eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA

Dane wykonawcy:

Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA
Os. Niwa 103A
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

61

Łączna wartość
wygranych przetargów

62 260 908 zł

Liczba zamawiających

31

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA, najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA zamówień to 62 260 907,87 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (9 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 5 849 437,03 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu przetargu, którego przedmiotem było Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Ciche na Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 27 062,01 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Budowa Świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach - zamówienie uzupełniające Przetarg ogłoszony był przez Gmina Wieliczka.


Liczba udzielonych firmie Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 1 619 244,71 PLN 1
2017 3 8 985 852,93 PLN 3
2016 4 10 668 172,90 PLN 4
2015 7 5 859 522,72 PLN 4
2014 6 4 246 393,57 PLN 5
2013 6 6 374 105,09 PLN 4
2012 9 8 693 264,88 PLN 6
2011 8 3 508 898,00 PLN 5
2010 4 3 475 023,21 PLN 3
2009 9 4 738 359,01 PLN 5
2008 3 1 228 450,35 PLN 2
2007 1 3 863 620,50 PLN 1
RAZEM: 61 62 260 907,87 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (58 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 53 275 054,94 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty budowlane, Roboty instalacyjne w budynkachPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Katowice (16 przetargów na łączną kwotę 12 906 500,01 zł). Kraków (6 przetargów na łączną kwotę 4 918 898,26 zł). Skawina (4 przetargi na łączną kwotę 1 516 059,97 zł). Zator (4 przetargi na łączną kwotę 1 000 706,65 zł). Wadowice (3 przetargi na łączną kwotę 3 932 273,47 zł).

Lista przetargów, w których firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-11-20 Mogilany

Gmina Mogilany
Roboty budowlane

Wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do postępowania ZP.271.1.21.2019 dla zadania pn.Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lusinie
619 244,71 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 619 244,71 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-10 Mysłowice

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Roboty budowlane

Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
3 257 913,23 PLN
2017-03-29 Babice

Urząd Gminy w Babicach
Roboty budowlane

Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudowa kolidującego uzbrojenia w Babicach
3 229 954,59 PLN
2017-03-28 Szaflary

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Rozbudowa ZSPiG w Skrzypnem poprzez budowę sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego
2 497 985,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 8 985 852,93 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-11 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Przebudowa i dostosowanie budynku nr 24 - strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów - w kompleksie wojskowym Niedźwiedź
1 829 664,47 PLN
2016-06-16 Czarny Dunajec

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Ciche na Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum
5 849 437,03 PLN
2016-03-10 Koszęcin

Urząd Gminy Koszęcin
Roboty budowlane

Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie
1 664 071,65 PLN
2016-02-02 Kraków

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Remont budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie
1 324 999,75 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 10 668 172,90 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-16 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

ZP-2380-356-78/2015 Remont Komisariatu Policji w Siewierzu
246 148,32 PLN
2015-07-31 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Remont kompleksowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu - ZAMÓWIENIE DODATKOWE
590 273,83 PLN
2015-07-01 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających związanych zPrzebudową i modernizacją budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul Koszarowej
50 349,59 PLN
2015-06-18 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Remont kompleksowy budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74 - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
91 960,59 PLN
2015-06-10 Wadowice

Gmina Wadowice Urząd Miejski
Roboty budowlane

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaroszowicach
3 349 873,02 PLN
2015-05-14 Rybnik

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Roboty budowlane

Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych
1 324 118,29 PLN
2015-02-09 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w dzielnicy Ochojec, roboty remontowe w obrębie II piętra i klatek schodowych w ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
206 799,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 5 859 522,72 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-24 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Remont kompleksowy budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74 - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
266 808,36 PLN
2014-09-18 Sucha Beskidzka

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Roboty budowlane

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej przy Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Juszczynie
964 754,24 PLN
2014-09-17 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem kompleksowym Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
285 941,22 PLN
2014-06-11 Bojszowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek
2 283 226,91 PLN
2014-04-17 Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice
Roboty budowlane

Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - roboty dodatkowe
67 577,91 PLN
2014-02-18 Dobczyce

Gmina Dobczyce
Roboty budowlane

Budowa budynku zaplecza sportowego w Brzączowicach
378 084,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 4 246 393,57 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-17 Trzyciąż

Gmina Trzyciąż
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Suchej, Gmina Trzyciąż
69 211,50 PLN
2013-11-06 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

KMP Bytom- remont kompleksowy
1 895 333,47 PLN
2013-09-10 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających związanych z wykonaniem modernizacji budynku, adaptacji pomieszczeń po WKU i budowa garaży dla potrzeb KMP w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2
594 531,31 PLN
2013-09-09 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót koniecznych jako dodatkowe związanych zPrzebudową i modernizacją budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul Koszarowej 17
221 792,25 PLN
2013-06-03 Wieliczka

Gmina Wieliczka
Roboty budowlane

Budowa Świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach - zamówienie uzupełniające
27 062,01 PLN
2013-04-11 Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice
Roboty budowlane

Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu
3 566 174,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 6 374 105,09 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-14 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych koniecznych jako dodatkowe związane zPrzebudowa sanitariatów oraz przebudowa strefy wejścia wraz z dyżurką w budynku KP II Katowice, realizowanego w oparciu o umowę nr 1150/75404/2012 z dnia 01.10.2012 r.
154 975,02 PLN
2012-12-10 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17
3 456 373,77 PLN
2012-11-28 Katowice

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy remoncie ogrodzenia w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach przy ul.Panewnickiej 13
35 595,60 PLN
2012-10-31 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających (2) związanych z wykonaniem modernizacji budynku, adaptacji pomieszczeń po WKU i budowa garaży dla potrzeb KMP w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2
493 768,29 PLN
2012-08-27 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających związanych z wykonaniemModernizacją budynku, adaptacją pomieszczeń po WKU i budową garaży KMP Mysłowice przy ul. Starokościelnej 2
331 027,89 PLN
2012-06-27 Trzyciąż

Gmina Trzyciąż
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Suchej
1 732 511,90 PLN
2012-03-21 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

Rozbudowa i remont pawilonu sportowego LKS w Bulowicach
821 714,33 PLN
2012-03-20 Kłaj

Gmina Kłaj
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA, REMONT, MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TARGOWISKU.
751 297,87 PLN
2012-01-03 Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny
Roboty budowlane

Przebudowa Pawilonu H dla potrzeb służb technicznych UEK wraz wewnętrznymi instalacjami.
916 000,21 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 8 693 264,88 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-11-15 Wieliczka

Gmina Wieliczka
Roboty budowlane

Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach
1 499 192,51 PLN
2011-09-12 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia im. Papieża Jana Pawła II
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach - etap 3 Roboty wykończeniowe parteru - zamówienie uzupełniające
102 400,92 PLN
2011-06-14 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia im. Papieża Jana Pawła II
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach - etap 3
479 999,53 PLN
2011-05-16 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Przebudowa i remont pomieszczeń parteru w budynku nr 71 w kompleksie wojskowym Kraków
399 893,48 PLN
2011-03-28 Zator

Burmistrz Zatora
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy Przebudowie i rozbudowie budynku Domu Ludowego w Palczowicach
39 483,74 PLN
2011-02-15 Zator

Burmistrz Zatora
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy Przebudowie i rozbudowie budynku Domu Ludowego w Palczowicach.
102 090,00 PLN
2011-02-15 Zator

Burmistrz Zatora
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe (nieobjęte zamówieniem podstawowym) i uzupełniające przy Przebudowie i rozbudowie budynku Domu Ludowego w Palczowicach.
102 090,00 PLN
2011-02-01 Zakopane

TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
Roboty budowlane

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont Bazy TESKO w Zakopanem przy ul. Szymony 17a - II etap budynek nr 3 warsztatowo-garażowy roboty wykończeniowe i instalacyjne
783 747,82 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 3 508 898,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-09-09 Zator

Burmistrz Zatora
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Palczowicach
757 042,91 PLN
2010-05-17 Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia :Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej
122 488,00 PLN
2010-03-24 Bielsko-Biała

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 9 w Bielsku-Białej
2 241 352,30 PLN
2010-01-27 Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej
354 140,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 3 475 023,21 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-09 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kętach przy ul. Świętokrzyskiej 49
620 226,82 PLN
2009-10-21 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Roboty budowlane

Remont kapitalny budynku przy ul. Mickiewicza w Skawinie - roboty dodatkowe.
178 710,19 PLN
2009-09-29 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót koniecznych, jako dodatkowe, związanych z przebudową i remontem budynku aresztów zlokalizowanego w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19
328 000,00 PLN
2009-08-04 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Roboty budowlane

Roboty dodatkoweRemont kapitalny budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Skawinie.
139 668,28 PLN
2009-05-14 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Roboty budowlane

Remont kapitalny budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Skawinie.
638 105,92 PLN
2009-05-07 Kraków

Dom Pomocy Społecznej "Seniora Naftowca"
Roboty budowlane

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego namodernizację pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej Seniora Naftowca w Krakowie ul. Kluzeka 6
149 446,78 PLN
2009-04-06 Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka
Roboty budowlane

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej
1 825 731,87 PLN
2009-03-17 Kraków

Dom Pomocy Społecznej "Seniora Naftowca"
Roboty budowlane

modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej Seniora Naftowca w Krakowie ul. Kluzeka 6 wraz z robotami towarzyszącymi.
298 893,57 PLN
2009-03-12 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Roboty budowlane

Nadbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Skawinie.
559 575,58 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 4 738 359,01 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-09-22 Maków Podhalański

Gmina Maków Podhalański
Roboty budowlane

Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3.
67 320,61 PLN
2008-05-15 Pcim

Urząd Gminy Pcim
Roboty budowlane

Wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych Hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Stróży
907 072,00 PLN
2008-05-12 Maków Podhalański

Gmina Maków Podhalański
Roboty budowlane

Nadbudowa części budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim-Etap II /roboty wykończeniowe
254 057,74 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 228 450,35 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-18 Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa i remont budynku aresztów zlokalizowanego w kompleksie KWP w Katowicach
3 863 620,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 3 863 620,50 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.