303 086,13 PLN 2
RAZEM: 41 59 860 883,63 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (29 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 53 986 709,16 zł). Przetargi, w których wygrywa firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni ulic, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Grodzisk Wielkopolski (17 przetargów na łączną kwotę 12 939 211,56 zł). Wielichowo (4 przetargi na łączną kwotę 2 170 015,05 zł). Granowo (4 przetargi na łączną kwotę 2 092 535,09 zł). Rakoniewice (3 przetargi na łączną kwotę 17 782 782,47 zł). Stęszew (2 przetargi na łączną kwotę 396 058,52 zł).

Lista przetargów, w których firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-02 Wielichowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Dostawy

"Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem kostki brukowej, krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie"
257 814,00 PLN
2022-11-18 Nowy Tomyśl

Powiat Nowotomyski
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gm. Nowy Tomyśl w sezonie 2022/2023
106 248,00 PLN
2022-11-16 Grodzisk Wielkopolski

Powiat Grodziski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy w miejscowości Prochy"
4 917 361,47 PLN
2022-11-10 Rakoniewice

Gmina Rakoniewice
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
1 680 882,37 PLN
2022-11-04 Rakoniewice

Gmina Rakoniewice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszyńska w Rostarzewie
12 238 967,00 PLN
2022-08-23 Wielichowo

Gmina Wielichowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w m. Trzcinica - II Etap
925 649,77 PLN
2022-06-29 Mosina

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie
Roboty budowlane

Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)
9 991 045,85 PLN
2022-06-09 Granowo

Gmina Granowo
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej w Strzępiniu"
257 823,99 PLN
2022-06-01 Rakoniewice

Gmina Rakoniewice
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo
3 862 933,10 PLN
2022-05-24 Wielichowo

Gmina Wielichowo
Roboty budowlane

Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolna i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym III etap (odcinek drogi ul. Wierzbowej)
846 040,78 PLN
2022-04-29 Grodzisk Wielkopolski

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 530726P (ulicy Winnej od istniejącej nakładki do przedszkola BOBO Wiercipięta)
840 939,33 PLN
2022-04-14 Granowo

Gmina Granowo
Roboty budowlane

"Remont (modernizacja) ulicy Konstytucji 3-go Maja w Granowie wraz z utwardzeniem terenu przy szkole"
1 113 336,74 PLN
2022-03-29 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienia podobne PN. "Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)"
172 972,13 PLN
2022-01-21 Puszczykowo

MIASTO PUSZCZYKOWO
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni ulicy Leśnej w Puszczykowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i remontem chodnika na ulicy Odskok
1 301 426,84 PLN
2022-01-10 Wolsztyn

GMINA WOLSZTYN
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Konopnickiej w Wolsztynie
1 004 323,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 39 517 764,48 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-01 Grodzisk Wielkopolski

Powiat Grodziski
Roboty budowlane

"Remont drogi powiatowej nr 3603P ul. Żwirowa w Grodzisku Wielkopolskim"
297 380,43 PLN
2021-11-10 Granowo

Gmina Granowo
Roboty budowlane

"Remont (modernizacja) dróg powiatowych nr 2459P i 2956P w m. Bielawy"
450 783,39 PLN
2021-11-09 Mosina

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie
Roboty budowlane

Budowa ulicy Lema w m. Mosina
8 172 450,55 PLN
2021-10-22 Grodzisk Wielkopolski

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Roboty budowlane

Budowa ul. Piaskowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową kanalizacji deszczowej
712 683,88 PLN
2021-07-23 Kamieniec

Gmina Kamieniec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczewo
648 323,28 PLN
2021-07-01 Grodzisk Wielkopolski

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi w Snowidowie
636 377,88 PLN
2021-06-21 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej" - etap I ul. Trzebiatowska
499 926,50 PLN
2021-06-14 Duszniki

Gmina Duszniki
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem
660 436,20 PLN
2021-05-31 Stęszew

Gmina Stęszew
Usługi

Remont cząstkowy jezdni bitumicznych w 2021 roku na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy.
247 230,00 PLN
2021-05-31 Siedlec

Gmina Siedlec
Roboty budowlane

Budowa drogi w Kiełkowie
171 175,29 PLN
2021-05-17 Luboń

Miasto Luboń
Roboty budowlane

Budowa ulicy Juranda w Luboniu
1 751 953,19 PLN
2021-05-17 Wielichowo

Gmina Wielichowo
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie
140 510,50 PLN
2021-03-30 Grodzisk Wielkopolski

Powiat Grodziski
Usługi

Bieżące utrzymanie dróg powiatowy na terenie Powiatu Grodziskiego
748 455,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 15 137 686,09 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-20 Grodzisk Wielkopolski

Zarząd Powiatu Grodziskiego
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz - etap II"
198 491,94 PLN
2017-07-18 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg gruntowych na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski
216 787,50 PLN
2017-06-22 Grodzisk Wielkopolski

Zarząd Powiatu Grodziskiego
Roboty budowlane

Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Granowo
198 418,62 PLN
2017-05-08 Grodzisk Wielkopolski

Zarząd Powiatu Grodziskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec - Kąkolewo - droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo
354 999,33 PLN
2017-04-13 Grodzisk Wielkopolski

Zarząd Powiatu Grodziskiego
Usługi

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego
468 943,65 PLN
2017-02-09 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Usługi

Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.
2 246 215,46 PLN
2017-01-12 Granowo

Gmina Granowo
Usługi

Remont chodnika przy drodze krajowej nr 32 w m. Granowo
270 590,97 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 3 954 447,47 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-29 Grodzisk Wielkopolski

Zarząd Powiatu Grodziskiego
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego w 2017 oraz 2018 roku
559 980,00 PLN
2016-10-24 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające przy Przebudowie ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wielkopolskim
68 800,95 PLN
2016-08-02 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski - Woźniki w miejscowości Grąblewo
237 758,62 PLN
2016-07-12 Grodzisk Wielkopolski

Starosta Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
Roboty budowlane

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna - Barłożna w miejscowości Komorówko.
81 359,89 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 947 899,46 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-20 Stęszew

Urząd Miejski Gminy Stęszew
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ulicy Polnej i Świerczewskiego w Strykowie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na długości 190 mb. z materiału Wykonawcy
148 828,52 PLN
2010-08-17 Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod lodowisko w rejonie kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w Grodzisku Wielkopolskim.
154 257,61 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JAN NOWAK Zakład Drogowo-Budowlany "NOJAN" JAN NOWAK najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 303 086,13 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.