eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT

Dane wykonawcy:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT
Leśna 1A
55-106 Czeszów
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

56

Łączna wartość
wygranych przetargów

6 591 995 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT zamówień to 6 591 994,89 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Zasobu Komunalnego.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 444 344,90 PLN w ramach ogłoszonego przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław-Zadanie nr 3 - rejon J, K (Biuro Obsługi Klienta nr 8)..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 516,73 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Modernizacją gminnego lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego przy ul. Jemiołowej 16A/11, zamówienie dodtakowe do postępowania nr ZZK-WP/3408/13 Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Zasobu Komunalnego.


Liczba udzielonych firmie ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 3 286 181,00 PLN 1
2019 4 424 013,31 PLN 1
2018 3 242 241,75 PLN 2
2017 3 263 548,71 PLN 1
2016 2 328 402,53 PLN 2
2015 2 524 517,06 PLN 2
2014 4 752 767,70 PLN 2
2013 4 506 722,22 PLN 2
2012 5 643 689,36 PLN 2
2011 7 632 426,13 PLN 1
2010 6 510 850,76 PLN 1
2009 5 835 501,85 PLN 1
2008 8 641 132,51 PLN 1
RAZEM: 56 6 591 994,89 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (48 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 5 266 829,52 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty instalacyjne w budynkachPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (56 przetargów na łączną kwotę 6 591 994,89 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-11-25 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Montaż instalacji gazowej w lokalach gminnych położonych we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 32a/15 oraz ul. Stanisławowskiej 86.
67 486,08 PLN
2020-11-17 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
98 830,55 PLN
2020-11-17 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
119 864,37 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 286 181,00 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-12-05 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

modernizacjA gminnego lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 21/8
6 800,55 PLN
2019-10-22 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
173 700,00 PLN
2019-06-11 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
139 000,00 PLN
2019-06-06 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
104 512,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 424 013,31 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-11-15 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ulicyProbusa 9/11 i Ofiar Oświęcimskich 46/3.
97 200,00 PLN
2018-09-03 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu-2 zadania.
123 830,34 PLN
2018-07-31 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie z wolnej ręki na wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej - rejon J,K na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zamówienie podobne
21 211,41 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 242 241,75 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-06 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonie R
117 503,52 PLN
2017-06-05 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
71 028,95 PLN
2017-04-04 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
75 016,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 263 548,71 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-17 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu, zarządzanych przez ZZK. ZZK-WP/3408/76/16
228 400,00 PLN
2016-07-13 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej - rejon J,K na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław (zamówienie uzupełniające), znak postępowaniaWM/SZP/WR/44/2016/G
100 002,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 328 402,53 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-25 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury i na terenach zewnętrznych w rej. A i B stanowiących zasób Gminy Wrocław. ZZK-WP/3405/169/15
193 320,00 PLN
2015-10-14 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zadanie nr 3 - rejon J, K (Biuro Obsługi Klienta nr 8)
331 197,06 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 524 517,06 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-09 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław-Zadanie nr 3 - rejon J, K (Biuro Obsługi Klienta nr 8).
444 344,90 PLN
2014-07-31 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicachGajowickiej 149/10, ul. Pereca 16/12, ul. Kolejowej 36/3 we Wrocławiu ZZK - WP/3408/87/14.
74 370,00 PLN
2014-07-18 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu; znak postępowaniaWM/SZP/PN/51/2014/G
137 702,80 PLN
2014-02-13 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

ZZK-WP/3408/169/13Modernizacji gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicach:Powstańców Śl. 142/8, Al. Jarzębinowej 13/3b, Zaporoskiej 85/16, Zaporoskiej 68/35, Oporowskiej 2/15.
96 350,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 752 767,70 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-13 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przypl. Konstytucji 3-go Maja 6/12, ul. Kniaziewicza 8/4, ul. Mierniczej 18/7a i ul. Nowodworskiej 41a/4 we Wrocławiu
117 460,00 PLN
2013-10-14 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław
313 845,49 PLN
2013-08-02 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacją gminnego lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego przy ul. Jemiołowej 16A/11, zamówienie dodtakowe do postępowania nr ZZK-WP/3408/13
3 516,73 PLN
2013-06-04 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ul. Kruczej 10 lok. 7 , ul. Jemiołowej 16A pok. 11, ul. Gajowickiej 70 lok. 6 we Wrocławiu. ZZK-WP/3408/52/13
71 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 506 722,22 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-30 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługi

Usługa polegająca na wykonaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonach J,K, znak postępowania WM/SZP/WR/50/2012/G
255 617,46 PLN
2012-11-30 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w zakresie robót sanitarnych w rejonie A, B. ZZK-WP/3405/182/12
50 004,00 PLN
2012-11-07 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Remont lokalu użytkowego położonego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 66 A we Wrocławiu, zarządzanego przez Zarząd Zasobu Komunalnego
114 011,83 PLN
2012-10-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Wykonanie łazienki i dwóch toalet wspólnych w budynku przy ul. Jordanowskiej 22 we Wrocławiu wraz z rozbiórką komórek gospodarczych
75 256,07 PLN
2012-04-30 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) połozonych we Wrocławiu (Przednia 62m1,maślicka 188m4, Pilczycka 203 m2,Murarska 15m1).
148 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 643 689,36 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-09-07 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu przy ulicachSłowiańska 12/19, Pomorska 40/20, Jaracza 42/13, Górnicza 86/5, Orzeszkowej 45/7 (ZZK-WP/3408/143/11)
168 800,50 PLN
2011-08-22 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Remont pustostanu przy ul. Malarska 12-15 m. 6 we Wrocławiu w zakresie wykonania nowych tynków, zamontowania naświetlenia, montażu ogrzewania elektrycznego - roboty dodatkowe. ZZK-WP/3405/171/11
4 199,02 PLN
2011-07-29 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul.Myśliwskiej 6 we Wrocławiu w zakresie zamontowaniu drzwi wejściowych oraz postawieniu ścianki działowej - zamówienie dodatkowe. ZZK-WP/3405/139/11
4 308,35 PLN
2011-05-26 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu
119 786,00 PLN
2011-05-18 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu. ZZK-WP/3408/53/11
154 897,65 PLN
2011-03-28 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie prac tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich, okładzinowych, malarskich oraz instalacji sanitarnych wraz z wymianą osprzętu i instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i zabezpieczeń w pustostanachnr 22 w budynku przy ul. Hallera 131/133 oraz 9, 11, 17, 40 w budynku przy ul. Hallera 135/137 we Wrocławiu - zamówienie uzupełniające ZZK-WP/3400/48/10 zad 1
50 654,61 PLN
2011-01-11 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu. ZZK-WP/3408/238/10
129 780,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 632 426,13 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-10 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające polegające na robotach budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostanach) przy ul. Kurkowej 69/16, Pl. Strzelecki 11/15, Pl. Powstańców Wlkp. 3/3, ul. Pomorska 24/2 We Wrocławiu ZZK-WP/3405/242/10
9 840,67 PLN
2010-10-22 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Uzupełniajace roboty budowlane remont pustostanów przy ul. Podwale 75A/48 i ul. Maślickiej 10B/6 we Wrocławiu.
11 115,76 PLN
2010-10-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu. ZZK-WP/3408/131/10
168 715,16 PLN
2010-08-31 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Uzupełniajace roboty budowlane - remont pustostanów przy ul. Podwale 75A/48; Maślickiej 10B/6 i Stalowej 65/8 we Wrocławiu.
60 171,52 PLN
2010-08-23 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane - remont pustostanu przy ul. H. Brodatego 10/5 we Wrocławiu.
59 081,48 PLN
2010-06-02 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych -pustostanów położonych we Wrocławiu - 1 zadanie
201 926,17 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 510 850,76 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-13 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) we Wrocławiu
46 346,20 PLN
2009-07-27 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali socjalnych (pustostanów) we Wrocławiu zadanie nr 2.
298 971,80 PLN
2009-07-14 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Remont gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Pereca 18/19 we Wrocławiu
18 173,59 PLN
2009-07-06 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Modrenizacja lokalu mieszkalnego przy ul.Pereca 18 m. 19 we Wrocławiu.
50 810,26 PLN
2009-06-17 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i obiektach małej architektury na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie A i B
421 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 835 501,85 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach i obiektach małej architektury na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonie A i B
141 475,20 PLN
2008-09-26 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające - modernizacja gminnych lokali mieszkalnych - pustostanów przy ul. Nankiera 8/12 i ul. Ruskiej 46/5 we Wrocławiu.
56 528,00 PLN
  Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej budynków mieszkalnych przy ul. Witolda 33; ul. Niemcewicza 30B; ul. Niemcewicza 34; we Wrocławiu.
113 114,16 PLN
2008-09-25   Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 30B we Wrocławiu. 36 863,74 PLN
2008-09-25   Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Witoda 33 we Wrocławiu. 76 250,42 PLN
  Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej budynków mieszkalnych przy ul. Kleczkowskiej 6; ul. Kleczkowskiej 17; ul. Czajkowskiego 83; ul. Czajkowskiego 82A; ul. Kraszewskiego 6 i ul. Osobowickiej 47 we Wrocławiu.
116 604,87 PLN
2008-09-25   Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6. 46 618,19 PLN
2008-09-25   Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Kleczkowskiej 17 we Wrocławiu. 40 972,14 PLN
2008-09-25   Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Kleczkowskiej 6 we Wrocławiu. 29 014,54 PLN
2008-04-24 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) Rejon A, B Łączna liczba lokali przeznaczonych do remontu: 6 w tym: 5 lokali o powierzchni 14 m˛ - 40 m˛, 1 lokal o powierzchni 60,10 m˛ - 94 m˛..
213 410,28 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJI SANITARNEJ, CO I GAZOWEJ JASIŃSKI ROBERT najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 641 132,51 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.