eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › SKANSKA S.A.

Dane wykonawcy:

SKANSKA S.A.
Aleja "Solidarności" 173
00-877 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie SKANSKA S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

4 608

Łączna wartość
wygranych przetargów

8 502 101 095 zł

Liczba zamawiających

1 107

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma SKANSKA S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie SKANSKA S.A. zamówień to 8 502 101 095,15 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (815 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatowych.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 225 357 328,70 PLN w ramach ogłoszonego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu przetargu, którego przedmiotem było B3-1 OdcinekPrzelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 29,68 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej na terenie Gminy Kobierzyce Przetarg ogłoszony był przez Gmina Kobierzyce.


Liczba udzielonych firmie SKANSKA S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy SKANSKA S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 66 203 897 699,36 PLN 45
2016 537 962 274 914,68 PLN 303
2015 815 1 315 732 248,82 PLN 373
2014 738 1 661 516 657,55 PLN 329
2013 719 1 068 983 262,83 PLN 325
2012 617 1 165 605 477,58 PLN 291
2011 361 683 801 219,91 PLN 186
2010 271 506 515 749,89 PLN 117
2009 212 449 266 199,23 PLN 100
2008 169 270 134 455,75 PLN 69
2007 103 214 373 209,55 PLN 42
RAZEM: 4 608 8 502 101 095,15 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (4 414 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 8 231 408 276,36 zł). Przetargi, w których wygrywa firma SKANSKA S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty drogowe, Roboty budowlane, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie budowy drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma SKANSKA S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (361 przetargów na łączną kwotę 870 600 123,77 zł). Poznań (243 przetargi na łączną kwotę 487 418 671,88 zł). Warszawa (192 przetargi na łączną kwotę 523 937 339,84 zł). Olsztyn (178 przetargów na łączną kwotę 216 341 929,49 zł). Rzeszów (169 przetargów na łączną kwotę 325 807 015,49 zł).

Lista przetargów, w których firma SKANSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-08 Konin

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Roboty budowlane

"Remont drogi krajowej nr 25 w zakresie ul. Ślesińskiej i ul. Przemysłowej w Koninie" oraz "Budowa ekranów dźwiękochłonnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesińskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie"
5 772 276,31 PLN
2017-09-06 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1468N relacji DK53-Marcinkowo od km 11+600 do km 12+030
197 805,80 PLN
2017-09-05 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulic Leonharda i Wyszyńskiego na odc. Od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Pstrowskiego (bez skrzyżowania), Etap 3.1 od km 0+938,39 do km 1+259,66
3 197 054,13 PLN
2017-08-25 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont DW 439 w m. Żmigródek w km 1+300-2+760, długość 1,46 km. CPV 45233142-6.
1 414 422,74 PLN
2017-08-25 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 340 w km 62+660-64+265 Niedary-Ludgierzowice. CPV 45233142-6.
1 857 158,19 PLN
2017-08-24 Bydgoszcz

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice w miejscowości Dobrzejewice od km 20+142 do km 21+065, dł.0,923 km
755 571,68 PLN
2017-08-23 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś
371 579,01 PLN
2017-08-18 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchnidrogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie na odcinku od m. Sompolinek do m. Wierzbie, w m.Kłodawa ul. Bierzwieńska
1 235 622,10 PLN
2017-08-07 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dalszej części istniejącej nawierzchni ul. Prawocheńskiego wraz z remontem fragmentu chodnika na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
113 073,00 PLN
2017-08-01 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II
1 711 560,62 PLN
2017-07-27 Lubomino

Gmina Lubomino
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica - Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N"
1 583 357,29 PLN
2017-07-26 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
Roboty budowlane

Dokończenie budowy stanu surowego otwartego, roboty wykończeniowe w zakresie łącznika budynku
5 970 520,00 PLN
2017-07-26 Toruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA MOSTU ZLOKALIZOWANEGO W DRODZE POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA- ZAMEK BIERZGŁOWSKI- CZARNE BŁOTO W M. CZARNE BŁOTO W KM 8+968 WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ SKRZYŻOWANIA Z DROGI NR 2005C Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2032CBIERZGŁOWO - ZAMEK BIERZGŁOWSKI
685 262,32 PLN
2017-07-26 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 2 części zamówienia.
7 758 367,56 PLN
2017-07-21 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 20 w m. Czaplinek od km 95+100 do km 96+610 dł. odc. 1,51 km
933 902,40 PLN
2017-07-21 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 11 na odc. Wierzchowo-Szczecinek od km 103+700 do km 105+620 oraz od km 108+080 do km 108+850 dł. odc. 2,69 km
1 421 140,83 PLN
2017-07-20 Kościerzyna

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz - Wielki Klincz
3 965 841,25 PLN
2017-07-19 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski
2 454 431,00 PLN
2017-07-10 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa ronda Starołęcka - Głuszyna w Poznaniu
5 327 555,24 PLN
2017-07-10 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Prawocheńskiego wraz z remontem fragmentu chodnika na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
182 527,95 PLN
2017-07-06 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia powtórzonego do zamówienia podstawowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1219 N Bramka - Tarda - Miłomłyn -Samborowo na odcinku Bramka - Bożęcin"
50 454,23 PLN
2017-07-05 Płużnica

Gmina Płużnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz
1 244 001,93 PLN
2017-06-30 Wrocław

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Roboty budowlane

"Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części - część II, w podziale na 3 zadania."
220 627,04 PLN
2017-06-29 Grudziądz

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie - Plesewo w km 3+500,00 - 5+940,26
1 442 699,61 PLN
2017-06-27 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Stare Kawkowo-Nowe Kawkowo od km 5+960 do km 6+830
420 570,62 PLN
2017-06-27 Wałcz

Powiat Wałecki
Usługi

Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998
588 754,63 PLN
2017-06-22 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kanafojskiego na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
97 468,39 PLN
2017-06-14 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I. Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 392 w km 22+400 - 34+180 Stronie Śląskie - Idzików. CPV 45.23.31.42-6.
10 269 498,31 PLN
2017-06-07 Płock

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Rozbudowa i remont ulicy Bielskiej w Płocku
8 373 877,88 PLN
2017-06-07 Opole

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km wału 0+300 - 0+760 w m. Brzeg - Rataje
1 036 443,52 PLN
2017-06-01 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Krynica Morska - Piaski
1 246 588,30 PLN
2017-05-26 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy- Babilon
3 278 035,41 PLN
2017-05-22 Poznań

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu podziemnego trzykondygnacyjnego wraz z częścią naziemną na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowanym przy ul. Marcelińskiej 44 w Poznaniu
12 101 612,07 PLN
2017-05-17 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

04040 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej - Poprawa nawierzchni ul. Dyrekcyjnej
3 415 099,74 PLN
2017-05-10 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1451G NA ODCINKU KĘBŁOWO - DK NR 6 O DŁ. 1,7 KM
3 662 666,66 PLN
2017-05-08 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra
3 746 956,61 PLN
2017-04-28 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N Gradki-Tuławki, od km 13+100 do km 13+850
368 558,53 PLN
2017-04-28 Murowana Goślina

Gmina Murowana Goślina
Roboty budowlane

Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina"
2 988 024,22 PLN
2017-04-26 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara - ETAP II
494 218,90 PLN
2017-04-24 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego
4 330 145,64 PLN
2017-04-21 Międzychód

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000
2 115 407,25 PLN
2017-04-19 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Park Rataje w Poznaniu
14 344 461,03 PLN
2017-04-14 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

"Przebudowa ulicy Wojska Polskiego z przyległymi ulicami w Jabłonowie Pomorskim oraz budowa kanalizacji deszczowej"
474 581,96 PLN
2017-04-11 Brodnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834C Jastrzębie-Sobiesierzno na odcinku Jastrzębie-Komorowo
883 629,23 PLN
2017-04-10 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr. powiatowej nr 1651N w m. Łupowo km 5+421 ÷ 6+020
292 251,28 PLN
2017-04-07 Września

Gmina Września
Usługi

Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni
2 557 958,63 PLN
2017-04-05 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe Nr 1407N, 1435N, 1415N)ZADANIE NR 2- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiołowo, na odcinku od km 4+500 do km 5+495
1 884 915,90 PLN
2017-04-04 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Blękwit
995 198,30 PLN
2017-03-30 Częstochowa

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Roboty budowlane

BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy
8 585 400,00 PLN
2017-03-29 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Usługi

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym lub asfaltem lanym
452 335,45 PLN
2017-03-28 Międzychód

Gmina Międzychód
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy.
3 667 900,92 PLN
2017-03-23 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo na odcinku Bramka - Bożęcin
3 517 782,68 PLN
2017-03-17 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Usługi

Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska w Toruniu
15 772 149,10 PLN
2017-03-14 Szczytno

Urząd Gminy Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (msc. Kamionek).
676 886,13 PLN
2017-03-10 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu plant miejskich w Olsztynie
1 064 333,01 PLN
2017-03-07 Wielgie

Gmina Wielgie
Usługi

Przebudowa drogi gminnej nr 170818C Ostrowite-Szczepanki
1 192 589,33 PLN
2017-03-07 Pasłęk

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)
6 660 084,25 PLN
2017-03-06 Starogard Gdański

Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Roboty budowlane

Rozbudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.
1 959 979,59 PLN
2017-02-28 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy droga powiatowa 5500N ) polegającej na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantującej szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych
2 213 401,56 PLN
2017-02-27 Gietrzwałd

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł obwodnicy Olsztyna
5 989 822,84 PLN
2017-02-23 Legnica

Prezydent Miasta Legnicy
Usługi

Wykonanie uzupełniających robót budowlano-montażowych polegających na budowie ul. Boiskowej i części ul. Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy.
7 059 181,54 PLN
2017-02-20 Lubawa

Gmina Lubawa
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuszewo o nr 147018N oraz w miejscowości Grabowo o nr 147022N
471 151,06 PLN
2017-02-13 Toruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 do 4+757 na dł. 4,757 km
2 618 880,97 PLN
2017-02-01 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza
8 199 788,00 PLN
2017-01-18 Pasłęk

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km
1 824 216,49 PLN
2017-01-18 Bukowiec

Gmina Bukowiec
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnychnr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m.
2 138 081,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SKANSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 203 897 699,36 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-30 Lwówek Śląski

Powiat Lwówecki
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów
1 929 132,00 PLN
2016-12-29 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu pn.Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las od km 0+800 do km 3+072
2 986 218,33 PLN
2016-12-28 Olsztyn

Zarząd Dróg
Usługi

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2017 r.
439 980,77 PLN
2016-12-16 Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Usługi

Budowa skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu
9 649 350,00 PLN
2016-12-15 Sadlno

Gmina Wierzbinek
Roboty budowlane

Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce
574 843,48 PLN
2016-12-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 na odcinku Kisielice - Ogrodzieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2 446 733,42 PLN
2016-12-12 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień
3 993 065,32 PLN
2016-12-12 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej 3250P relacji Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki
3 049 612,20 PLN
2016-12-07 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin-Wieszczyce od km 1+950 do km 2+500
124 903,74 PLN
2016-12-06 Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko tj. od km0+770,00 do km3+065,00 w ramach zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Jamno - Brzeziny
3 139 187,43 PLN
2016-11-30 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 3322P w m. Rychwał - ul. Grabowska
254 109,69 PLN
2016-11-30 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym 2016/2017 Rejon - Część X
16 500,00 PLN
2016-11-28 Brześć Kujawski

Gmina Brześć Kujawski
Usługi

Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej
199 352,23 PLN
2016-11-25 Łask

Gmina Łask
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiewiórczynie (dz. nr ewid. 645/19, 645/18)
199 000,00 PLN
2016-11-21 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej 3250P relacji Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas w miejscowościach Karsy i Krągola.
2 190 422,88 PLN
2016-11-21 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Usługi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bukowiec
344 014,57 PLN
2016-11-18 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Remont placu dojazdowego do magazynu soli na bazie Rejonu w Lidzbarku Warmińskim - II postępowanie
202 033,55 PLN
2016-11-17 Pieszyce

Gmina Pieszyce
Usługi

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszyce (droga nr 117656 D) w formule zaprojektuj i wybuduj
1 586 700,00 PLN
2016-11-15 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Usługi

Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin - Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930
742 451,19 PLN
2016-11-14 Młynary

Gmina Młynary
Usługi

Przebudowę drogi gminnej Nr 107003N w miejscowości Nowe Monasterzysko
1 134 466,11 PLN
2016-11-10 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Usługi

Rozbudowa ulicy Nałkowskiej i ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu - etap I" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu"
4 425 007,90 PLN
2016-11-09 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Międzychód -Wronki -Piotrowo -Czarnków -Ujście od km 28+800,00 do km 29+950,00 długości 1150,00 m
464 398,84 PLN
2016-11-09 Jelenia Góra

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Usługi

Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze
258 901,63 PLN
2016-11-08 Września

Gmina Września
Usługi

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej ul. Nekielska w Psarach Małych
91 857,81 PLN
2016-11-02 Pruszków

Powiat Pruszkowski
Usługi

remont nawierzchni dróg powiatowych - nakładki.
1 312 130,70 PLN
2016-11-02 Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański
Usługi

Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim - odcinek od km 1+030,40 do km 1+123,71
810 570,00 PLN
2016-11-02 Olsztyn

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
Usługi

Remont placu manewrowego WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17.
441 420,19 PLN
2016-10-31 Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity.
2 257 775,92 PLN
2016-10-28 Lidzbark Warmiński

Powiat Lidzbarski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH OPERACJI PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA-HENRYKOWO-PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN-BRANIEWO) II ETAP
140 508,71 PLN
2016-10-26 Lubrza

Gmina Lubrza
Usługi

Budowa Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy
6 024 455,45 PLN
2016-10-26 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Usługi

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława - drogi Nr 1210 N Stradomno - Wikielec (990 mb), Nr 1297 N Mózgowo - Gulb (420 mb)
438 195,13 PLN
2016-10-26 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kubackiego wraz z ulica Krańcową, Gajową i Kasztanową w Suchym Lesie - zamówienie uzupełniające
399 606,21 PLN
2016-10-24 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Usługi

Remont dk nr 92 odc. Chełmno - Podrzewie
2 779 801,81 PLN
2016-10-21 Olsztyn

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Usługi

Roboty budowlane polegające remoncie istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych , placów, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie
1 047 928,49 PLN
2016-10-18 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie parkingu typu Park&Ride przy ulicy Szymanowskiego w Poznaniu
4 746 107,18 PLN
2016-10-17 Kurzętnik

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo
432 233,99 PLN
2016-10-17 Janowiec Kościelny

Gmina Janowiec Kościelny
Usługi

Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym
408 481,63 PLN
2016-10-14 Barczewo

Gmina Barczewo
Usługi

Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie - budżet obywatelski
186 018,35 PLN
2016-10-14 Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Usługi

Wykonanie robót dodatkowych uzupełniających polegających na rozbudowie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wraz towarzyszącymi robotami budowlanymi i uzupełnieniem instalacji elektrycznych celem wykonania zadania "przebudowa oddziału intensywnej terapii w budynku 2F - w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na potrzeby projektu "Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPSZOZ "Zdroje"
63 837,00 PLN
2016-10-13 Ciechocinek

Gmina Miejska Ciechocinek
Usługi

Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)
287 567,36 PLN
2016-10-12 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Usługi

Przebudowa ul. Pańskiej
921 451,71 PLN
2016-10-12 Konin

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Usługi

Remont ulicy Przemysłowej w Koninie
1 084 791,61 PLN
2016-10-12 Kraków

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwisk 11A i 11B w rejonie Dąbrówki, gmina Stryszów, powiat wadowicki, woj. małopolskie.
12 239 952,57 PLN
2016-10-11 Łask

Gmina Łask
Usługi

Przebudowa drogi gminnej 103212E we wsi Rokitnica
1 044 584,90 PLN
2016-10-07 Rogóźno

Gmina Rogóźno
Usługi

Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie.
388 348,15 PLN
2016-10-05 Jonkowo

Gmina Jonkowo
Usługi

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNA W JONKOWIE
179 847,71 PLN
2016-10-05 Stawiguda

Gmina Stawiguda
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające przy realizacji zadaniaPrzebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I w ramach zadaniaPrzebudowa drogi gminnej o nr. ewid. 206/1 obręb Ruś gmina Stawiguda
135 300,00 PLN
2016-09-29 Gdynia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Remont budynku nr 9 w kompleksie wojskowym Dębogórze (zadanie nr 12814)
4 295 000,00 PLN
2016-09-27 Mielec

Gmina Miejska Mielec
Roboty budowlane

Rozbiórka hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu wraz z przełożeniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz opracowaniem dokumentacji budowlanej na rozbiórkę w trybie - zaprojektuj i wykonaj
2 690 010,00 PLN
2016-09-26 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 53 z DK 59 w miejscowości Rozogi w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
3 319 770,00 PLN
2016-09-22 Łagiewniki

Gmina Łagiewniki
Usługi

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łagiewniki- Przystronie i przebudowa drogi gminnej na odcinku Trzebnik-Radzików, zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2 299 000,64 PLN
2016-09-22 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km od 0+000-14+280, polegające na likwidacji przełomów
1 138 306,61 PLN
2016-09-22 Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej Janowo - Owidz - roboty dodatkowe
50 346,11 PLN
2016-09-21 Legionowo

Powiat Legionowski
Usługi

przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Szkolna w miejscowości Izabelin w Gminie Nieporęt
994 486,77 PLN
2016-09-16 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Zamówienie UZUPEŁNIAJĄCE do zamówienia pnPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km od 0+000-14+280, polegające na budowie chodników w km 0+906 do 1+948 i km 2+931 do 4+366 w miejscowości Nowy Borek oraz w km 13+000 do 13+451 w miejscowości Kąkolówka
1 564 127,54 PLN
2016-09-15 Kamieniec

Gmina Kamieniec
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Kamieniec - Parzęczewo
613 232,83 PLN
2016-09-15 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Garnizonowej, stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1418N w mieście Dobre Miasto
307 681,27 PLN
2016-09-14 Brodnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818C Jabłonowo Pomorskie-Bukowiec-Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek -Budziszewo
1 322 780,60 PLN
2016-09-14 Olsztyn

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce
774 788,28 PLN
2016-09-12 Łódź

Miasto Łódź
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj. Informacja dodatkowaZ dniem 1 lipca 2016 roku, realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego została powierzona nowo utworzonej jednostce organizacyjnej Miasta Łodzi - Zarządowi Inwestycji Miejskich. W związku z tym, umowa na realizację powyższego zamówienia została zawarta przez właściwą jednostkę, tj. Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich.
8 711 938,34 PLN
2016-09-12 Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Młynarskiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej
1 796 591,68 PLN
2016-09-12 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W w miejscowości Wola Kiełpińska na terenie Gminy Serock, na odcinku o długości 1515,61 m
1 074 738,88 PLN
2016-09-09 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej nr 2413P Dopiewo - Podłoziny na odcinku od przejazdu kolejowego do końca terenu zabudowanego w m. Podłoziny gm. Dopiewo
870 171,64 PLN
2016-09-09 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania p.n.Rozbudowa DW 981 na odc.100 km 3+720-4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. budową mostu ramowego - odc. 100 w km 3+784,22, budową mostu łukowego - odc. 100 w km 3+916,52, budową i przebudową rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej i umocnień potoków bez nazwy) w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudowa DW 981, odc. 100 km 3+880-4+010 w m. Kąclowa, wariant V
14 748 872,02 PLN
2016-09-08 Poznań

Zakład Robót Drogowych
Usługi

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnejAC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącejAC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 2500 Mg
292 125,00 PLN
2016-09-08 Płock

Urząd Miasta Płocka
Roboty budowlane

Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną od 0+038 do 0+953 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku - etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicCedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
3 625 704,30 PLN
2016-09-07 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa chodników przy DK 25 w m. Zosinki i Biała Panieńska w systemie >>Projektuj i Buduj<<
990 156,15 PLN
2016-09-07 Dębowa Łąka

Gmina Dębowa Łąka
Usługi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo,składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na siniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnymNiedźwiedź cz. dz. nr 63
310 699,07 PLN
2016-09-06 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa i uspokojenie ruchu na dk 32 w miejscowości Strykowo w systemie >>Projektuj i Buduj<<
4 095 565,42 PLN
2016-09-06 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Nowy Otok - Gaj Oławski w km 36+460 - 38+350
1 883 676,40 PLN
  Wrocław

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Roboty budowlane

Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części - część I.
580 872,20 PLN
2016-09-06   ZADANIE 4 264 682,39 PLN
2016-09-06   ZADANIE 2 316 189,81 PLN
2016-09-06 Świecie

Gmina Świecie
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/6 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu
946 535,95 PLN
2016-09-05 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Trzemeszno w systemie Projektuj i Buduj
1 214 589,64 PLN
2016-09-05 Grudziądz

Powiatowy Zarząd Dróg
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty na odcinku o długości 2248 m
1 228 275,10 PLN
2016-09-05 Olsztyn

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
Usługi

Remont placu manewrowego przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdw ul. Towarowa 6 w Olsztynie
243 019,78 PLN
2016-09-05 Wyszków

Gmina Wyszków
Usługi

Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej Leszczydół Pustki, gm. Wyszków
232 757,80 PLN
2016-09-05 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 5 na odcinku Strzegom - Stawiska w km 394+193 - 394+950 o długości 0,757 km
427 376,83 PLN
2016-09-05 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu technicznego dojazdu do MONAR w Gdańsku (ul. Jesienna).
494 574,49 PLN
2016-09-02 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania Inwestycyjnego *Remont ul. Tarczowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym*
1 223 533,25 PLN
2016-09-02 Stawiguda

Gmina Stawiguda
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 206/1 obręb Ruś, gmina Stawiguda do gruntów rolnych - etap I w ramach zadaniaPrzebudowa drogi gminnej o nr. ewid. 206/1 obręb Ruś gmina Stawiguda
272 623,35 PLN
2016-09-02 Krzymów

Urząd Gminy Krzymów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Smólnik, Brzeźno ul. Łąkowa, Brzezińskie Holendry i Teresina
70 555,76 PLN
2016-09-01 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Tarkowo Górne - Stefanowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
992 701,50 PLN
2016-08-31 Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Roboty budowlane

przebudowa ul. Wspólnej i ul. Przemysława w Baranowie
1 720 653,97 PLN
2016-08-31 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 72 na odcinku Psary - Przykona w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi od km 39+475 do km 39+720. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową, odcięcie skrzyżowania na łuku, zmiana lokalizacji zatok autobusowych od km 38+500 do km 39+300 (Projektuj i buduj)
4 086 965,28 PLN
2016-08-30 Lębork

Gmina Miasto Lębork
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przyZespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
1 333 333,33 PLN
2016-08-30 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat - Grabów nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów - Namysłaki
1 117 027,75 PLN
2016-08-29 Lidzbark Warmiński

Powiat Lidzbarski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA-HENRYKOWO-PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN-BRANIEWO).
498 891,14 PLN
2016-08-29 Żyrardów

Miasto Żyrardów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Środkowej w Żyrardowie na odcinku od ulicy Limanowskiego do ulicy Mireckiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej
876 554,70 PLN
2016-08-26 Jelenia Góra

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471 - 4+550, Etap III [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]
831 305,68 PLN
2016-08-26 Dobre Miasto

Gmina Dobre Miasto
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity, etap I odcinek od km 0+000 do km 0+323
220 781,70 PLN
2016-08-26 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
4 118 767,42 PLN
2016-08-25 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II
3 678 080,97 PLN
2016-08-25 Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 110214 C Wrocki - granica gminy (Grabówiec).
489 575,03 PLN
2016-08-25 Jarocin

Nadleśnictwo Jarocin
Roboty budowlane

Wykonanie utwardzenia i systemu nawodnienia na terenie Ośrodka Szkółkarsko Nasiennego Nadleśnictwa Jarocin
967 694,17 PLN
2016-08-23 Sieraków

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sieraków
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Sieraków
1 584 996,14 PLN
2016-08-23 Tomaszów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe dla zadania pod nazwą:Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E).
271 596,78 PLN
2016-08-23 Jelenia Góra

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece Bóbr w ciągu DK 3 - ul. Jana Pawła II
235 953,63 PLN
2016-08-22 Białystok

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Roboty budowlane

Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku
19 599 171,55 PLN
2016-08-22 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kubackiego wraz z ulicą Krańcową, Gajową i Kasztanową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las
2 628 006,93 PLN
2016-08-22 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie - Więcbork w m. Złotów ul. Jastrowska i Partyzantów
663 257,86 PLN
2016-08-22 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1203N na odcinku Nowe Kawkowo-Stare Kawkowo
108 448,79 PLN
2016-08-19 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Leśnej w Chorzowie - Etap I - zamówienie dodatkowe
346 886,48 PLN
2016-08-19 Jeżewo

Nadleśnictwo Dąbrowa
Roboty budowlane

Remont i przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 6 w Nadleśnictwie Dąbrowa
348 990,03 PLN
2016-08-18 Jarocin

Gmina Jarocin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca oraz przebudowa drogi Jarocin - Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca
5 266 588,62 PLN
2016-08-18 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 53, w tym budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grom od km ok. 33+630 do km ok. 34+210
598 975,77 PLN
2016-08-18 Międzychód

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1732P na odcinku od m. Ławica do m. Popowo, na długości 996 m
283 774,21 PLN
2016-08-17 Oleśnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1475 D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1
256 735,82 PLN
2016-08-17 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Granowo - Strykowo - Stęszew - budowa ciągu pieszo - jezdnego od km 143+100 do km 146+100.
1 481 497,49 PLN
2016-08-16 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha
2 496 676,55 PLN
2016-08-16 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Dokończenie robót budowlanych pn. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem
2 999 881,69 PLN
2016-08-12 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z przebudową kotłowni koksowo - węglowych nr 4, 9, 11, 14, 16, 22 na gazowe wraz z przyłączem gazu niskiego ciśnienia do budynków kotłowni w Wędrzynie
4 915 080,00 PLN
2016-08-12 Bytów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie - roboty dodatkowe
38 000,00 PLN
2016-08-11 Katowice

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. Śląskie - etap II
426 149,83 PLN
2016-08-11 Września

Gmina Września
Roboty budowlane

Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni (II postępowanie)
648 756,26 PLN
2016-08-11 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 473 Koło - Dąbie - Łask w m. Chełmno
652 492,09 PLN
2016-08-11 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap I), budowa systemu tras rowerowych
1 586 640,38 PLN
2016-08-10 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w miejscowości Jastrzębia w km 11+330 do 11+660.
4 548 769,06 PLN
2016-08-10 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Pilich - Kalisz -budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Mikorzyn od km 231+878 do km 232+896
128 304,71 PLN
2016-08-10 Lwówek Śląski

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2514D Krzewie Wielkie - Młyńsko (droga dojazdowa do gruntów rolnych)
648 423,92 PLN
2016-08-10 Szczytno

Urząd Gminy Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór
192 098,30 PLN
2016-08-10 Górzno

Urząd Gminy w Górznie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 130424W Górzno-Las-Wólka Ostrożeńska
2 335 879,86 PLN
2016-08-10 Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO B1 WRAZ Z REGULACJĄ POTOKU BORKOWSKIEGO
2 267 354,47 PLN
2016-08-09 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont mostu nad rzeką Wisłoka w miejscowości Jasło w km 205+515 w ciągu drogi krajowej nr 28
1 875 195,11 PLN
2016-08-09 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 15 na odcinku Łąki Bratiańskie - Bratian
2 077 944,64 PLN
2016-08-09 Piła

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile.
5 848 419,95 PLN
2016-08-08 Unisław

Gmina Unisław
Roboty budowlane

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bruki Unisławskie
297 000,00 PLN
2016-08-08 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa DW 766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów
1 105 676,98 PLN
2016-08-05 Kobierzyce

Gmina Kobierzyce
Roboty budowlane

Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce w latach 2016-2017
4 400 000,00 PLN
2016-08-05 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin w m. Wola Łaszczowa - etap IV
308 629,34 PLN
2016-08-04 Koronowo

Gmina Koronowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek -Mąkowarsko
698 740,16 PLN
2016-08-03 Olsztyn

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie
Usługi

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA CMENTARZACH CZYNNYCH, ZAMKNIĘTYCH I WOJENNYCH W OLSZTYNIE
178 944,51 PLN
2016-08-02 Kielce

Gmina Kielce
Roboty budowlane

Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego
1 270 964,52 PLN
2016-08-02 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zadanie 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 1183 w miejscowości Rutki (obręb Żukowo M) Zadanie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jeziornej w Przyjaźni (działki nr 258, 291) Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jagodowe Wzgórze w Leźnie (działka nr 74)
195 313,42 PLN
2016-08-02 Wolsztyn

Gmina Wolsztyn
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Wroniawy na odcinku drogi wojewódzkiej nr 305
669 256,38 PLN
2016-08-01 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 501 WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. KRYNICA MORSKA
1 117 715,45 PLN
2016-08-01 Pelplin

Gmina Pelplin
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Pelplin
786 694,65 PLN
2016-08-01 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 w miejscowości Mikułowice w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.17.2016.gk.
1 120 205,60 PLN
2016-08-01 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski
460 801,06 PLN
2016-08-01 Rudna

Gmina Rudna
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Chełm-Nieszczyce
694 563,32 PLN
2016-08-01 Mrocza

Gmina Mrocza
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 090133C relacji Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego o długości 900 mb
309 785,40 PLN
2016-07-29 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark nr 113401R w km 6+600-6+950 w miejscowości Sowina - etap - I.
1 852 170,91 PLN
2016-07-29 Więcbork

Gmina Więcbork
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacjiCzarmuń - Puszcza - Zabartowo - roboty uzupełniające
47 083,85 PLN
2016-07-28 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3208P Piotrkowice - Julia
530 803,68 PLN
2016-07-28 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Sielskiej i ul. Armii Krajowej na odcinku od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie
1 269 511,40 PLN
2016-07-28 Olsztyn

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni placów zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Olsztynie
91 981,35 PLN
2016-07-28 Brodnica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Roboty budowlane

Budowa zbiornika rezerwy wody czystej dla szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/9/2016
194 277,32 PLN
2016-07-28 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Trasę Średnicową z ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż Strugi Toruńskiej w Toruniu
395 581,64 PLN
2016-07-27 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zadania pn.Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo, realizowane uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 69312-2016 z dnia 25.03.2016r.
80 765,83 PLN
2016-07-27 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zadania pn.Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo, realizowane uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 69312-2016 z dnia 25.03.2016r.
35 712,97 PLN
2016-07-27 Międzychód

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1733P, na odcinku Kurnatowice - Zawada, na długości 990 m
203 824,97 PLN
2016-07-27 Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy 1569/NZ/B2014 z dn. 11.08.2014 r polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych za) budową kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyńskiej wraz z przebudową drogi o długości ok. 546 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Kominiarską do nr 153, b) budową kanalizacji deszczowej w ul. Kominiarskiej wraz z przebudową drogi o długości ok. 323 m, c) budową przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 55m do obiektów stanowiących własność Gminy Wrocław na os. Widawa i Lipa Piotrowska [...]
2 441 201,52 PLN
2016-07-27 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Roboty budowlane

Awaryjna naprawa korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 214 w km od 25+600 do 25+700 w m. Nowa Wieś Lęborska
474 391,64 PLN
2016-07-27 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 - Droga 150 - Rzecin-Smolary - Droga 140 (km 16-000,00 - 19+050,00)
733 913,74 PLN
2016-07-27 Braniewo

Burmistrz Miasta
Roboty budowlane

Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK - Przemysłowa w Braniewie
5 522 453,67 PLN
2016-07-26 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcina w miejscowości Dąbrówka Młyn
898 538,99 PLN
2016-07-26 Szamotuły

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo na odc. od Baborówka do Pamiątkowa polegająca na remoncie istniejącej nawierzchni
779 841,30 PLN
2016-07-25 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Usługi

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT B ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADNIA PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133
30 914,68 PLN
2016-07-25 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1285C w miejscowości Dworzysko
544 486,99 PLN
2016-07-25 Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie
Roboty budowlane

Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach
894 000,00 PLN
2016-07-25 Strzelce Krajeńskie

Gmina Strzelce Krajeńskie
Roboty budowlane

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich o sale dydaktyczne w celu rozpoznawania i rozwijania zawodowych predyspozycji uczniów
3 487 908,26 PLN
2016-07-22 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03470 - Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego wykonanie remontu istniejących kanałów deszczowych w ulicachMiłoszyckiej na odcinku od ul. Ludowej do Swojczyckiej, Chałupniczej oraz w rejonie ronda z uwzględnieniem ich spięcia z realizowaną obecnie siecią kanalizacji deszczowej w ramach zadania Budowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu.
456 911,61 PLN
2016-07-22 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających polegających na wydłużeniu palisady z pali CFA oraz mikropali zwieńczonych oczepem żelbetowym
359 434,57 PLN
2016-07-22 Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wałdowo-Toboły - Etap I.
559 456,83 PLN
2016-07-22 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15,25 i 62 w miejscowości Strzelno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15,25 i 62 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową
2 310 640,74 PLN
2016-07-21 Świdwin

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 06030046 na drodze powiatowej nr 3340Z Rymań-Sławoborze w km 7+ 261
537 401,91 PLN
2016-07-21 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń piwnicy i parteru na potrzeby Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii oraz remont pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Zakładu Farmakologii i Toksykologii w budynku przy ul. Żeligowskiego 7/9 w Łodzi
18 011 387,14 PLN
2016-07-20 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 - 19+670 (długość 6,800 km)
3 900 215,13 PLN
2016-07-20 Baruchowo

Gmina Baruchowo
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216
286 255,69 PLN
2016-07-20 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa al. Jana Pawła II- na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki- przyłącze telekomunikacyjne dla potrzeb monitoringu mista/ zamówienie uzupełniające.
59 230,91 PLN
2016-07-19 Wrocław

Wrocławski Park Wodny S.A.
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwąZaprojektowanie oraz budowa basenu rekreacyjnego na terenie ogrodu saunowego Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 99
49 581,25 PLN
2016-07-19 Żagań

Powiat Żagański
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polegająca na przebudowie mostu na rzece Brzeźniczanka w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200
933 601,57 PLN
2016-07-19 Rzeszów

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa mostu przez rzekę Ryjak w miejscowości Borek Nowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km 2+038,5
2 182 910,77 PLN
2016-07-18 Pasłęk

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłęk.
324 192,10 PLN
2016-07-18 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina- Krzywe Koło w Lędowie;
1 742 291,52 PLN
2016-07-18 Kalisz

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
Roboty budowlane

wykonanie robót dodatkowych i zamiennych przy remoncie dróg na terenie COSSW w Kaliszu - nr sprawy 4/i/16 (zamówienie uzupełniające do zamówienia nr 1/i/16)
19 040,40 PLN
2016-07-15 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 168 odc. Górawino - Drzewiany , drogi nr 171 w m. Barwice ul. B. Chrobrego oraz drogi nr 172 odc. Barwice - Ostropole zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZDW.6/391/69/8-3/5/2016 zakończonego Umową Nr 281/8-3/5/2016r z dnia 06.06.2016r.
486 508,85 PLN
2016-07-15 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap II) od km 0+138,69 do km 0+309,85
1 032 278,15 PLN
2016-07-15 Jonkowo

Gmina Jonkowo
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 27/110 W GIEDAJTACH, GMINA JONKOWO
196 562,65 PLN
2016-07-15 Lniano

Gmina Lniano
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej Błądzim - Ostrowite - etap 2
711 464,25 PLN
2016-07-15 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu
8 113 644,67 PLN
2016-07-14 Nowa Wieś Wielka

Gmina Nowa Wieś Wielka
Roboty budowlane

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie
12 289 752,20 PLN
2016-07-14 Nidzica

Nadleśnictwo Nidzica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg leśnych w Leśnictwach Nidzica i Zdrojek
773 244,44 PLN
  Kościerzyna

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnychŁubiana ul. Ogrodowa, Nowa Wieś, Stawiska - 187098G, Szarlota - 187098G, Wielki Klincz ul. Klasztorna - 187149G, Wielki Podleś, Łubiana (chodnik) ul. Ogrodowa - 187046G, gm. Kościerzyna.
271 810,73 PLN
2016-07-14   Przebudowa odcinka drogi gminnej 187149G - ul. Klasztornej w miejscowości Wielki Klincz Gmina Kościerzyna 45 819,24 PLN
2016-07-14   Przebudowa odcinka drogi gminnej 187046G ul. Ogrodowej w miejscowości Łubiana (chodnik) Gmina Kościerzyna 50 430,78 PLN
2016-07-14   Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wielki Podleś Gmina Kościerzyna 83 669,73 PLN
2016-07-14   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 187098G w miejscowości Stawiska Gmina Kościerzyna. 91 890,98 PLN
2016-07-14 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odcinku Lubiatów - Trzebule
591 243,45 PLN
2016-07-14 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy
1 647 933,52 PLN
2016-07-14 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa kładki w ciągu ul. Klonowej w Toruniu
289 998,12 PLN
2016-07-14 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do ul. gen. W. Sikorskiego
2 964 841,47 PLN
2016-07-13 Swarzędz

Gmina Swarzędz
Roboty budowlane

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
7 944 867,87 PLN
2016-07-13 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Cegielińskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3177P
392 352,71 PLN
2016-07-13 Szczecinek

Gmina Szczecinek
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka
272 758,51 PLN
2016-07-13 Więcbork

Gmina Więcbork
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacjiCzarmuń - Puszcza - Zabartowo
226 447,59 PLN
2016-07-12 Biesiekierz

Gmina Biesiekierz
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice.
1 671 730,71 PLN
2016-07-12 Proszowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkichModernizacja DW 783 w m. Racławice.
1 457 075,11 PLN
2016-07-12 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 003709F relacji Lubieszów-Stary Staw
793 037,81 PLN
2016-07-11 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa do drogi Nr 992.
2 273 740,50 PLN
2016-07-11 Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Roboty budowlane

WR-7/16 Wykonanie dodatkowych robót w ramach inwestycji pn.Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z budową parkingów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.
317 000,00 PLN
2016-07-11 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe Nr 2 do Umowy Nr 146/IR/2015 dotyczącej Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim
141 292,28 PLN
2016-07-11 Grudziądz

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Roboty budowlane

Remont ulic w ciągu DK 55 /16
659 446,26 PLN
2016-07-08 Opole

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry RATAJE w mieście Brzeg, woj. opolskie
8 114 561,13 PLN
2016-07-08 Jaworzyna Śląska

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do istniejącego chodnika w miejscowości Witoszów Dolny
73 225,34 PLN
2016-07-07 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego w obrębie ronda - etap I - zamówienie uzupełniające
531 492,99 PLN
2016-07-07 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa odcinków dróg w Lublinieul. Seweryna Sierpińskiego (od ul. L. Zamenhofa do ul. A. Świętochowskiego), ul. Gustawa Daniłowskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego (od posesji nr 165 do 187) oraz fragmentu ul. Izabeli Czartoryskiej.
2 160 617,43 PLN
2016-07-07 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (kontynuacja) i wymiana chodnika od Seminarium do Nowobałtyckiej - zamówienie uzupełniające
75 030,00 PLN
2016-07-07 Promna

Urząd Gminy w Promnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wraz z przeprawą przez rzekę Pilica w miejscowości Osuchów
1 634 887,98 PLN
2016-07-06 Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Asnyka w Kaliszu na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej
373 225,50 PLN
2016-07-06 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Roboty budowlane

Remont i przebudowa części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie
2 250 900,00 PLN
2016-07-06 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Roboty budowlane

PT i przebudowa kompleksu ulicPlebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej w Kędzierzynie-Koźlu - etap II - ul. Słoneczna i ul. Krótka
544 880,77 PLN
2016-07-06 Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta - ETAP I
422 032,88 PLN
2016-07-06 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 N MORĄG - WOLA KUDYPSKA
356 585,76 PLN
2016-07-06 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe polegające na wykonaniu pali wierconych w stalowych rurach osłonowych dla zadania budowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku.
436 565,38 PLN
2016-07-06 Rychwał

Gmina Rychwał
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbroszyn i Gliny
287 086,46 PLN
2016-07-06 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie
6 832 283,44 PLN
2016-07-05 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1376N w miejscowości Bartąg od km 2+722 do km 2+932
87 460,87 PLN
2016-07-05 Konin

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Roboty budowlane

Remont ulicy Ślesińskiej w Koninie
1 596 141,55 PLN
2016-07-04 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Usługi

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133
62 834,73 PLN
2016-07-04 Brodnica

Gmina Brodnica
Roboty budowlane

Budowa magistrali wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Szymkowie z pompownią wody w Szczuce wraz z jej modernizacją
545 275,89 PLN
2016-07-04 Poznań

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg samochodowych na lotnisku - dostosowanie do wymogów FOD w JW. 1156 Poznań - Krzesiny - roboty uzupełniające - Przebudowa Parkingu Centralnego - sprawa nr 66/WZI/16/WB
1 873 861,49 PLN
2016-07-01 Lubawa

Gmina Lubawa
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice - Rożental; 147003N, 147029N w msc. Kazanice - zamówienie dodatkowe
103 682,10 PLN
2016-07-01 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego
3 067 857,61 PLN
2016-07-01 Stawiszyn

Gmina i Miasto Stawiszyn
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2
842 378,47 PLN
2016-07-01 Blizanów

Gmina Blizanów
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674104P Dębniałki - Lipe Trzecie - Lipe
194 794,80 PLN
2016-07-01 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadaniaRozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu.
43 500,00 PLN
2016-07-01 Kwidzyn

Gmina Kwidzyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Mareza- Korzeniewo
1 249 636,58 PLN
2016-06-30 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 0+520 do km 0+900 w miejscowości Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi - nr postępowania 076/16.
3 416 686,52 PLN
2016-06-30 Warszawa

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Roboty budowlane

Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt w Warszawie
7 743 609,86 PLN
2016-06-30 Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego - Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddział OAiT dla Dzieci oraz Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektornii na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 0030 AM-1 na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim
10 687 000,00 PLN
2016-06-30 Jaworzno

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Budowa Obwodnicy Północnej Jaworzna, odcinek nr 2 ul. Chełmońskiego - ul. św. Wojciecha
7 806 402,46 PLN
2016-06-30 Szklarska Poręba

Miasto Szklarska Poręba
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY SANATORYJNEJ 115310D ETAP II w km 0+877,70 do 1+ 170,45 [ intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.]
1 177 528,47 PLN
2016-06-30 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 105774 (ul. Buforowa - łącznik).
548 989,21 PLN
2016-06-30 Legnica

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka ul. Rzeszotarskiej w Legnicy.
395 779,45 PLN
2016-06-30 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km
3 988 324,55 PLN
2016-06-30 Kalisz

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie COSSW w Kaliszu (3 etap) - nr sprawy 3/i/16 (zamówienie uzupełniające do zamówienia nr 1/i/16)
189 420,00 PLN
2016-06-30 Szczecin

Sąd Okręgowy w Szczecinie
Roboty budowlane

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych od ul. Limanowskiego wraz z remontem pomieszczeń Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42.
3 384 449,33 PLN
2016-06-30 Jelenia Góra

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Roboty budowlane

Likwidacja osuwisk w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17
895 729,39 PLN
2016-06-29 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Roboty budowlane

Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru i I piętra na poradnie specjalistyczne II etap realizacji - przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku w SPWSZ w Szczecinie
2 865 148,66 PLN
2016-06-29 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w m. Dziarny
897 715,02 PLN
2016-06-29 Nowy Tomyśl

Powiat Nowotomyski
Roboty budowlane

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odc. Opalenica - granica powiatu - 1+ 100 do 1+ 800m
667 969,29 PLN
2016-06-29 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku Serwis - Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990
1 219 425,64 PLN
2016-06-28 Świdnik

Gmina Miejska Świdnik
Roboty budowlane

Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik- budowa kolejnych odcinków kolektora 18-17-16
625 634,58 PLN
2016-06-28 Świdwin

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1079Z Kołacz-Krosino w km 0+000 - 6+062 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 172 do granicy Powiatu Świdwińskiego
1 714 996,28 PLN
2016-06-28 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

REMONTY NAWIERZCHNI (NAKŁADKI) W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH NR 16 I 53 ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA REJON W OLSZTYNIE
1 986 636,59 PLN
2016-06-28 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa-Kosakowo na odcinkach Rewa-Mosty dł. 1,1 km i Mosty-Pierwoszyno dł. 280 m
286 556,68 PLN
2016-06-28 Opatówek

Gmina Opatówek
Roboty budowlane

Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku
5 247 947,02 PLN
2016-06-27 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03470 - Wymiana odcinka 45 m kanału deszczowego O200 na skrzyżowaniu ul. Miłoszyckiej i ul. Gospodarskiej w ramach zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu
47 311,32 PLN
2016-06-27 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Koszalinie - II etap realizacji
2 469 889,74 PLN
2016-06-27 Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Roboty budowlane

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki.
1 868 111,44 PLN
2016-06-27 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7
722 556,66 PLN
2016-06-24 Oleśnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1475 D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1
380 997,65 PLN
2016-06-23 Kleszczów

Gmina Kleszczów
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Kleszczów-Brudzice w Łuszczanowicach o długości odcinka ok 920mb wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej - nr zam. ZP.271.8.2016
1 059 245,57 PLN
2016-06-23 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Babia - Barłogi
555 497,83 PLN
2016-06-22 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto.
455 011,45 PLN
2016-06-22 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody - Staw Kunowski - Rudnik.
2 571 618,75 PLN
2016-06-22 Busko-Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, długości 2528 m
481 860,37 PLN
2016-06-21 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Roboty budowlane

Przebudowa laboratoriów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w budynku głównym przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie - Zadanie nr 2
5 990 000,00 PLN
2016-06-21 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od dr. 830 - Józefin - Motycz - dr. 747, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
5 104 471,43 PLN
2016-06-21 Milicz

Gmina Milicz
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną (I etap realizacji)
2 362 014,24 PLN
2016-06-21 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Gwoździanka w km 2+965 - 6+215
1 025 403,74 PLN
2016-06-20 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03470 - Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego wykonanie kotew gruntowych ścianki zabezpieczającej budynek kościoła pw. św. Jacka we Wrocławiu oraz prowadzenie monitoringu i niwelacji precyzyjnej budynku kościoła pw. św. Jacka we Wrocławiu w ramach zadania nr 03470 Przebudowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu
245 783,72 PLN
2016-06-20 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
Roboty budowlane

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW W RZESZOWIE - ETAP IIBUDOWA STANU SUROWEGO OTWARTEGO BUDYNKU
4 000 000,00 PLN
2016-06-20 Lubin

Gmina Lubin
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103052D W CHRÓSTNIKU - ETAP I
574 920,29 PLN
2016-06-17 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 964: etap I: Modernizacja odcinka Niepołomice - Wola Zabierzowska z podziałem na zadania. Zadanie 3: od odc. 380 km 0+326 do odc. 380 km 2+803 - długość 2477m
3 179 105,99 PLN
2016-06-17 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zad.2. Budowa mostu przez rz. Tyrawka w ciągu DK 28 w m. Tyrawa Wołoska w ramach: Budowy mostu przez rz. Tyrawka w m. Tyrawa Wołoska w ciągu DK NR 28 Zator-Medyka w km 296+165 wraz z rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową dojazdów i urządzeń obcych
6 268 374,49 PLN
2016-06-17 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03811 - Zagospodarowanie obszaru w obrębie trzech ulicStoczniowej, Zatorskiej i Księżycowej we Wrocławiu
959 598,59 PLN
2016-06-17 Biłgoraj

Gmina Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Odwodnienie ul. Nowakowskiego - ul. Graniczna.
216 500,00 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03730 Przebudowa ul. Białodrzewnej, Bukowej oraz Grabowej we WrocławiuCzęść nr 1 - Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu, Część nr 2 - Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu
3 865 996,62 PLN
2016-06-17   Część nr 2 - Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu 2 071 107,99 PLN
2016-06-17   Część nr 1 - Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu 1 794 888,63 PLN
2016-06-17 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ulic Głównej i Towarowej - zadanie 1 w podziale na etapyEtap Ibudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu szkolnego, z przyłączami i sieciami, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, Etap IIpielęgnacja zieleni wykonanej w etapie I na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
84 000,00 PLN
2016-06-17 Tomaszów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)
2 098 113,37 PLN
2016-06-17 Kalisz

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg na terenie COSSW w Kaliszu - nr sprawy 1/i/16
288 442,04 PLN
2016-06-16 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212 N na odc. Tynwałd - Rudzienice
243 218,50 PLN
2016-06-16 Błonie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików
Roboty budowlane

Budowa silosu na kiszonki 4-komorowego i zbiornika szczelnego na odcieki z kiszonki oraz budowa przyłącza kanalizacji soków kiszonkowych dlaSilos przejazdowy na kiszonki
593 509,14 PLN
2016-06-15 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi ekspresowej S11a na odcinku Kórnik Północ - Kórnik Południe od km 11+880 do km 14+820 długości 2, 94 km - jezdnia prawa oraz od km 12+200 do km 14+820 długości 2, 62 km - jezdnia lewa - roboty dodatkowe.
227 253,47 PLN
2016-06-15 Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego.
943 245,23 PLN
2016-06-15 Pasłęk

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej).
1 890 662,83 PLN
2016-06-15 Żnin

Gmina Żnin
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jadowniki Bielskie-Murczyn.
792 338,38 PLN
2016-06-15 Łęka Opatowska

Gmina Łęka Opatowska
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych - ul. Szpot i ul. Zielonej w Opatowie o łącznej długości 982,5 mb
313 711,12 PLN
2016-06-14 Jarocin

Nadleśnictwo Jarocin
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej w Leśnictwie Góra, Oddz. 278/4, 279/1
558 716,85 PLN
2016-06-14 Lidzbark

Gmina Lidzbark
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk
1 372 859,59 PLN
2016-06-14 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

04050 - Przebudowa ul. Parafialnej, Pawiej i Pszczelarskiej we Wrocławiu
959 598,59 PLN
2016-06-13 Warszawa

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe jakie należy wykonać w związku z odkryciem podczas wykonywania objazdów tymczasowych dla potrzeb robót związanych z budową przejścia podziemnego Bednarska, reliktów architektonicznych przedwojennego budynku mieszczącego się przy ul. Bednarskiej i Mariensztat w ramach zadania pod nazwąRoboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnegoZagospodarowanie Lewobrzeżnego Bulwaru Wisły etap - 1- ODCINEK 1.2
146 893,98 PLN
2016-06-13 Grodzisk Mazowiecki

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DROGI 1507 W MIEJSCOWOŚCI KRAŚNICZA WOLA-IZDEBNO NOWE w ramach zadania inwestycyjnego pn.MODERNIZACJA DROGI 1503 GRODZISK MAZ. - SIESTRZEŃ - OJRZANÓW MIEJSCOWOŚCI KADY-OPYPY i DROGI 1507 W MIEJSCOWOŚCI KRAŚNICZA WOLA-IZDEBNO NOWE ORAZ UL. PAPROCIOWEJ W OPYPACH W GMINIE GRODZISK MAZ.
1 119 889,22 PLN
2016-06-13 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku klubu nr 2 w Mirosławcu (PKOB 1274).
2 099 241,90 PLN
2016-06-13 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 6 na potrzeby budynku biurowo- sztabowego dla BSP w Mirosławcu (PKOB 1274).
1 896 376,82 PLN
2016-06-13 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 ul. Maczka w Gorzowie Wlkp
4 672 150,58 PLN
2016-06-13 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Remont posadzki hali sportowej i remont części okien w ramach zadania pn.Remont hali gimnastycznej i basenu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie
998 802,59 PLN
2016-06-13 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska nr dz. 608/4 (od 0,000 do 0,650 km) [intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.]
328 725,52 PLN
2016-06-13 Rogóźno

Nadleśnictwo Jamy
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające przy zadaniu pn.Przebudowa drogi leśnej nr 12 Rudnik-Biały Bór na potrzeby Nadleśnictwa Jamy
250 305,00 PLN
2016-06-10 Starogard Gdański

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2701G ul. Dworcowej w miejscowości Czarna Woda
517 833,01 PLN
2016-06-09 Szczytno

Gmina Miejska Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Leśnej w Szczytnie i łącznika od ul. Leśnej do przejazdu kolejowego na linii nr 35 Ostrołęka - Olsztyn
275 015,05 PLN
2016-06-09 Baruchowo

Gmina Baruchowo
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.
551 548,88 PLN
2016-06-09 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1635N w msc. Szuć w lokalizacji od km 0+840 do km 1+260
142 515,54 PLN
2016-06-08 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 odcinkami w km 34+300 - 38+360 (od granic województwa dolnośląskiego do miejscowości Ruszów) - łącznie 3,420 km - zamówienie dodatkowe
54 120,00 PLN
2016-06-08 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 25odc. I - Pilich - Skulsk od km 212+050 do km 213+775 odc. II - Celinowo - Kijowiec od km 219+400 do km 221+110.
2 309 821,58 PLN
2016-06-08 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Roboty budowlane

Budowa przedszkola przy ul. Zdrowej na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą.
10 482 920,63 PLN
2016-06-08 Janowo

Gmina Janowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach Nr 275, 77 i 45 wraz z przebudową ciągu dla pieszych w miejscowości Muszaki, Gmina Janowo
270 522,50 PLN
2016-06-08 Kielce

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska
1 888 543,37 PLN
2016-06-07 Legionowo

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Roboty budowlane

Przebudowa ul. J. Sowińskiego (odc. od ul. Wysockiego do Ronda marsz. Józefa Piłsudskiego) i ul. marsz. Józefa Piłsudskiego (odc. od ul. Wysockiego do Ronda marsz. Józefa Piłsudskiego) w Legionowie wraz z przebudową ronda
2 023 070,35 PLN
2016-06-07 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 84: Zad.1. Rozbudowa DK 84 z przebudową mostu na potoku Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w ramach Przebudowy mostu nad potokiem Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w km 38+509 DK84 wraz z przebudową kolidujących urządzeń obcych
1 480 594,39 PLN
2016-06-07 Złotoryja

Powiat Złotoryjski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 2601 D od km 2+875 do km 5+375 na dł. 2 500 m w m. Nowy Kościół [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]
541 499,54 PLN
2016-06-07 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych ze stałym wyposażeniem budynku Gimnazjum nr 42 przy ul. Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42.
479 613,80 PLN
2016-06-07 Pruszcz

Gmina Pruszcz
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku - ul. Szkolna
505 078,13 PLN
2016-06-07 Kielce

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze
3 465 224,28 PLN
2016-06-07 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1474N w msc. Michałki
260 600,47 PLN
2016-06-06 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 168 odc. Górawino - Drzewiany, drogi nr 171 w m. Barwice ul. B. Chrobrego oraz drogi nr 172 odc. Barwice - Ostropole
1 278 913,15 PLN
2016-06-06 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w msc. Słupnica w km 35+540 DW Nr 538 wraz z rozbudową drogi na odc. ok. 800 m.
2 437 394,47 PLN
2016-06-06 Mściwojów

Gmina Mściwojów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 36 w ramach zadaniaMściwojów XI Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW
529 468,26 PLN
2016-06-06 Mściwojów

Gmina Mściwojów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 72 w ramach zadaniaMściwojów XI Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW
668 775,60 PLN
2016-06-03 Toruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Pigża w km 1+864 do 3+218; drogi nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgrzyn w km 0+000 do 1+255 i 3+063 do 5+861; drogi powiatowej nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo w km 0+000 do 6+938 na łączną długość 12,344 km
4 094 888,92 PLN
2016-06-03 Bełchatów

Nadleśnictwo Bełchatów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej - dojazd pożarowy w leśnictwie Wola Pszczółecka
1 340 938,21 PLN
2016-06-02 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniegow Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133
378 749,71 PLN
2016-06-02 Wielbark

Gmina Wielbark
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wielbark, gmina Wielbark
168 464,48 PLN
2016-06-02 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C ulica Stara I i II etap
356 126,05 PLN
2016-06-01 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe do Umowy Nr 146/IR/2015 dotyczącej Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim
240 233,50 PLN
2016-05-31 Masłów

Urząd Gminy Masłów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej
423 031,70 PLN
2016-05-31 Masłów

Urząd Gminy Masłów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej
614 011,74 PLN
2016-05-31 Kazimierza Wielka

Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 0530 T Kazimierza Wielka - Odonów , oraz nr 0531T Odonów - Łyczaków.
874 921,85 PLN
2016-05-31 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych obejmującychZadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej), Zadanie nr 2 - Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N.
299 470,92 PLN
2016-05-31 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Lubiatów-Lubogoszcz w km 64+354 do km 67+554
1 989 038,71 PLN
2016-05-31 Goleniów

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa drugiej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwie klatki - segment A i B) z wyposażeniem pod klucz, podpiwniczonego z instalacjamikanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, cieplnej i elektrycznej oraz drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie, na działkach nr 257/1, 260/1, 262/1, 256/1, 635/18, 635/17, 727/1, 727/2, 651 i 635/16 w obrębie geodezyjny nr 2 miasta Goleniów.
3 336 523,20 PLN
2016-05-31 Konin

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II
888 468,26 PLN
2016-05-30 Bytów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie
1 074 026,17 PLN
2016-05-30 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa Centrum Symulacji Medycznych w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30 dz.nr 61-126
8 898 301,40 PLN
2016-05-24 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (kontynuacja) i wymiana chodnika od Seminarium do Nowobałtyckiej ( etap III­-I oraz etap III­-II)
103 398,70 PLN
2016-05-24 Białystok

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej w Białymstoku
20 388 222,06 PLN
2016-05-23 Tychy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Urbanowickiej w Tychach - III etap
993 803,20 PLN
2016-05-23 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 22 na odc. Wałcz - Ostrowiec od km 169+000 do km 173+000.
4 766 486,81 PLN
2016-05-23 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 781 etap I z podziałem na zadaniaZad 1. Modernizacja odcinka Jankowice - Olszyny, Zad 2. Modernizacja odcinka Podolsze - Zator, Zad 3. Modernizacja DW 781 z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas w m. Andrychów.
2 198 833,99 PLN
2016-05-23 Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Roboty budowlane

Przebudowa dojazdu do Żłobka nr 2 od strony 3 Maja w Kaliszu
170 290,87 PLN
2016-05-23 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do umowy nr ZP.272.13.2015 z dnia 03.07.2015 roku polegające na wykonaniu wpustu ul. Sułkowskiego/Okrzei, wykonaniu prac w zakresie utwardzenia nawierzchni w ul. Skorupki, nawierzchni z kostki ul. Sułkowskiego/Bema i ul. Sułkowskiego/ Wysockiego, posadowieniu studni nr 99 i 115 ul. Skorupki oraz ul. Ogińskiego wraz z 4 szt. wpustów ulicznych ul. Piasta Sułkowskiego, wykonaniu dodatkowych wpustów ulicznych ul. Skorupki oraz odtworzeniu nawierzchni w tym korytowanie i ułożenie masy bitumicznej ul. Piasta
248 379,23 PLN
2016-05-20 Tczew

Powiat Tczewski
Roboty budowlane

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2810G TCZEW - GORZĘDZIEJ - RYBAKI - GRĘBLIN (OD GRANICY MIASTA TCZEWA DO DROGI KRAJOWEJ NR 22)
2 297 745,78 PLN
2016-05-20 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R Białobrzegi - Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70
1 307 028,41 PLN
2016-05-20 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy nr ZP. 272.13.2015 z dnia 03.07.2015 roku polegającego na wykonaniu wpustów i studni służących do odwodnienia ul. J. Dąbrowskiego w Piastowie
116 849,96 PLN
2016-05-20 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.Zadanie 1 -Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej od ul. Parafialnej do ul. Orawskiej oraz w ul. Motylkowej od ul. Łubinowej do nr 13 we Wrocławiu. Zadanie 2 pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 1.
52 696,99 PLN
2016-05-20 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Wykonanie instalacji teletechnicznych z dostawą i montażem wyposażenia teleinformatycznego Sali audytoryjnej na terenie kompleksu wojskowego w Krakowie
8 193 612,04 PLN
2016-05-19 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku. ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/11/16
1 784 638,84 PLN
2016-05-19 Mrągowo

Gmina Miasto Mrągowo
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy wraz z infrastrukturą techniczną
1 385 764,83 PLN
2016-05-18 Gliwice

Miasto Gliwice
Roboty budowlane

Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych
1 029 955,44 PLN
2016-05-18 Krosno

Gmina Miasto Krosno
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie
3 180 229,02 PLN
2016-05-18 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1635N w msc. Szuć - dł. 0,810 km w lok. 1+260 ÷ 2+070
355 332,14 PLN
2016-05-17 Kartuzy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w roku 2016 - zamówienie uzupełniające nr 2.
59 988,35 PLN
2016-05-17 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Krakowskiej w Toruniu - etap II
258 256,25 PLN
2016-05-17 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

04100 - Przebudowa ul. Międzyleskiej i ul. Klimasa we Wrocławiu
694 475,71 PLN
2016-05-17 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ulic - Jastarnia, Pustynna, Uprawna - zamówienie uzupełniające
299 624,46 PLN
2016-05-16 Jaworzyna Śląska

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu w km 0+000 - 1+870 - ETAP I
1 614 061,19 PLN
2016-05-13 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Usługi

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA EKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133.
14 191,55 PLN
2016-05-13 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Usługi

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133.
37 255,04 PLN
2016-05-13 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27.
544 481,07 PLN
2016-05-13 Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej Janowo - Owidz
4 023 648,25 PLN
2016-05-13 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP I)
2 067 230,21 PLN
2016-05-12 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Okrężnej w Wejherowie.
770 777,77 PLN
2016-05-12 Komorniki

Urząd Gminy Komorniki
Roboty budowlane

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach - zamówienie dodatkowe
450 000,00 PLN
2016-05-12 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku DK92 -Paczkowo ul. Zapłocie, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Etap III
173 871,08 PLN
2016-05-12 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Droga Starotoruńska w Toruniu
1 719 974,22 PLN
2016-05-12 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Krągola-Żdżary
641 941,07 PLN
2016-05-11 Jonkowo

Gmina Jonkowo
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH W JONKOWIE
177 911,52 PLN
2016-05-11 Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Roboty budowlane

przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie
2 970 893,27 PLN
2016-05-11 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr S 9422 ulicy Siemianowickiej w Chorzowie na odcinku od ul. Karolinki do granicy z Miastem Katowice wraz z budową ronda oraz przebudową skrzyżowania ulicy Siemianowickiej z ulicą Planty Śląskie
3 029 298,12 PLN
2016-05-11 Rogóźno

Nadleśnictwo Jamy
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi leśnej nr 12 Rudnik-Biały Bór na potrzeby Nadleśnictwa Jamy
513 727,00 PLN
2016-05-10 Puławy

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2508L Opoka - Chrząchówek.
633 321,22 PLN
2016-05-10 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tworkowa na rzece Tymówka i w miejscowości Jurków na potoku Zelina
5 797 842,55 PLN
2016-05-10 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo
4 866 333,00 PLN
2016-05-10 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 52 na odcinku Izdebnik - Krzywaczka oraz na odcinku Krzywaczka - Głogoczów
5 778 242,46 PLN
2016-05-10 Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Telefon położonej w Leśnictwie Brzóza
1 143 964,82 PLN
2016-05-10 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1649N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,840 km w lok. 7+890 ÷ 8+730
374 523,59 PLN
2016-05-09 Łaziska Górne

Gmina Łaziska Górne
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu tzw. Małpi Gaj przy os. Kościuszki w Łaziskach Górnych
848 246,79 PLN
2016-05-09 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku
3 477 129,42 PLN
2016-05-09 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03470 - Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego remont kanalizacji deszczowej od studni Di 5 do wylotu do Fosy Miłoszyckiej wraz z wykonaniem tego wylotu w ramach zadania pn. Budowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu
394 219,66 PLN
2016-05-09 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Połczyńskiej w Koszalinie
9 765 513,76 PLN
2016-05-09 Lubartów

Gmina Lubartów
Roboty budowlane

Budowa basenu krytego w Wólce Rokickiej, gm. Lubartów
12 351 862,26 PLN
2016-05-06 Kępno

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P-ulica Wieluńska w Kępnie- zadanie Nr 1
3 389 169,36 PLN
2016-05-06 Bolesławiec

Gmina Miejska Bolesławiec
Roboty budowlane

Remont drogi ul. Różana w Bolesławcu
322 590,18 PLN
2016-05-06 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego - etap I
1 183 024,90 PLN
2016-05-06 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary-Błażowa-Ujazdy w km od 0+000-14+280
5 926 814,47 PLN
2016-05-06 Tuliszków

Gmina i Miasto Tuliszków
Roboty budowlane

Budowa drogi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 55/46 w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem
162 319,38 PLN
2016-05-06 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Balewskiego w Toruniu
149 236,29 PLN
2016-05-06 Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Dwór Gdański
Roboty budowlane

Budowa ul. Dworcowej i ul. Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim
1 977 137,51 PLN
2016-05-05 Chełm

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie
1 496 118,80 PLN
2016-05-05 Chojnice

Gmina Chojnice
Roboty budowlane

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2644G ODCINEK OD GRANICY Z GMINĄ MIEJSKĄ CHOJNICE (KM 0+061,9) DO MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR (KM 5+119)
1 498 839,49 PLN
2016-05-04 Jastków

Gmina Jastków
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrawin, Jastków i Panieńszczyzna w ramach OCK-DOLINA CIEMIĘG etap IV - zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej (roboty dodatkowe)
177 850,48 PLN
2016-04-29 Mogilany

Gmina Mogilany
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.Przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i Borowa - odcinek 816 mb w km 0+340.00-1+156.00
47 487,84 PLN
2016-04-29 Knurów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Roboty budowlane

Modernizacja - przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - I etap, działki nr 2141/20 i 2141/22
1 247 727,07 PLN
2016-04-29 Olsztyn

Zarząd Dróg
Usługi

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Olsztyna
58 764,21 PLN
2016-04-29 Polanów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
Roboty budowlane

Budowa siedziby Nadleśnictwa Polanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
5 086 555,33 PLN
2016-04-29 Przechlewo

Nadleśnictwo Niedźwiady
Roboty budowlane

Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Niedźwiady z infrastrukturą towarzyszącą
6 367 789,25 PLN
2016-04-29 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 w km 0+217
2 134 539,68 PLN
2016-04-29 Chocianów

Gmina Chocianów
Roboty budowlane

Budowa przedszkola przy ul. Środkowej w Chocianowie
4 856 983,00 PLN
2016-04-28 Bieruń

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulicTorowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicamiBojszowską i Krakowską w Bieruniu
3 435 456,10 PLN
2016-04-27 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1215 N Morąg - Wola Kudypska
640 546,72 PLN
2016-04-27 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z wykonaniem poszerzenia oraz przebudową zatok autobusowych w m. Nowosiedlice w km 75+000 - 75+950. CPV 45233142-6
875 426,42 PLN
2016-04-27 Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwąPrzebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ulicy Pionierów do ulicy Rycerskiej w Świdnicy.
1 695 527,99 PLN
2016-04-27 Nowy Tomyśl

Powiat Nowotomyski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko - Krzywy Las - Grudna
2 279 494,34 PLN
2016-04-27 Nowy Tomyśl

Powiat Nowotomyski
Roboty budowlane

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odc. Opalenica - granica powiatu
2 428 080,81 PLN
2016-04-26 Kartuzy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Roboty budowlane

wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w roku 2016 - zamówienie uzupełniające
107 268,92 PLN
2016-04-26 Rydułtowy

Miasto Rydułtowy
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Radoszowskiej w Rydułtowach - Etap II i III
1 390 375,25 PLN
2016-04-26 Limanowa

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów - Tymbark w km 1+900 - 20+394 na terenie powiatu limanowskiego. Etap I - odcinkowa przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1632 K w km 14+732 - 20+394 oraz 1617 K Piekiełko - Tymbark w km 3+746 - 3+885
4 633 972,15 PLN
2016-04-25 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe dotyczące kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, w zakresie określonym w protokole konieczności nr 2 z dnia 15 marca 2016 r
2 492 562,13 PLN
2016-04-22 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe dotyczącego kompleksowego dotyczące kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, w zakresie określonym w Protokole konieczności nr 1 z dnia 15 marca 2016 - nr postępowania 90/Cir/16/TP/DG.
140 750,00 PLN
2016-04-22 Szamotuły

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Budowa budynku ochrony zdrowia
4 719 020,16 PLN
2016-04-22 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań1. Przebudowa ul. Słupieckiej od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie - DW 381. 2. Remont ul. Słupieckiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Kwiatkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Rudzie - DW-381
60 928,22 PLN
2016-04-22 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź Fabryczna - Etap ICzęść 1ul. Tramwajowa/Węglowa, Część 2ul. Wierzbowa - Część 1 - zamówienie uzupełniające
5 325 000,00 PLN
2016-04-22 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO
3 967 182,66 PLN
2016-04-21 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna wraz z budową korpusu drogowego
678 080,44 PLN
2016-04-21 Łask

Gmina Łask
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 103177E w miejscowości Orchów, gm. Łask - II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w Orchowie.
845 218,49 PLN
2016-04-20 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu - etap I.
594 839,80 PLN
2016-04-20 Świętochłowice

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Roboty budowlane

Budowa łącznika ul. Zubrzyckiego z ul. Korfantego z przebudową infrastruktury podziemnej oraz organizacją ruchu w ciągu ul. Zubrzyckiego i Korfantego/ Zubrzyckiego wraz z budową przejścia dla pieszych i przebudową sygnalizacji świetlnej.
1 093 312,51 PLN
2016-04-20 Zielona Góra

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyziemia budynku S w ramach realizacji zadania pn.Utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych
1 840 000,00 PLN
2016-04-20 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03470-Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego usunięcie gruntu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi w ramach zadania pn. Budowa ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu
304 812,43 PLN
2016-04-19 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa, ul. Żagańska
5 858 666,71 PLN
2016-04-18 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - etap I od ul. Dębowej do ul. Złotej Katowicach w ramach zadania inwestycyjnegoKatowicka Infrastruktura Rowerowa
449 312,14 PLN
2016-04-18 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Roboty polegające na zabezpieczeniu skarp nasypów na podstawie opracowanej zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowywanym odcinku drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma-Polanówka od km 192+640 do km 192+830 strona prawa Etap II
2 247 072,02 PLN
2016-04-18 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Waryńskiego w Toruniu na odcinku od ul. Antczaka do ul. Lubickiej
188 750,62 PLN
2016-04-18 Olsztyn

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 145 Hajnówka JW 4226 - postępowanie nr 34/RB
745 561,31 PLN
2016-04-15 Nieporęt

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Małołęckiej na odcinku od ulicy Polnej do ul. Zwycięstwa w miejscowości Nieporęt
626 645,31 PLN
2016-04-15 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo-Drężno, I etap
443 966,31 PLN
2016-04-15 Nieporęt

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Małołęckiej na odcinku od ulicy Polnej do ul. Zwycięstwa w miejscowości Nieporęt
626 645,31 PLN
2016-04-15 Lubawa

Gmina Lubawa
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice - Rożental; 147003N, 147029N w msc. Kazanice
1 093 563,80 PLN
2016-04-15 Malbork

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
Roboty budowlane

Oczyszczenie śladów gumy w miejscach przyziemienia statków powietrznych oraz wykonanie niskociśnieniowego natrysku hydrofobowego na betonowej nawierzchni DS lotniska Malbork w Królewie Malborskim w kompleksie K-6010 dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
78 474,00 PLN
2016-04-15 Czerwonak

Gmina Czerwonak
Roboty budowlane

Budowa sali sportowej w Owińskach
4 635 197,77 PLN
2016-04-14 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada na odcinku od rzeki Głównej do rzeki Cybiny w Poznaniu, udzielonego umową z dnia 16 października 2015r. nr DZ.TI.3413.183.2015.
27 922,11 PLN
2016-04-14 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy LubawaNr 1272N odc. Targowisko Dolne - Rakowice; Nr 1270N odc. Rakowice - Zajączkowo; Nr 1216N - miejscowość Złotowo.
1 945 486,95 PLN
2016-04-14 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy SuszNr 2830N - ul. Prabucka; Nr 2821N - ul. Słowiańska; Nr 1910N - ul. Piastowska; Nr 1289N - na odcinku Emilianowo - Krzywiec; Nr 1200N - na odcinku Krzywiec - Jakubowo Kisielickie
2 470 858,02 PLN
2016-04-13 Koło

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3465P - UL. OPAŁKI I NR 3477P - UL. SKŁADOWA W KOLE - ODCINEK O DŁUGOŚCI 1,21714 KM
3 811 475,49 PLN
2016-04-13 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont drogi przez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Szubin - Łabiszyn - Złotniki Kujawski - Dąbrowa Biskupia, odcinek Dąbrówka Kujawska - Pęchowo od km 39 + 420 do km 42 + 742, dł. 3,322 km.
269 564,38 PLN
2016-04-13 Chełmno

Gmina Chełmno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 060116C i nr 060117C w Osnowie
489 698,14 PLN
2016-04-13 Włocławek

Powiat Włocławski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I
344 266,09 PLN
2016-04-13 Nowa Sól

Gmina Nowa Sól
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 255 oraz terenie przyległym, w miejscowości Lubieszów
178 041,97 PLN
2016-04-12 Wyszków

Gmina Wyszków
Roboty budowlane

Budowa drogi Tumanek-Fidest - etap III
1 467 773,74 PLN
2016-04-12 Mogilany

Gmina Mogilany
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.Przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i Borowa - odcinek 816 mb w km 0+340.00-1+156.00.
16 390,09 PLN
2016-04-11 Poznań

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Roboty budowlane

Zadanie 55028 - Przebudowa budynku koszarowego nr 64 dla CSWLąd. Poznań ul. Wojska Polskiego 86/90 - roboty budowlane, sprawa nr 88/WZI/15/WB
9 598 362,82 PLN
  Józefów

Miasto Józefów
Roboty budowlane

WYKONANIE PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO 6 ULIC1) ULICY SPACEROWEJ (JEZDNIA OD UL. SOBIESKIEGO DO UL. WILLOWEJ); 2) ULICY PASTELOWEJ (JEZDNIA); 3) ULICY ZAPOLSKIEJ (JEZDNIA); 4) ULICY LIPOWEJ (JEZDNIA); 5) ULICY WRZOSOWEJ (JEZDNIA); 6) ULICY KONOPNICKIEJ
965 982,16 PLN
2016-04-11   Przebudowa pasa drogowego 6 ulic część 5 Wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Wrzosowej (jezdnia) 180 659,25 PLN
2016-04-11   Przebudowa pasa drogowego 6 ulic część 4 Wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Lipowej (jezdnia) 179 152,24 PLN
2016-04-11   Przebudowa pasa drogowego 6 ulic część 6 Wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Konopnickiej 400 262,07 PLN
2016-03-31   Przebudowa pasa drogowego 6 ulic część 2 Wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Pastelowej (jezdnia) 101 890,28 PLN
2016-03-31   Przebudowa pasa drogowego 6 ulic: część 1 Wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Spacerowej (jezdnia na odcinku od ul. Sobieskiego do Willowej) 104 018,32 PLN
2016-04-11 Puszczykowo

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A.
Roboty budowlane

Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. ETAP IBudowa szybu windowego, łącznika oraz niezbędnej infrastruktury
3 029 861,98 PLN
2016-04-08 Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy 1569/NZ/B/2014 z dn. 11.08.2014 r. polegające na: zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na: a) budowie chodnika w ul. Pełczyńskiej na odcinku od ul. Podbiałowej do stacji PKP (długość ok. 125m) szer. 2 m wraz z peronem przystankowym i zarurowaniem rowu; b) przebudowie nawierzchni jezdni i pobocza sięgacza ul. Pełczyńskiej do posesji nr 99 - 105.
295 000,00 PLN
2016-04-08 Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kościuszki Etap I w Starogardzie Gdańskim
3 952 735,71 PLN
2016-04-07 Braniewo

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

ZDP.7.252.8.2.2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka - Braniewo wraz z ul. Świętokrzyską etap 3
579 693,72 PLN
2016-04-07 Września

Gmina Września
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
97 052,32 PLN
2016-04-07 Bydgoszcz

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej w Inowrocławiu
9 910 031,46 PLN
2016-04-07 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Roboty budowlane dla zadaniaBudowa budynku Centrum Dowodzenia Ćwiczeniami w ramach infrastruktury dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki zlokalizowanego na terenie CSWL w kompleksie wojskowym Bucierz (PKOB 1274).
4 306 258,80 PLN
2016-04-06 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi ekspresowej S11a na odc. Kórnik Północ - Kórnik Południe od km 11+880 do km 14+820, dług. 2,94 km - jezdnia prawa oraz od km 12+200 do km 14+820, dług. 2,62 km - jezdnia lewa.
2 651 130,35 PLN
2016-04-06 Koszalin

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 36 mieszkaniami na wynajem i infrastrukturą zewnętrzną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania budynku na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie - budynek nr 11, segment B (działka nr 9/226 obręb 12 m. Koszalina)
3 681 350,98 PLN
2016-04-05 Braniewo

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

ZDP.7.252.8.1.2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka - Braniewo wraz z ul. Świętokrzyską etap 2
1 210 155,99 PLN
2016-04-05 Brzeg

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGI POWIATOWEJ NR 1174 O I 1175 O ŁUKOWICE BRZESKIE - BRZEG - I ETAP ODC.ZIELĘCICE - BRZEG OD KM 6+000 DO KM 10+704,25
4 749 922,68 PLN
2016-04-05 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Roboty budowlane

Zadanie inwestycyjne pnCampus 2 - Zadanie nr 3 przy ul. Klemensa Janickiego nr 32 w Szczecinie
4 747 800,00 PLN
2016-04-05 Szczytno

Urząd Gminy Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipowiec i Szczycionek
754 692,87 PLN
2016-04-04 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1233 N WIRWAJDY - LIPOWO - ZAJĄCZKI - WYGODA ETAP I KM 0+950 - 2+016 M. TURZNICA I ETAP II KM 3+592 - 4+791 M. RESZKI
1 936 685,74 PLN
2016-04-01 Lubawa

Burmistrz Miasta Lubawa
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Asta-Kopernika w Lubawie
178 333,22 PLN
2016-04-01 Tyczyn

Gmina Tyczyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych Nr 108921R Kielnarowa-Matysówka-Matysówka-Kielnarowa na odcinkachKielnarowa-Matysówka km 0+000-2+679,40 Matysówka-Kielnarowa km 2+679,40-3+170
1 097 366,66 PLN
2016-04-01 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice
2 960 283,44 PLN
2016-04-01 Stawiguda

Gmina Stawiguda
Roboty budowlane

CZĘŚĆ II - Budowa ulicy Miętowej w Bartągu stanowiąca część całości zamówieniaPoprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez remont drogi 162097N Pluski-Rybaki na odcinku Pluski od SUW - do skrzyżowania na Orzechowo, budowę ulicy Miętowej oraz przebudowę ulicy Miłej w Bartągu.
1 660 394,18 PLN
2016-03-31 Nidzica

Gmina Nidzica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy
1 990 896,97 PLN
2016-03-30 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 796292 P - ulicy Leśnej w Raczycach
98 234,16 PLN
2016-03-30 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Roboty budowlane

PT i przebudowa kompleksu ulicPlebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - ul. Lompy, ul. Pusta
797 666,00 PLN
2016-03-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń - Rekownica
425 416,15 PLN
2016-03-30 Wadowice

Powiat Wadowicki
Roboty budowlane

Wykonanie peronu przystankowego z chodnikiem i przejściem dla pieszych oraz 2 peronów przystankowych w m. Wyźrał, w ciągu drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica -Tomice w ramach modernizacji dróg powiatowych
104 324,09 PLN
2016-03-29 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej (byłej DK 25 Kalisz-Skalmierzyce) oraz nr 445 Odolanów - Ostrów Wlkp. w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
98 940,34 PLN
2016-03-29 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej (byłej DK nr 8 Syców - Wieruszów) oraz nr 450 Kalisz - Opatów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
173 131,73 PLN
2016-03-29 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w miejscowościach Kąśna Dolna, Kąśna Górna, 1+900,01 - 3+944; remont drogi powiatowej nr 1393K w m. Ciężkowice km 0+000 -0+100
2 371 384,19 PLN
2016-03-29Rozbudowę drogi gminnej nr 003701F - ul. Topolowej i ul. Firmowej w m. Rudno
1 378 254,40 PLN
2016-03-25 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Ostrzeszów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
151 843,50 PLN
2016-03-25 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
180 856,13 PLN
2016-03-25 Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Roboty budowlane

Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie.
4 288 978,80 PLN
2016-03-25 Łódź

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
Roboty budowlane

Zamówienie na roboty budowlanenadbudowa (związana z montażem wind osobowych), przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej bursy na lokale mieszkalne (lokale socjalne), docieplenie budynku oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rogozińskiego 15 (dawniej ul. Przyszkole 46/56), działka nr 11, fragmenty działek nr 12/51 i 13/53 w obrębie G-10
6 331 124,88 PLN
2016-03-24 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 270, Nr 473
114 868,47 PLN
2016-03-24 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 266, Nr 269
241 660,56 PLN
2016-03-24 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 263
72 827,07 PLN
2016-03-24 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr 1454N, 1435N, 1407N)- ZADANIE NR 3- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki-Żardeniki
719 972,37 PLN
2016-03-24 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr 1454N, 1435N, 1407N) - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1435N na odcinku Jemiołowo-Kunki
359 696,33 PLN
2016-03-24 Oleśnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Dostawy

Zakup masy mineralno - asfaltowej stosowanej na gorąco dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy
54 120,00 PLN
2016-03-24 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03870- Wykonanie zamówienia uzupełniającego obejmującego wykonanie studzienki ściekowej Dn 500mm wraz z przykanalikiem PVC Dn 160mm, drenażu powierzchniowego bitumicznej ścieżki rowerowej na odcinku projektowanego osiedla TBS oraz oświetlenia wzdłuż ul. Marszowickiej na odcinku projektowanego osiedla TBS w ramach zadania nr 03870 Budowa infrastruktury drogowej wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu
153 265,69 PLN
2016-03-24 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Roboty budowlane

CTM/BZ/ZZ/9/16.remont pomieszczeń budynku B4 w siedzibie OBR CTM S.A. w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62
472 480,00 PLN
2016-03-23 Szamotuły

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Łąkowej w Szamotułach
1 204 894,78 PLN
2016-03-23 Wąbrzeźno

Powiat Wąbrzeski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140
543 453,50 PLN
2016-03-23 Pleszew

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice
1 474 180,87 PLN
2016-03-23 Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska
Roboty budowlane

Budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica
698 991,24 PLN
2016-03-23 Wrocław

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 113/2845 W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU ETAP II nr sprawy WNP/61/PN/2016
4 306 806,24 PLN
2016-03-22 Biłgoraj

Gmina Miasto Biłgoraj
Roboty budowlane

Budowa drogi Nr 109 262 L - ul. Nowakowskiego w Biłgoraju w ramach Wieloletniego Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
4 174 995,00 PLN
2016-03-22 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Zaułek Dworcowy w Toruniu - etap I
452 755,76 PLN
2016-03-22 Lędziny

Urząd Miasta Lędziny
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia drogowego w Lędzinach.
717 847,53 PLN
2016-03-21 Nowe Miasto Lubawskie

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec.
2 090 748,06 PLN
2016-03-21 Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Roboty budowlane

Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi A4 na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - węzeł Opole Zachód od km 193+965 do km 222+000 - jezdnia północna
13 982 083,94 PLN
2016-03-21 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole (gmina Kleczew i gmina Wilczyn) o długości 4,4 km
7 437 902,23 PLN
2016-03-21 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Akacjowej i Sosnowej oraz budowa łącznika ulic Broniewskiego z Głogową w Nowym Mieście Lubawskim
1 898 835,26 PLN
2016-03-18 Złotów

Gmina Miasto Złotów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Dorsza i ul. Zamkowej
2 152 313,18 PLN
2016-03-15 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Leśnej w Chorzowie - Etap I.
752 223,40 PLN
2016-03-15 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem - etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30]
1 084 925,24 PLN
2016-03-15 Sicienko

Gmina Sicienko
Roboty budowlane

rozbudowa drogi gminnej nr 503001C Wierzchucinek-Dąbrowice na odcinku od km 0+600 do km 2+013,96
973 311,77 PLN
2016-03-14 Iława

Wójt Gminy Iława
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KARAŚ - RADOMEK - SZEPLERZYZNA
1 663 471,44 PLN
2016-03-14 Działdowo

Gmina-Miasto Działdowo
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ul. Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną
1 902 285,58 PLN
2016-03-11 Aleksandrów Kujawski

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C wraz z przepustem na odcinku ulicy Aleja 700 - lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176, leżącej na terenie gminy Raciążek
1 035 325,37 PLN
2016-03-10 Koszalin

Powiat Koszaliński
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski -Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6.
4 512 686,37 PLN
2016-03-10 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno (droga powiatowa nr 1659N)
1 433 387,22 PLN
2016-03-09 Kłobuck

Powiat Kłobucki
Roboty budowlane

Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
178 905,57 PLN
2016-03-09 Oborniki

Gmina Oborniki
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa ulic: Łukowskiej, Polnej i Kowanowskiej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo-jezdnej w Kowanowie
3 073 349,34 PLN
2016-03-09 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Bratian - Marzęcice - Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerową
2 685 053,09 PLN
2016-03-07 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 NA ODCINKU JAROMIERZ - NIEŻYWIĘĆ W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2 258 673,75 PLN
2016-03-04 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa ulicy Odrodzenia w Koszalinie
2 729 598,07 PLN
2016-03-03 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Roboty budowlane

Rozkucie płyty fundamentowej stanowiącej kolizję dla budowy parkingu na terenie Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach. Numer postepowania DO/DZ-381-4-1/16
245 546,18 PLN
2016-03-03 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku powojskowego przy ul. Klemensa Janickiego nr 29 w Szczecinie wraz ze zmianą funkcji użytkowej i przystosowaniem na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Campus 2 - Zadanie nr 2. (3 postępowanie)
5 632 662,32 PLN
2016-03-02 Mogilany

Gmina Mogilany
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.Przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i Borowa - odcinek 816 mb w km 0+340.00-1+156.00
62 553,18 PLN
2016-03-01 Wrocław

Wrocławski Park Wodny S.A.
Roboty budowlane

Zaprojektowanie oraz budowa basenu rekreacyjnego na terenie ogrodu saunowego Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 99
3 064 734,42 PLN
2016-02-29 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Sprawa6/2016-Przebudowa budynku
178 350,00 PLN
2016-02-29 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku Zakładu Teleradioterapii w Jeleniej Górze, jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, polegające na:
47 354,66 PLN
2016-02-29 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach zadaniaZadanie 1 - Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej od ul. Parafialnej do ul. Orawskiej oraz w ul. Motylkowej od ul. Łubinowej do nr 13 we Wrocławiu
7 441,50 PLN
2016-02-26 Łódź

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z działki nr 326/2 w pas drogowy ul. Węglowej
499 001,00 PLN
2016-02-26 Lniano

Gmina Lniano
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo - Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - Etap 2
1 845 455,78 PLN
2016-02-25 Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku
Roboty budowlane

Przebudowa pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku
1 020 344,39 PLN
2016-02-24 Puszczykowo

Miasto Puszczykowo
Roboty budowlane

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
10 761 380,77 PLN
2016-02-24 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Odtworzenie po kolizji drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żuławskiej z drogą krajową nr 7 km 77+100, zgodnie z dokumentacją
25 909,40 PLN
2016-02-24 Wąbrzeźno

Gmina Wąbrzeźno
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku
363 907,63 PLN
2016-02-23 Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie na długości 1600,00 m od skrzyżowania z ulicą Św. Wojciecha do ronda przy ulicy H. Kołłątaja w zakresie realizacji etapu 1, 2 i 3
3 687 378,43 PLN
2016-02-22 Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Roboty budowlane

WR-2/16 Wykonanie dodatkowych robót budowlanych i instalacyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn.Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z budową parkingów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.
94 710,00 PLN
2016-02-22 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy Mniszek
299 840,67 PLN
2016-02-18 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania drogi krajowej nr 54 administrowanej przez Rejon w Elblągu - zadanie nr 3
83 796,33 PLN
2016-02-18 Gorzów Wielkopolski

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka"
Roboty budowlane

Remont zaplecza szatniowego wraz z remontem instalcji sanitarnych, technologicznych i elektrycznych
644 191,00 PLN
2016-02-17 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla zadania:Przedłużenie ulicy Szybowcowej
3 357 531,84 PLN
2016-02-17 Psary

Urząd Gminy w Psarach
Roboty budowlane

Realizacja przebudowy lokalnych dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania. Zadanie II:Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Strumycznej w Malinowicach wraz z odprowadzeniem wód deszczowych
178 950,00 PLN
2016-02-16zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń w budynku pn. IDEA Przestrzeń Biznesu
596 531,76 PLN
2016-02-12 Kurzętnik

Gmina Kurzętnik
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik-Kurzętnik droga powiatowa Nr 1323N-etap I.
2 324 535,27 PLN
2016-02-10 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki.
1 271 200,82 PLN
2016-02-10 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami- km 7+428-7+655 Ratno Dolne, - km 16+100-17+295 Radków-Karłów. CPV 45233142-6
629 963,80 PLN
2016-02-01 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
252 396,00 PLN
2016-01-28 Kleszczów

Gmina Kleszczów
Roboty budowlane

Wykonanie trzech zadań1. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Łękińsku o powierzchni ok. 0,17ha. 2. Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach nr 101402E o długości odcinka ok. 0,724 km (od ronda w Hubach do DP3915E w Wolicy) wraz z infrastrukturą techniczną. 3. Konserwacja i naprawa istniejących ekranów akustycznych w miejscowości Kleszczów o dł. ok 50mb.
2 367 605,83 PLN
2016-01-27 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

budowa etapów I-J w ramach projektu budżetu obywatelskiego *RoweLOVE Rataje- trakt pieszy/rowerowy łączący Rataje- Park z Maltą i Wartą, oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu* - część II zamówienia
599 640,72 PLN
2016-01-21 Gliwice

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Roboty budowlane

Budowa parkingu na terenie Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
728 880,03 PLN
2016-01-19 Warszawa

Nowy Teatr
Roboty budowlane

Rozbudowa instalacji teletechnicznej w zakresie instalacji systemu inspicjenta, podglądu wideo oraz sygnalizacji akcji scenicznej wraz z niezbędną rozbudową rurarzu instalacji niskich prądów
221 289,57 PLN
2016-01-15 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 395 Kazanów-Wadochowice na odcinku w km 47+300 - 48+950 (długość 1650 mb )
1 374 899,54 PLN
2016-01-15 Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Roboty budowlane

Budowa parkingu dla służb APP i FIS TWR Poznań
698 254,33 PLN
2016-01-11 Człuchów

Powiat Człuchowski
Roboty budowlane

Wykonanie klimatyzacji oraz montaż agregatu wody lodowej w pomieszczeniach nowobudowanej hali sportowej
280 300,37 PLN
2016-01-11 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi S7 odc. węzeł Radzikowskiego - węzeł Balice I
3 198 000,00 PLN
2016-01-04 Olsztyn

Zarząd Dróg
Usługi

Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w 2015 roku - Rejon 1 - 2 zamówienie uzupełniające.
40 626,21 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SKANSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 962 274 914,68 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-31 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Roboty budowlane

CTM/BZ/ZZ/150/2015 Remont pomieszczeń budynku B4 w siedzibie OBR CTM S.A. w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62 - część II
448 043,21 PLN
2015-12-31 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Beskidzkiej oraz budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej
4 117 236,61 PLN
2015-12-30 Warszawa

Nowy Teatr
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane w budynku administracyjnym w Inwestycjii pod nazwą Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.
2 106 105,69 PLN
2015-12-28 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03810 - Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniem i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu - wykonanie nakładki nawierzchni ul. Niepodległości.
69 443,56 PLN
2015-12-21 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
12 091 635,54 PLN
2015-12-16 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 350 odcinkami w km 34+300 - 38+360 (od granicy województwa dolnośląskiego do miejscowości Ruszów) - łącznie 3,420km.
2 195 804,15 PLN
2015-12-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez rzekę Uklankę koło miejscowości Mojtyny w ciągu drogi krajowej nr 59, km 62+719
1 185 122,18 PLN
2015-12-15 Czeladź

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadania podstawowego Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi ZP/18/Rb/MZGK/15 (nawierzchnie bitumiczne wraz z robotami towarzyszącymi)
19 382,29 PLN
2015-12-15 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Pełczyn-Wołów w km 24+350 - 27+800 (długość 3,450 km )
3 152 314,10 PLN
2015-12-14 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada na odcinku od rzeki Głównej do rzeki Cybiny w Poznaniu, udzielonego umową z dnia 16 października 2015r. nr DZ.TI.3413.183.2015
86 180,44 PLN
2015-12-14 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe do umowy ZP/80/2014 - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-dydaktycznego UM w Łodzi - Biblioteka, ul. Muszyńskiego 2
73 800,00 PLN
2015-12-11 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań, w zakresie Zadania 4 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1967D na odcinku dł. ok. 0,800 km w miejscowości Jordanów Śląski, Gm. Jordanów Śląski.
199 104,78 PLN
2015-12-11 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniającego dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań, w zakresie Zadania 4 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1967D na odcinku dł. ok. 0,800 km w miejscowości Jordanów Śląski, Gm. Jordanów Śląski.
114 104,88 PLN
2015-12-11 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań, w zakresie Zadania 2 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie Sobóckim do skrzyżowania z drogą 2075D w m. Sobótka Gm. Sobótka.
87 888,39 PLN
2015-12-11 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniem i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu polegające na wykonaniu fragmentu chodnika w ul. Stoczniowej wraz z przyległym pasem zieleni w ul. Stoczniowej.
30 798,22 PLN
2015-12-10 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską w Kaliszu
420 359,48 PLN
2015-12-10 Chorzów

Miasto Chorzów
Roboty budowlane

Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Jubileuszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska i budowa parku do treningu ulicznego
491 273,34 PLN
2015-12-09 Proszowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Roboty budowlane

Bieżąca konserwacja nawierzchni DW 768 w m. Podgaje - zamówienie uzupełniające do umowy 17/2015/RDWJ z dnia 10.11.2015r
222 096,87 PLN
2015-12-09 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Usługi

Remont pomieszczeń budynku B4 w siedzibie OBR CTM S.A. w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62,
569 680,75 PLN
2015-12-08 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające nie objete dokumentacją projektową, koniecznych do wykonania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392 w m. Gruczno gmina Świecie
24 950,60 PLN
2015-12-07 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Małej w Kaliszu wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji
196 840,09 PLN
2015-12-07 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez kanał Jegliński w miejscowości Jeglin, dk nr 63 km 88+113 wraz z budową i rozbiórką mostu objazdowego
3 889 762,80 PLN
2015-12-04 Stegna

Urząd Gminy w Stegnie
Roboty budowlane

roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie
13 008,13 PLN
2015-12-03 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniającego dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań, w zakresie Zadania 1 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1942D na odcinku dł. ok. 0,600 km w m. Zębice od przejazdu kolejowego do trzech lip, Gm. Siechnice.
5 727,81 PLN
2015-12-03 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań, w zakresie Zadania 1 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1942D na odcinku dł. ok. 0,600 km w m. Zębice od przejazdu kolejowego do trzech lip, Gm. Siechnice.
13 649,93 PLN
2015-12-02 Przemków

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1169D ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - zamówienie uzupełniające nr 2
46 450,77 PLN
2015-12-02 Suchy Las

Gmina Suchy Las
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC NEKTAROWEJ I OBORNICKIEJ W M. SUCHY LAS, GMINA SUCHY LAS
411 987,64 PLN
2015-12-02 Wrocław

PKP PLK S.A. ul. Targowa 74
Roboty budowlane

Modernizacja linii kolejowej nr 306 na odcinku Krapkowice-Prudnik modernizacja toru nr 7 w stacji Krapkowice - zamówienie uzupełniające
984 999,00 PLN
2015-12-02 Poznań

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadania Opracowanie projektu budowlanego oraz realizacja zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb użytkowników, wykonanie oznakowania oraz aranżacja przestrzeni wokół budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2
91 085,00 PLN
2015-12-01 Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice
Roboty budowlane

Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle
1 217 961,85 PLN
2015-12-01 Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Roboty budowlane

Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 - 66+632, gm. Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych. Prace uzupełniające
120 033,65 PLN
2015-11-30 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Budowa ul. Próżnej w Kaliszu wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji
1 318 077,76 PLN
2015-11-30 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

ZAMÓWIENIE DODATKOWE - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań1. Przebudowa ul. Słupieckiej od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie - DW 381. 2. Remont ul. Słupieckiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Kwiatkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Rudzie - DW-381. CPV 45233121-3
18 460,42 PLN
2015-11-27 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie kompleksu wojskowego w Sochaczewie - Sprawa nr 84/2015
5 870 725,29 PLN
2015-11-27 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03810 - Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniem i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu polegające na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie skrzyżowania ul. Okulickiego z ul. Zatorską
28 290,00 PLN
2015-11-26 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowę drogi krajowej nr 62 na fragmencie przejścia przez m. Wyszków od granicy miasta do drogi krajowej nr 8 ( km 244+190- 246+290 ). Odcinek II budowa wiaduktu wraz z dojazdami od km 245+120 do 245 +650
8 937 186,40 PLN
2015-11-26 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DTŚ w Katowicach
239 825,40 PLN
2015-11-26 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej roboty dodatkowe tj. przebudowa przyłączy kanalizacyjnych PCV dn 250 mm oraz wymianę kolektora deszczowego dn 1000 mm
263 187,08 PLN
2015-11-26 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego przy kontrakcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa.
85 549,77 PLN
2015-11-25 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych umocnieniem poboczy kostką kamienną przy kontrakcie pod nazwąRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława
178 610,00 PLN
2015-11-25 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowych robót w ramach zadaniaRemont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w m. Jawor
10 070,29 PLN
2015-11-24 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp. - roboty dodatkowe III
10 405,75 PLN
2015-11-23 Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pod nazwąRemont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała
194 095,97 PLN
2015-11-23 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ulic - Zgodnej i Pustynnej - zamówienie dodatkowe
55 000,00 PLN
2015-11-23 Kock

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+800 do km 0+880
16 997,26 PLN
2015-11-23 Kraków

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Usługi

Opracowanie dokumentacji rozruchowej wraz z wykonaniem rozruchu (Etap I - na sucho) obiektów przekroju piętrzenia zbiornika wodnego w Świnnej Porębie zlokalizowanego w km 26+600 rzeki Skawy
2 450 000,00 PLN
2015-11-23 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 do m. Dragacz
2 398 056,15 PLN
2015-11-23 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie
147 231,00 PLN
2015-11-20 Rzeszów

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.KPP Łańcut - budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie przy ul. Traugutta- numer sprawyZP/29/2014.
285 000,00 PLN
2015-11-20 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin- Tuliszków w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp
37 391,08 PLN
2015-11-20 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Ostrzeszów w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp
18 503,51 PLN
2015-11-20 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 Kalisz - Opatów w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp
21 223,16 PLN
2015-11-20 Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jabłonowo Zamek
214 798,50 PLN
2015-11-19 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do Kontraktu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198 związanych z wykonaniemścianki czołowej przepustu PD5, zjazdu na działkę nr 139 w m. Bronowo, 6 szt. studni kanalizacji deszczowej, rozbiórki przepustu w km 3+440 -3+550, przebudowy kolizji linii napowietrznej SN, bariery energochłonnej nr 521 na odcinku gr. województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198
248 126,57 PLN
2015-11-18 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 0+020 - 3+730; 4+680 - 5+140.
66 002,69 PLN
2015-11-18 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 5328 P ulica Strzelecka w Odolanowie (od torów kolejowych do ul. Kurochowskiej).
89 690,33 PLN
2015-11-18 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające, polegające na realizacji podetapu II z etapu I inwestycji pn.Budowa budynku dydaktyczno-biurowego przy skrzyżowaniu ulicy Marcelińskiej 27 i ulicy Przybyszewskiego 39 i 39a w Poznaniu
899 502,98 PLN
2015-11-18 Poznań

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Roboty budowlane

Opracowanie projektu budowlanego oraz realizacja zadania pn. Rozbudowa systemu wentylacyjno-chłodniczego - wykonanie nowego systemu klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2
3 195 000,00 PLN
2015-11-18 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniającego dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań, w zakresie Zadania 6
12 815,76 PLN
2015-11-18 Warszawa

Nowy Teatr
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją warunków usunięcia kolizji w tym obejmujące przebudowę pomieszczenia istniejącej stacji transformatorowej w Inwestycji pod nazwą Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16
536 864,20 PLN
2015-11-18 Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Roboty budowlane

System monitoringu klap wentylacji pożarowej
134 000,00 PLN
2015-11-17 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Usługi

WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133
11 073,73 PLN
2015-11-17 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

Wycinka drzew i krzewów przydrożnych, wykonanie nasadzeń w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie - II postępowanie
95 177,85 PLN
2015-11-17 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3202P Nowa Wieś - Kazubek
93 583,36 PLN
2015-11-16 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 5002 S - ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śl
70 141,33 PLN
2015-11-16 Warszawa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Dostawy

Ogrodzenie palcu budowy budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24 i 24A w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
21 300,00 PLN
2015-11-16 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Piastowskiej do Alei Focha i remont ulicy Focha od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Kasztelańskiej - zwiększenie umowy o odcinek Alei Focha od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Prusa - zamówienie uzupełniające do umowy nr 696/ZIKiT/2015. Znak sprawy 18/X/2015
700 000,00 PLN
2015-11-16 Tarnów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa niecki do składowania odpadów komunalnych sektora VI na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2 441 657,22 PLN
2015-11-16 Bydgoszcz

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do zadania 11278
177 899,00 PLN
2015-11-13 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa zjazdów z Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu
309 653,13 PLN
2015-11-13 Kórnik

Gmina Kórnik
Roboty budowlane

Modernizacja (remont) drogi ul. Polna w miejscowości Czmoń - etap I
176 994,85 PLN
2015-11-12 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego Alei Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Inwestorskiej w zakresie wydzielenia ciągu pieszego i rowerowego
220 753,66 PLN
2015-11-12 Kluki

Gmina Kluki
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach - zadanie I
255 063,87 PLN
  Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Usługi

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym 2015/2016 Rejon VIII i XII
706 132,80 PLN
2015-11-12   Rejon XII 13 780,80 PLN
2015-11-12   Rejon VIII 692 352,00 PLN
2015-11-10 Warszawa

SINEVIA Sp. z o.o.
Roboty budowlane

SVA JarosławWynajęcie sprzętu wraz z operatorem do wykonania przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji oświetleniowej oraz robót ziemnych na budynkach G1C i A3 (zadanie 43 500 Dęblin)
420 960,37 PLN
2015-11-10 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 266, Nr 269 - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego
49 174,29 PLN
2015-11-10 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Kontynuacja rozbudowy ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie-zamówienie uzupełniające do zadaniaRozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie
89 544,00 PLN
2015-11-09 Brzeziny

Gmina Brzeziny
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielanki, Gmina Brzeziny
183 666,53 PLN
2015-11-09 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Naprawa uszkodzonego nasypu drogowego wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych z drogi wojewódzkiej nr 218 w km 27+200 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
871 872,44 PLN
2015-11-09 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 783 w m. Racławice zamówienie uzupełniające do umowy nr 158/2015/ZDW z dnia 15.10.2015r.
99 995,87 PLN
2015-11-06 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe do umowy ZP/80/2014 na przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno-dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2
301 350,00 PLN
2015-11-06 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K w miejscowości Rzeszotary w zakresie budowy chodnika, odwodnienia oraz remontu nawierzchni odcinek 1+184,50 - 1+331,01
140 548,89 PLN
2015-11-06 Pieszyce

Gmina Pieszyce
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Kopernika w Pieszycach - etap II - roboty dodatkowe
136 927,77 PLN
2015-11-06 Przemków

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1169D ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - zamówienie uzupełniające nr 1
91 035,50 PLN
2015-11-06 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Roboty budowlane

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 1/1 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. /PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42/
2 380 000,00 PLN
2015-11-06 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

04060 - Poprawa nawierzchni ul. Podwale wraz z przebudową kanału ogólnospławnego
1 755 253,61 PLN
2015-11-05 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty Uzupełniające w zakresie robót drogowych i związanych z kanalizacją deszczową w ramach inwestycji pn. Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie w ulicach Kraszewskiego, Poznańskiej, Leśnej i Świemirowskiej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury podziemnej
137 760,00 PLN
2015-11-05 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1177R Wola Ociecka - Blizna w miejscowości Ocieka i Blizna
1 778 552,36 PLN
  Józefów

Miasto Józefów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie zamówienie uzupełniające do zadania 1 , 2 a, 2 b, 2 c
523 685,76 PLN
2015-11-05   Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie Zadanie 2a - zamówienie uzupełniające 313 386,58 PLN
2015-11-05   Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie Zadanie 1, Zadanie 2a, 2b, 2c - zamówienia uzupełniające 210 299,18 PLN
2015-11-05 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania podstawowego pn.Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań, w zakresie Zadania 3 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki wykonanej w 2014r. do miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie
109 835,16 PLN
2015-11-05 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Budowa drogi serwisowej wzdłuż al. Wojska Polskiego na odc. od posesji nr 19 do skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej - Curie w Kaliszu
502 241,58 PLN
2015-11-05 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno-Bratkowice-Trzciana w miejscowości Kupno, Poręby Kupieńskie w km 0+250 - 1+733
193 202,46 PLN
2015-11-04 Chorzów

Miasto Chorzów
Roboty budowlane

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY SZYBIE PREZYDENT W CHORZOWIE, UL. KS. P. SKARGI - UL. T. KOŚCIUSZKI
126 659,47 PLN
2015-11-04 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku w km 44+000 - 46+450 - 2,450 km. CPV 45.23.31.42-6
2 495 438,17 PLN
2015-11-04 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kruczej w Kaliszu na odcinku od ul. Staszica do ul. Polnej
257 414,21 PLN
2015-11-04 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniające do zadania pn.Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 7+095 do km 11+282 w miejscowości Majdan Skrzyniecki i Borzechów, gmina Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r
562 490,64 PLN
2015-11-03 Wolsztyn

Powiat Wolsztyński
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P w ciągu ulicy Bohaterów Bielnika
198 591,24 PLN
2015-11-03 Dobrcz

Gmina Dobrcz
Roboty budowlane

Przebudowa dro6i gminnej nr 050210C Augustowo - droga krajowa nr 5.
255 531,34 PLN
2015-11-03 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa - do drogi Nr 992
331 471,64 PLN
2015-11-02 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do umowy nr 483/W/I/2015 z dnia 30.09.2015 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. województwa na odcinku od km 65+177 do km 65+877 na terenie gminy Maciejowice powiat garwoliński - postępowanie nr 151/15
1 107 000,00 PLN
2015-11-02 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap IBudowa piwnic budynku.
793 000,00 PLN
2015-11-02 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wolności w Chorzowie od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie - zamówienie dodatkowe
691 383,00 PLN
2015-11-02 Leżajsk

Powiat Leżajsk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska w km 12+939 - 14+442 w miejscowości Kolonia Polska. Przebudowa drogi powiatowej nr 1251R Majdan Sieniawski (gr. powiatu) - Kolonia Polska w km 7+548 - 7+753
683 173,34 PLN
2015-11-02 Bełżyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 7+095 do km 11+282 w miejscowości Majdan Skrzyniecki i Borzechów, gmina Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r
1 125 015,23 PLN
2015-11-02 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe - remont estakady w ciągu Al. Armii Krajowej
251 465,00 PLN
2015-11-02 Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Roboty budowlane

Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie.
7 670 791,19 PLN
2015-11-02 Wejherowo

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Rozbiórka bocznicy kolejowej nr 502
425 673,69 PLN
2015-10-30 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty Dodatkowe - Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w ramach inwestycji pn. Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie w ulicach Kraszewskiego, Poznańskiej, Leśnej i Świemirowskiej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury podziemnej
107 625,00 PLN
2015-10-30 Łęczyca

Gmina Miasto Łęczyca
Roboty budowlane

Rozbudowa przepustu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
156 474,23 PLN
2015-10-30 Lwówek Śląski

Gmina Lwówek Śląski
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710
696 109,16 PLN
2015-10-30 Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

budowa odcinka drogi wzdłuż torów kolejowych wraz z przebudową skrzyżowania ul. Hryniewieckiego i przystosowaniem istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakresie zabudowy dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejeździe kat b w km 28,125
814 436,38 PLN
2015-10-30 Warszawa

Instytut Lotnictwa
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących Centrum Turbin Gazowych (zespół 4 hal)
10 076 133,41 PLN
2015-10-29 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów nawierzchni (nakładek) dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie
3 316 180,86 PLN
2015-10-29 Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 19 od km 266+400 do km 269+600 dł. 3,200 km na odcinku Bykowszczyzna - Firlej
2 563 827,44 PLN
2015-10-29 Zarzecze

Gmina Zarzecze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr P1617R Kańczuga - Jarosław w km 8+780 - 11+310 - roboty dodatkowe
65 351,41 PLN
2015-10-28 Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające nr 5 do umowy z dnia 07.04.2015 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
308 500,00 PLN
2015-10-27 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonania zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego naPrzebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno w m. Unisław od km 14+150 do km 15+974
114 837,02 PLN
2015-10-27 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań -Bukowiec na odcinku Wojnowice - Opalenica
814 895,16 PLN
2015-10-27 Tuchola

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki na odcinku Bruchniewo - Jania Góra od km 17+446 do km 19+926
277 034,98 PLN
2015-10-27 Janowiec Wielkopolski

Gmina Janowiec Wielkopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Chrzanowie gmina Janowiec Wielkopolski
155 418,79 PLN
2015-10-27 Katowice

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie - Wykonanie filtra odwrotnego w odpowietrznej stopie skarpy zapory zbiornika wodnego Dzibice w km 12+000 rzeki Białka Błotna w gminie Kroczyce
49 233,52 PLN
2015-10-27 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa tras rowerowych w Małopolsce - Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina.
14 472 180,07 PLN
2015-10-26 Tomaszów Mazowiecki

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zamówieniaBudowa ulicy Chopina wraz z infrastruktura towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zadania inwestycyjnegobudowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim.
91 351,68 PLN
2015-10-23 Będzin

Powiat Będziński
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4700 S - ulica Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - etap I - modernizacja obiektu mostowego
75 033,69 PLN
2015-10-23 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 9, obejmującego DP nr 1267K w m. Czulice
131 625,72 PLN
2015-10-22 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 11, obejmującego DP nr 2164K w m. Brzostek
75 119,59 PLN
2015-10-22 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 8, obejmującego DP nr 2160K w m. Trątnowice-Szczepanowice
141 594,18 PLN
2015-10-21 Pińczów

Gmina Pińczów
Roboty budowlane

Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie- (etap I odcinek 1)
524 585,23 PLN
2015-10-21 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ulic na terenie Miasta Łodzi - część 2 - Przebudowa ulic Hektarowej i Księżycowej - zamówienie dodatkowe
545 000,00 PLN
2015-10-21 Tczew

Gmina Tczew
Roboty budowlane

Budowa ul. Spacerowej w Czarlinie
869 006,78 PLN
2015-10-21 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żmigrodzkiej, Korczyńskiej i Brzozowskiej w Rzeszowie
4 110 797,85 PLN
2015-10-20 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowych robót w ramach zadaniaRemont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w miejscowości Jawor
107 631,28 PLN
2015-10-20 Uniejów

Gmina Uniejów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 111176E w miejscowości Brzozówka
271 930,02 PLN
2015-10-19 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr 1435N, 1486N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)- Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo- Botowo- II etap
220 445,36 PLN
2015-10-19 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych przy Kontrakcie pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie.
228 657,55 PLN
2015-10-19 Tychy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Remont ul. Armii Krajowej w Tychach
386 124,98 PLN
2015-10-16 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 5002 S - ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śl
292 760,11 PLN
2015-10-16 Zawonia

Gmina Zawonia
Roboty budowlane

Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce
540 642,61 PLN
2015-10-16 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża poprzez stabilizację gruntu dla zadania Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska.
169 740,00 PLN
2015-10-16 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada na odcinku od rzeki Głównej do rzeki Cybiny w Poznaniu
1 843 063,56 PLN
2015-10-16 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Stanowo - Samborowo od km 85+600 do km 87+300
1 472 557,22 PLN
2015-10-16 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 245 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie
813 218,09 PLN
2015-10-15 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej w Warszawie
4 413 703,25 PLN
2015-10-15 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu.
14 495 777,01 PLN
2015-10-15 Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała
Roboty budowlane

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała
232 079,12 PLN
2015-10-15 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1212 N Tynwałd - Rudzienice oraz drogi Nr 1297 N Różanki - Gałdowo - Gulb.
358 901,70 PLN
2015-10-15 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 783 w m. Racławice.
468 359,50 PLN
2015-10-14 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego obiektu, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu DW 528 w msc. Głodówko- II etap dojazdów.
439 886,75 PLN
2015-10-14 Poznań

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa budynku koszarowego nr 11 dla CSWLąd Poznań ul. Wojska Polskiego 86/90 - roboty budowlane 37/WZI/15/WB
6 349 435,12 PLN
2015-10-14 Wołomin

Gmina Wołomin
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRemont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie
104 522,76 PLN
2015-10-14 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1930N relacji Pasym stacja - dr. pow. nr 1474N
179 934,10 PLN
2015-10-13 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 193 odc. Tomczyce - Gołańcz od km. 27+400 do km. 29+100
389 823,38 PLN
2015-10-13 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim
1 998 919,03 PLN
2015-10-13 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego wykonanie robót polegających na usunięciu kolizji budowanej ul. Racławickiej z linią kablową SN K-1444 w ramach zadania Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu etap I (kanał deszczowy) i etap II deweloperski) we Wrocławiu.
25 078,01 PLN
2015-10-13 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie warstwy humusu wraz z przygotowaniem terenu i obsianiem trawą w ramach zadania uzupełniającego do zadania 03630 - Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu etap I (kanał deszczowy) i etap II (deweloperski)
55 000,00 PLN
2015-10-12 Zawidów

Urząd Miejski w Zawidowie
Roboty budowlane

Rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
55 700,00 PLN
2015-10-12 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów- odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap III A), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) - (realizacja od km 16+246,00 do km 18+800,00)
6 662 820,63 PLN
2015-10-12 Wolsztyn

Gmina Wolsztyn
Roboty budowlane

Budowa drogi w Tłokach do m. Rostarzewo
490 278,95 PLN
2015-10-09 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Bartla w Krakowie na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej
674 109,88 PLN
2015-10-09 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim
21 883 795,37 PLN
2015-10-09 Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 1012/NZ/B/2013 z dnia 01.07.2013r. polegające na budowie sięgaczy kanalizacji sanitarnej do granicy działek zgłoszonych przez właścicieli posesji; zaprojektowania i wykonania budowy chodnika w ul. Krotoszyńskiej po stronie wschodniej; zaprojektowania i wykonania budowy zjazdu z ul. Jarocińskiej (dz. nr 46, AM-20, obręb Osobowice) na działkę nr 59/1, AM - 20 obręb Osobowice we Wrocławiu
344 892,00 PLN
2015-10-08 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 92 w m. Strzałkowo od km 18+150 do km 19+740, dł 1,59km.
1 469 243,66 PLN
2015-10-07 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni jezdni ulic m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające do Umowy nr DZP/11/PN/11/15 z dnia 10.06.2015 r.
1 832 221,01 PLN
2015-10-07 Braniewo

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1385N odc. Braniewo - Płoskinia
88 523,53 PLN
2015-10-06 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3202P Nowa Wieś - Kazubek
334 831,47 PLN
2015-10-06 Lublin

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski na odc. od km 34+245 do km 36+550.
4 898 552,54 PLN
2015-10-06 Chełm

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Roboty budowlane

Remont odwodnienia liniowego na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim
259 361,32 PLN
2015-10-05 Mińsk Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez rzekę Długa w miejscowości Długa Kościelna w ciągu drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot w km 3+074
5 564,82 PLN
2015-10-05 Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w budynku WFOŚiGW w Łodzi przy ulicy Dubois 114/116 polegających na rozbudowie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 0.06.
38 714,25 PLN
  Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną dla ruchu KR 2 w 2015
79 976,00 PLN
2015-10-05   Rejon I na terenie gmin: Rychwał, Rzgów, Grodziec, Stare Miasto, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, 39 988,00 PLN
2015-10-05   Rejon II na terenie gmin: Sompolno, Ślesin, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Kleczew, Golina 39 988,00 PLN
2015-10-05 Włocławek

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 67 w ciągu Alei ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
612 128,02 PLN
2015-10-05 Chrzanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Roboty budowlane

Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu -DP 1001 K.
672 603,98 PLN
2015-10-02 Jarocin

Nadleśnictwo Jarocin
Roboty budowlane

REMONT DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE GÓRA, UROCZYSKO DĄBROWA
920 406,49 PLN
2015-10-02 Pleszew

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica
244 657,74 PLN
2015-10-02 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Roboty budowlane

Przebudowa i wymiana po istniejącej trasie instalacji zewnętrznej gazów medycznych zasilających budynek D wraz z przystosowaniem pomieszczenia w budynku TS dla potrzeb sprężarkowni w SPWSZ w Szczecinie
723 129,78 PLN
2015-10-02 Chełm

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni betonowej płyty zachodniej postojowej K6 na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie
656 991,15 PLN
  Braniewo

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

ZDP.7.252.40.2015 - Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych
366 156,04 PLN
2015-10-02   Droga nr 1340N m. Wilczęta 85 102,35 PLN
2015-10-02   Droga nr 1397N odc. Wysoka Braniewska 21 553,57 PLN
2015-10-02   Droga nr 1157N odc. Stare Siedlisko - Dębiny 46 156,47 PLN
2015-10-02   Droga nr 1393N odc. Krzewno - Gronówko 31 616,17 PLN
2015-10-02   Droga nr 1165N odc. Biedkowo Osada 36 404,40 PLN
2015-10-02   Droga nr 2381N ul. Szkolna w Pieniężnie 21 454,77 PLN
2015-10-02   Droga nr 1322N odc. Piele - Grabowiec - Głębock 28 191,09 PLN
2015-10-02   Droga nr 1377N ul. Świętokrzyska w Braniewie 30 806,83 PLN
2015-10-02   Droga nr 1391N odc. S22 - Gronówko 21 553,57 PLN
2015-10-02   Droga nr 1352N odc. Łoźnik - Kowale 43 316,82 PLN
2015-10-01 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo-Dobre Miasto-Jeziorany-Lutry-Reszel na odcinku Jeziorany-olszewnik od km 50+021 do km 51+021. ZDW.K-2/PN/3220/114/15
318 860,48 PLN
2015-10-01 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 68+400 do km 69+400 na terenie działania Rejonu w Kłodzku - Szklary - Koźmice
410 357,84 PLN
2015-10-01 Olsztyn

Jednostka Wojskowa 3674
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym i wymianie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej w JW. 3411 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kalinowskiego 1
108 408,13 PLN
2015-10-01 Olsztyn

Jednostka Wojskowa 3674
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na przełożeniu części istniejących nawierzchni chodników i zatok postojowych oraz na naprawie podbudowy dróg wewnętrznych, ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą obrzeży trawnikowych i krawężników, wymianie ławek parkowych na terenie Jednostki Wojskowej w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1
274 042,59 PLN
2015-10-01 Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Remont i przebudowa DW nr 871 ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ulicami Kopernika i Wyspiańskiego w Tarnobrzegu. 1. Remont DW nr 871 ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ulicami Kopernika i Wyspiańskiego w Tarnobrzegu. 2. Przebudowa DW nr 871 ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ulicami Kopernika i Wyspiańskiego w Tarnobrzegu.
186 805,76 PLN
  Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK z podziałem na 6 części zamówienia
6 552 443,06 PLN
2015-10-01   REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W KOŚCIERZYNIE - ODCINEK II 2 730 723,54 PLN
2015-10-01   REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W KOŚCIERZYNIE - ODCINEK I 3 821 719,52 PLN
2015-10-01 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające związane z realizacją inwestycji pn. Remont krawędzi z poszerzeniem na odcinku drogi powiatowej nr 1663N relacji Szczytno - Zabiele - Lejkowo
114 154,01 PLN
  Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań
621 234,50 PLN
2015-09-30   ZADANIE 2 337 182,57 PLN
2015-09-30   ZADANIE 3 284 051,93 PLN
2015-09-30 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1450N od skrzyżowania z DK Nr 57 w kierunku miejscowości Wilimy
89 938,10 PLN
2015-09-30 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KARTUZY - BURCHARDZTWO
447 173,11 PLN
2015-09-30 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa chodnika i drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Lubicka w Toruniu
367 858,18 PLN
2015-09-30 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. województwa od km 58+530 do km 59+330, od km 65+877 do km 66+627 na terenie powiatu garwolińskiego (gminy Wilga, Maciejowice) województwa mazowieckiego. - nr postępowania 122/15
2 034 922,11 PLN
2015-09-29 Przysucha

Nadleśnictwo Przysucha
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi leśnej nr 46 na terenie Leśnictwa Borkowice w kilometrażu od 1+200 km do 2+272 km
703 704,25 PLN
2015-09-29 Kock

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Roboty budowlane

Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Przebudowa drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500 2) Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800
414 432,88 PLN
2015-09-29 Janikowo

Gmina Janikowo
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej Sosnówiec -Dębowo w km 0+570,00 - 1+420,00.
235 588,16 PLN
2015-09-29 Wolsztyn

Powiat Wolsztyński
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P w ciągu ulicy Bohaterów Bielnika
1 286 572,24 PLN
2015-09-29 Chełm

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni betonowej parkingu dla samochodów ciężarowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku woj. lubelskie - etap III
493 948,15 PLN
2015-09-29 Iława

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława
Roboty budowlane

Roboty budowlane na drodze leśnej Dziarnówko.
179 962,67 PLN
2015-09-28 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

1
35 485,73 PLN
2015-09-28 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

1
70 801,30 PLN
2015-09-28 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

1
175 398,25 PLN
2015-09-28 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

1
10 544,09 PLN
2015-09-28 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp. - roboty dodatkowe II
79 677,73 PLN
2015-09-28 Mysłowice

Miasto Mysłowice
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT+ wykonawstwo - II etap - odcinek od km 1+139 do km 1+759 oraz od km 0+000 do km 0+217
2 250 900,00 PLN
2015-09-28 Łęczna

Gmina Łęczna
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej Nr 105178L w miejscowości Stara Wieś - Stasin.
343 088,41 PLN
2015-09-25 Jarocin

Nadleśnictwo Jarocin
Roboty budowlane

zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające do zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie drogi pożarowej nr 41 w Leśnictwie Cielcza w oddz. 8183/2, 8183/4, 8184/9 oraz przebudowie dróg wewnętrznych na terenie OSN w Jarocinie.
41 601,20 PLN
2015-09-25 Inowrocław

Miasto Inowrocław
Roboty budowlane

REMONT UL. METALOWCÓW W INOWROCŁAWIU
574 163,53 PLN
2015-09-25 Gdańsk

17 Terenowy Oddział Lotniskowy
Roboty budowlane

Remont dróg kołowania i płaszczyzny MTZ w Darłowie
281 420,68 PLN
2015-09-25 Ciechocinek

Gmina Miejska Ciechocinek
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ulicy Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego w Ciechocinku - roboty dodatkowe
24 828,04 PLN
2015-09-24 Bydgoszcz

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do zadaniaprzebudowa budynku nr 3 w Łodzi
522 870,37 PLN
2015-09-24 Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY RUMIANKOWEJ W KONINIE
2 946 781,20 PLN
2015-09-24 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Wrzeście - Wiklino
1 028 131,85 PLN
2015-09-24 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Roboty budowlane

Budowa odcinka jezdni wraz z odwodnieniem ul. Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie - etap I zadanie 1b
543 959,88 PLN
  Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa dróg gminnych w mieście Kętrzyn
834 874,80 PLN
2015-09-23   Przebudowa Placu Słowiańskiego w Kętrzynie 598 350,72 PLN
2015-09-23   Przebudowa ulicy Klonowej w Kętrzynie 236 524,08 PLN
2015-09-23 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku DK92-Paczkowo ul. Zapłocie , odc. dł 461m , gmina Swarzędz , powiat poznański , województwo wielkopolskie
1 335 671,56 PLN
2015-09-23 Czeladź

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
Roboty budowlane

Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi.
496 558,22 PLN
2015-09-23 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Odnowa drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica - Mława w m. Brodnica od km 0+000 do km 0+450, dł 0,450 km
232 133,31 PLN
2015-09-23 Warszawa

SINEVIA Sp. z o.o.
Roboty budowlane

ZRB Jarosławzadanie 43 500 - modernizacja Parku Sprzętu Technicznego w m. Dęblin
4 868 312,03 PLN
2015-09-23 Olsztyn

Zarząd Dróg
Roboty budowlane

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. HOZJUSZA W OLSZTYNIE - ETAP III-I
99 997,99 PLN
2015-09-22 Tychowo

Gmina Tychowo
Roboty budowlane

Przebudowa instalacji c.o. i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie
2 324 946,00 PLN
2015-09-22 Urszulin

Gmina Urszulin
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy dróg gminnych ul. Sosnowa, Słoneczna i Pogodna w Urszulinie w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Urszulin poprzez przebudowę dróg gminnych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do drogi krajowej nr 82.
1 093 122,11 PLN
2015-09-21 Krościenko nad Dunajcem

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 8 w Leśnictwie Łapsze
554 348,48 PLN
2015-09-21 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Budowa drogi rowerowej w ciągu ulic Legionów - Konstantynowska na odc. al. Włókniarzy - al. Unii Lubelskiej oraz w ulicy Zielonej od al. Włókniarzy - Plac Hallera
1 277 078,68 PLN
2015-09-21 Pawonków

Gmina Pawonków
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. ROLNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH
697 557,32 PLN
2015-09-21 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn.Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego obiektu, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu DW 528 w msc. Głodówko
568 130,31 PLN
2015-09-18 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Przebudowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy
678 297,92 PLN
2015-09-18 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające prowadzone w trybie z wolnej ręki do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap III Czaplinek - Machliny
1 455 872,94 PLN
2015-09-18 Stegna

Urząd Gminy w Stegnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie
311 745,83 PLN
2015-09-18 Stegna

Urząd Gminy w Stegnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie
311 745,83 PLN
2015-09-17 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe do umowy ZP/80/2014 na przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno-dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2
399 690,97 PLN
2015-09-17 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - I etap
520 177,52 PLN
2015-09-17 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60 na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie - etap I od km 24+750 do km 25+737,68
3 062 714,96 PLN
2015-09-17 Olsztyn

Zarząd Dróg
Usługi

OCZYSZCZANIE JEZDNI, CHODNIKÓW I ZIELENI W PASACH DROGOWYCH NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE - REJON 1 - zamówienie uzupełniające
111 737,35 PLN
2015-09-16 Warszawa

Nowy Teatr
Roboty budowlane

Rozbudowa instalacji teletechnicznej w Inwestycji pod nazwą Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.
312 666,00 PLN
2015-09-16 Warszawa

Nowy Teatr
Roboty budowlane

Montaż dodatkowych okien w zabytkowej hali, rozbudowa instalacji dla potrzeb technologii baru, dodatkowe prace malarskie, dodatkowe zabezpieczenie w strefie magazynowej, dodatkowy fragment instalacji co.o., renowacja zabytkowych ramiaków stalowych w Inwestycji pod nazwą Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.
362 928,60 PLN
2015-09-16 Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Roboty budowlane

Modernizacja sanitariatów na I piętrze budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Jagiellończyka 8
121 900,00 PLN
2015-09-16 Bartoszyce

Urząd Gminy Bartoszyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Falczewo - droga wojewódzka nr 592
427 387,79 PLN
2015-09-16 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

OPTYMALIZACJA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU GORZÓW WLKP. - WĘZEŁ SULECHÓW OD KM 92+671 DO KM 176+568
2 962 031,55 PLN
2015-09-16 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 588 na odcinku Mareza-Grabówko
420 339,57 PLN
2015-09-16 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie od km 15+845 do km 17+000
1 782 192,68 PLN
2015-09-16 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Remont hali gimnastycznej i basenu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie
6 136 787,07 PLN
2015-09-15 Kock

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej nr 103142L od km 0+000 do km 2+160 w m. Annówka
1 549 832,53 PLN
2015-09-15 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Piramowicza na odcinku Narutowicza - Jaracza w tzw. woonerf
1 808 162,90 PLN
2015-09-14 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku Zakładu Teleradioterapii w Jeleniej Górze, jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
8 154 873,32 PLN
2015-09-11 Józefów

Miasto Józefów
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do umowy na BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SIKORSKIEGO (Matejki - Topolowa) w JÓZEFOWIE
33 936,71 PLN
2015-09-11 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej od ul. Parafialnej do ul. Orawskiej oraz w ul. Motylkowej od ul. Łubinowej do nr 13 we Wrocławiu.
2 889 240,62 PLN
2015-09-11 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmujące rozbudowę infrastruktury dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjej oraz rozbudowę budynku zagłębionego nr 11 na terenie Jednostki Wojskowej w Darżewie (PKOB 1274).
4 146 542,85 PLN
2015-09-11 Toruń

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Roboty towarzyszące dla inwestycji [Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Etap I]
298 816,95 PLN
2015-09-11 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 0+020 - 3+730, 4+680 - 5+140
1 305 110,00 PLN
2015-09-11 Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Roboty budowlane

Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 - 66+632, gm. Kuźnia Raciborska w ramach zadaniaPoprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Gliwicach
1 396 427,93 PLN
2015-09-11 Koźmin Wielkopolski

Gmina Koźmin Wielkopolski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej we wsi Szymanów
305 965,38 PLN
2015-09-10 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w km 35+125 w m. Zakręty
560 702,38 PLN
2015-09-09 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1301Z ul.Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie
3 776 436,89 PLN
2015-09-09 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika
127 878,00 PLN
2015-09-09 Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Roboty budowlane

Zadanie Nr 3
418 947,72 PLN
2015-09-09 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Roboty budowlane

Realizacja podetapu I z etapu I inwestycji pnBudowa budynku dydaktyczno-biurowego przy skrzyżowaniu ul. Marcelińskiej 27 i ul. Przybyszewskiego 39 i 39a w Poznaniu
2 011 209,39 PLN
2015-09-08 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Roboty budowlane

roboty budowlane w zakresie przebudowy biegu schodowego oraz montażu drzwi na dach
35 647,86 PLN
2015-09-08 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty Uzupełniające - Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poznańskiej dla zadania pn. Uporządkowanie spływu wód opadowych w ul. Poznańskiej w Sopocie w ramach inwestycji pn. Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie w ulicach Kraszewskiego, Poznańskiej, Leśnej i Świemirowskiej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury podziemnej.
47 970,00 PLN
2015-09-08 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty Uzupełniające - Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ramach inwestycji pn.Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie w ulicach Kraszewskiego, Poznańskiej, Leśnej i Świemirowskiej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury podziemnej - ZADANIEBudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Świemirowskiej w Sopocie
104 242,50 PLN
2015-09-07 Józefów

Miasto Józefów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie Zadanie 1 i Zadanie 2a
408 999,60 PLN
2015-09-07 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGORozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew - Czarlin - wykonanie odcinka chodnika o dł. 150 m
82 713,95 PLN
2015-09-07 Świdwin

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1059Z Sławoborze - Rąbino - Tychówko na długości do 600 m
465 239,87 PLN
2015-09-07 Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Roboty budowlane

Remont kanalizacji na odcinku od studni s3 do studni k26
184 304,77 PLN
  Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 6 zadań.
1 803 223,67 PLN
2015-09-07   ZADANIE 6 426 965,25 PLN
2015-09-07   ZADANIE 4 426 304,15 PLN
2015-09-07   ZADANIE 1 256 448,56 PLN
2015-09-07   ZADANIE2 595 216,11 PLN
2015-09-07   ZADANIE 3 98 289,60 PLN
2015-09-07 Solec Kujawski

Gmina Solec Kujawski
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim
283 721,58 PLN
2015-09-07 Kłodzko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0 plus 535 do 4 plus 446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]
2 343 445,89 PLN
2015-09-07 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich z podziałem na zadania Zadanie nr 1 - DW 975 w m. Roztoka Zadanie nr 2 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 195 w miejscowości Roztoka od skrzyżowania z drogą gminna nr 48 do skrzyżowania z drogą gminną nr 93 - zgodnie z załączonym projektem budowlanym
1 525 527,22 PLN
2015-09-04 Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Roboty budowlane

Modernizacja sanitariatów na XI piętrze budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8
116 400,00 PLN
2015-09-04 Kramsk

Gmina Kramsk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Rolniczej w m. Rudzica, gm. Kramsk. na odcinku 0+00,00 do 0+600,00.
186 120,01 PLN
2015-09-04 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ul. Działkowców w Rumi
246 712,16 PLN
  Wyszków

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka-etap I
6 181 915,08 PLN
2015-09-04   Wyszków-Rybno 2 981 464,65 PLN
2015-09-04   Michalin 3 200 450,43 PLN
2015-09-04 Kijewo Królewskie

Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 060508 C Watorowo - Małe Czyste.
367 219,43 PLN
2015-09-03 Malbork

Miasto Malbork
Roboty budowlane

Remont ulicy Kochanowskiego w Malborku - roboty uzupełniające
202 577,53 PLN
2015-09-03 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa ulicy Robotniczej - na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ulicy Wilczej - na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia w Lublinie wraz z budową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, rozbudową kanalizacji deszczowej oraz remontem (renowacją) istniejącego kanału deszczowego wraz ze studniami
2 440 462,74 PLN
2015-09-02 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa DK 86 - ul. Pszczyńska - Bielska w Katowicach
630 090,50 PLN
2015-09-02 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów oraz Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów - I etap
2 189 310,25 PLN
2015-09-02 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 53 na odc. Szczytno - Olszyny od km 47+756 do km 49+756
1 564 040,57 PLN
2015-09-02 Zawiercie

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec w miejscowości Sławniów
764 850,00 PLN
2015-09-01 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice Etap III - roboty uzupełniające nr 1
529 739,96 PLN
2015-09-01 Przemków

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1169D ul. Dąbrowskiego w Polkowicach
665 960,46 PLN
2015-09-01 Skawina

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej Krakowska - Rzepnik
481 274,72 PLN
2015-09-01 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica.
4 961 642,02 PLN
2015-09-01 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Lokalny remont nawierzchni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w ciągu drogi krajowej nr 52 od km 67+703 do km 67+903 w m. Izdebnik (administracyjnie Biertowice)
470 000,00 PLN
2015-08-31 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej Nr 42 na odcinku od km 265+345 do km 265+700, skrzyżowanie ulicKieleckiej, al. Wyzwolenia, Radomskiej i Moniuszki w Starachowicach Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.136.2015.gk.
576 154,34 PLN
2015-08-31 Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Roboty budowlane

Adaptacja zbiorników do pełnienia funkcji zbiorników buforowych - roboty technologiczne
1 092 655,90 PLN
2015-08-31 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku nr 1 na potrzeby BSP w kompleksie wojskowym w Mirosławcu (PKOB 1274).
1 772 764,23 PLN
2015-08-31 Katowice

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2 792 429,50 PLN
2015-08-28 Wadowice

Powiat Wadowicki
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice na odcinku Wyźrał - Witanowice
129 491,67 PLN
2015-08-27 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940K ul. Zadworze w m. Radziszów
495 054,76 PLN
2015-08-27 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K w miejscowości Rzeszotary w zakresie budowy chodnika, odwodnienia oraz remontu nawierzchni odcinek 0 + 601,50 - 1+184,50 (583m)
519 197,40 PLN
2015-08-27 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ul. Przy Kaszowniku w Toruniu
623 610,00 PLN
2015-08-27 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów - etap I, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów
773 499,49 PLN
2015-08-27 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu i uszczelnieniu elementów konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Skawinka w miejscowości Skawina w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 103+183 wraz z regeneracją łożysk ruchomych, montażem prefabrykatów deskowań pod płytę pomostu oraz rozebraniem istniejących płyt przejściowych na dojazdach
611 093,21 PLN
2015-08-26 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Remont części budynku KPP Police wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Kasprowicza 3, Police
505 844,97 PLN
2015-08-26 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Krótka (dz. nr 309/1, 309/2, 296) w miejscowości Smyków w km 0+000 - 0+800 - sprawa znakBI.271.161.2015
437 330,65 PLN
2015-08-26 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Topolowa (dz. nr 805/1, 805/2) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 - 1+200 - sprawa znakBI.271.162.2015
592 702,36 PLN
2015-08-26 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Pańska od ul. Nowa Wieś do ul. Szczucińskiej (dz. nr 154, 163, 185/1, 180/2) w miejscowości Małec w km 0+000 - 1+510 - sprawa znakBI.271.163.2015
726 124,46 PLN
2015-08-26 Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych
1 199 988,00 PLN
2015-08-26 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej 1502 K Hańczowa - Stawisza - Śnietnica w miejscowości Hańczowa i Stawisza w km 1+750 - 4+830 (realizowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)
1 475 100,34 PLN
2015-08-26 Masłów

Urząd Gminy Masłów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 344015T w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do 1+261
834 864,98 PLN
2015-08-26 Radom

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Roboty budowlane

Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych (Nr 3) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynku Osiedlowa 2 w Radomiu
1 223 849,99 PLN
2015-08-25 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego Budowę Drogi Zachodniej Opalenicy od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2709P Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań - ETAP II, od km 0+700 do km 1+748,70 długości 1048,70 m oraz Przebudowę skrzyżowania - włączenia drogi zachodniej Opalenicy do południowej obwodnicy miejscowości Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Bukowiec - Opalenica Poznań, od km 1+748,70 do km 1+767,36 o długości 18,66 m, roboty budowlane
135 036,31 PLN
2015-08-25 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego na Budowę Drogi Zachodniej Opalenicy od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2709P Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań - ETAP II, od km 0+700 do km 1+748,70 długości 1048,70 m oraz Przebudowę skrzyżowania - włączenia drogi zachodniej Opalenicy do południowej obwodnicy miejscowości Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Bukowiec - Opalenica Poznań, od km 1+748,70 do km 1+767,36 o długości 18,66 m, roboty budowlane
177 908,79 PLN
2015-08-25 Mikstat

Miasto i Gmina Mikstat
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ulica Osiedle Bielany i ul. Estkowskiego w Mikstacie
362 880,61 PLN
2015-08-25 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie modernizacji drogi w Ośrodku Badawczym Łyński Młyn Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
255 132,50 PLN
2015-08-24 Grodziec

Gmina Grodziec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grady - Etap I.
594 065,34 PLN
2015-08-21 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp. - roboty dodatkowe I
103 963,18 PLN
2015-08-21 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) na odcinku od ul. Trasa Północna do ul. Energetyków w Zielonej Górze oraz wykonanie przełączeń istniejących odgałęzień i przyłączy do sieci wodociągowej fi 300 mm żeliwnej w ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Energetyków do ul. Lotników w Zielonej Górze
9 989 468,87 PLN
2015-08-20 Mielno

Gmina Mielno
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie
498 843,15 PLN
2015-08-20 Olsztyn

Zarząd Dróg
Usługi

Zimowe utrzymanie jezdni w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2014,2015 na terenie miasta Olsztynie - magazynowanie soli drogowej - zamówienie uzupełniające.
38 340,00 PLN
2015-08-20 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską
970 771,65 PLN
  Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania
1 689 307,37 PLN
2015-08-20   Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 8, obejmującego drogi w gminie Słomniki: - DP nr 2195K ul. Kolejowa w Słomnikach, - DP nr 2160K w m. Trątnowice-Szczepanowice 565 773,09 PLN
2015-08-20   Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 9, obejmującego drogę w gminie Kocmyrzów-Luborzyca: - DP nr 1267K w m. Kocmyrzów, Głęboka, Czulice 578 912,75 PLN
2015-08-20   Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 11, obejmującego drogi w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: - DP nr 2164K w m. Brzostek, - DP nr 1271K w m. Rudno Górne 544 621,53 PLN
2015-08-20 Mirków

Gmina Długołęka
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJI DRÓG WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WILCZYCE, ODCINEK UL. SZKOLNEJ ORAZ ODCINEK UL. SPORTOWEJ, GMINA DŁUGOŁĘKA
556 262,28 PLN
2015-08-20 Lubań

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań - Przylasek - Zalipie w km 8+600 - 13+775 [powódź, czerwiec 2013r.]
1 989 964,48 PLN
2015-08-20 Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na budowę nowego budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie - drugi etap (znak sprawyOA-XVI.272.16.2015),
5 227 500,00 PLN
2015-08-20 Lwówek Śląski

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2520D Łupki-Klecza o dł. 1,6 km
509 380,69 PLN
  Kraków

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice Część 1 Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km 8+120-8+970 w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski Część 2 Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km 3+980-5+340 w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski
1 684 852,54 PLN
2015-08-20   Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km 3+980-5+340 w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski 980 453,15 PLN
2015-08-20   Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km 8+120-8+970 w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski 704 399,39 PLN
2015-08-19 Jaworzno

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ul. Królowej Jadwigi wraz z przebudową skrzyżowania ul. Św. Wojciecha i Placu Św. Jana
273 060,00 PLN
2015-08-19 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Roboty budowlane

Wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w zakresie adaptacji bunkra dla SYMULATORA w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu, zgodnie z Projektem wykonawczym adaptacji pomieszczeń dla symulatora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu z grudnia 2014 r
374 873,25 PLN
2015-08-18 Brzeziny

Powiat Brzeziński
Roboty budowlane

Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie powiatu brzezińskiego.
292 700,21 PLN
2015-08-18 Szamotuły

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w msc. Kępa na odcinku około 800m
1 898 689,38 PLN
2015-08-18 Żagań

Gmina Żagań o Statusie Miejskim
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Żaganiu
589 155,94 PLN
2015-08-17 Września

Gmina Września
Roboty budowlane

Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowychrowów WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej
4 697 927,12 PLN
2015-08-17 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Janków Drugi w km 57+550,00 - 57+747,80 i 58+506,50 - 58+600,00
323 025,87 PLN
2015-08-17 Legnica

Zarząd Powiatu Legnickiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D relacji Piekary Wielkie - Grzybiany na odcinku od m. Legnica do m. Ziemnice tj. od km 0+956 do km 2+876, o długości 1920 m
1 196 585,21 PLN
2015-08-17 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 131 + 300 do km 133 + 600 w miejscowości Wilków - Szlichtyngowa
906 220,09 PLN
2015-08-14 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren WGRO S.A
479 868,02 PLN
2015-08-14 Tczew

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wymianie nieprzydatnego podłoża gruntowego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Budowa ulicy Poligonowej w Tczewie w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew
522 831,98 PLN
2015-08-13 Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Roboty budowlane

Budowa ośrodka kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR Warszawa
8 712 904,32 PLN
2015-08-13 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1853K UL. KĘCKIE GÓRY POŁUDNIOWE W KĘTACH - ETAP II OD KM 0+282 DO KM 0+825
947 954,51 PLN
2015-08-13 Gdynia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Budowa budynku garażowego dla pojazdów wielkogabarytowych Siemirowice wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (zadanie nr 13687)
5 993 000,00 PLN
2015-08-13 Pniewy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Leśnictwie Ostrolesie odcinek od km 0+000,00 do km 1+048,69
583 097,72 PLN
2015-08-13 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

REMONT DROGI POWIATOWEJ I PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1585 N MIELNO - RĄCZKI (DR. NR 1264 N) W M. MIELNO
684 207,19 PLN
2015-08-12 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Rumi - I etap.
675 293,15 PLN
2015-08-12 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi - I etap.
462 758,58 PLN
2015-08-12 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 6 w Olsztynie
158 055,00 PLN
2015-08-12 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na działce nr 1/55 obr. 6 w Wejherowie. Zadanie uzupełniające do zadaniaPrzebudowa drogi i kanalizacji deszczowej w Wejherowie znajdującej się na działkach nr1/39; 1/56;1/37; 1/47 - obręb 6 - droga dojazdowa do Urzędu Pracy.
17 500,00 PLN
2015-08-12 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont mostu nad rzeką Utrata w miejscowości Pruszków w km 19+955 drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - nr postępowania 077/15.
2 278 261,45 PLN
2015-08-11 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont al. Focha odc. od ul. Kasztelańskiej do ul. Kr. Jadwigi, remont ul. Kr. Jadwigi odc. od ul. Piastowskiej do al. Focha. Znak sprawy 26/VI/2015
2 041 677,52 PLN
2015-08-11 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

REMONT MOSTU NAD RZ. RĘBOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 W KM 231+153 W M. RĘBOWO
464 543,40 PLN
2015-08-11 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr 1435N, 1486N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)- Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo- Botowo na odcinku od km 1+941 do km 3+878
921 715,44 PLN
2015-08-11 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Legnickiej na odc. od ul. Racławickiej do ul. Tuszyńskiej w Kaliszu
778 195,21 PLN
2015-08-11 Szczecin

Izba Celna w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont części budynku Izby Celnej w Szczecinie
1 793 340,00 PLN
2015-08-11 Legionowo

Powiat Legionowski
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock, na długości 844,00 m
798 251,21 PLN
2015-08-11 Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Roboty budowlane

Remont i przebudowa DW nr 871 ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ulicami Kopernika i Wyspiańskiego w Tarnobrzegu.
1 349 623,51 PLN
2015-08-11 Ciechocinek

Gmina Miejska Ciechocinek
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ulicy Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego w Ciechocinku
178 692,20 PLN
2015-08-10 Dywity

Urząd Gminy w Dywitach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Różnowo - Dąbrówka Wielka III etap - na odcinku przez wieś Dąbrówka Wielka .
496 662,57 PLN
2015-08-10 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Rejon I
89 960,00 PLN
2015-08-10 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowych robót w ramach zadaniaRemont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w m. Jawor
122 055,36 PLN
2015-08-10 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA UL. RZECZNEJ W DĘBICY
226 355,89 PLN
  Jędrzejów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zadanie 1PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0159T CHWAŚCICE - KOTLICE OD KM 1+125 DO KM 2+750, DŁ. 1625 MB Zadanie 2PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0269T SOKOŁÓW GÓRNY PRZEZ WIEŚ OD KM 1+410 DO KM 2+160, DŁ. 750 MB.
564 346,53 PLN
2015-08-07   PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0269T SOKOŁÓW GÓRNY PRZEZ WIEŚ OD KM 1+410 DO KM 2+160, DŁ. 750 MB. 169 870,08 PLN
2015-08-07   PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0159T CHWAŚCICE - KOTLICE OD KM 1+125 DO KM 2+750, DŁ. 1625 MB 394 476,45 PLN
  Jędrzejów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zadanie 1PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0190T KOWALÓW GÓRNY - WODACZ OD KM 1+616 DO KM 2+976 DŁ. 1360 MB Zadanie 2PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0186T ALEKSANDRÓW - PIOŁUNKA OD KM 1+125 DO KM 1+733, DŁ. 608 MB Zadanie 3PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0177T ODCINEK OD DR. WOJ. NR 768 DO M. ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE OD KM 0+000 DO KM 0+670, DŁ. 670 MB
437 593,70 PLN
2015-08-07   PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0190T KOWALÓW GÓRNY - WODACZ OD KM 1+616 DO KM 2+976 DŁ. 1360 MB 296 533,91 PLN
2015-08-07   PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0186T ALEKSANDRÓW - PIOŁUNKA OD KM 1+125 DO KM 1+733, DŁ. 608 MB 141 059,79 PLN
2015-08-07 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego - nr referencyjny sprawy TTI-302/2014 udzielonego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na przebudowie i modernizacji Zakładu Patomorfologii oraz budowie nowego Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze w ramach projektuDostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego
157 500,00 PLN
2015-08-07 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr II obejmuje: 1.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 2.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych o wymiarach 50x50x7 lub 35x35x5 wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
240 324,53 PLN
2015-08-07 Janów Lubelski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Roboty budowlane

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Janowie Lubelskim na odcinku od studni S 3 zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy Lubelskiej (Komas -Fabryka Maszyn ) do studni S 25 zlokalizowanej w sąsiedztwie rzeki Biała
1 169 204,14 PLN
2015-08-07 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadaniaPrzebudowa części budynku nr 27 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w m. Karwice (PKOB 1274).
1 900 469,23 PLN
2015-08-07 Wrocław

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ W OPOLU ZE SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21207
7 151 440,06 PLN
2015-08-07 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 153+160 do km 153+925 w m. Bukowa wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska
9 148 098,57 PLN
2015-08-07 Dąbrowa Tarnowska

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 1306K Bolesław - Tonia - Bolesław w km 0+000 - 0+180, 1+380 - 3+190, 6+085 - 6+260 wraz z remontem przepustu w km 0+223
709 421,21 PLN
2015-08-06 Wrocław

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Roboty budowlane

Regulacja rzeki Bóbr w km 220+400 - 227+400 w m. Wojanów Z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 - lewy brzeg 222+170 - prawy brzeg - roboty dodatkowe II
553 500,00 PLN
  Kazimierza Wielka

Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania.
324 416,46 PLN
2015-08-06   Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Koniecmosty - Brodek Wąski - Kamienna - Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce -Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937 83 995,38 PLN
2015-08-06   Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów - Kobiela - Chrustowice - dr. pow.nr 0550 T od km 3+722 do km 4+142 79 263,35 PLN
2015-08-06   Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 0527 T Cieślice - Turnawiec - Mękarzowice od km 0+000 do km 1+100 161 157,73 PLN
2015-08-06 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
Roboty budowlane

wykonanie okablowania na potrzeby rozbudowy bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN dla obiektu Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze
269 247,00 PLN
2015-08-06 Iłowa

Gmina Iłowa
Roboty budowlane

Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo-etap III w miejscowościachCzerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowiska, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa
3 443 624,67 PLN
2015-08-06 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kubusia Puchatka w Kaliszu wraz z odwodnieniem
566 637,97 PLN
2015-08-06 Zarzecze

Gmina Zarzecze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr P1617R Kańczuga - Jarosław w km 8+780 - 11+310
1 411 422,70 PLN
2015-08-06 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Remont oświetlenia ulicy Trakt Brzeski na odcinku od ul. Bronisława Czecha do granicy m.st. Warszawy.
2 124 071,00 PLN
2015-08-06 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Budowa hali gimnastycznej przy zbiegu ulic Norwida i Żeromskiego w Goleniowie
6 774 102,04 PLN
2015-08-05 Wilkołaz Pierwszy

Gmina Wilkołaz
Roboty budowlane

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wilkołazie Pierwszym, gm. Wilkołaz.
3 674 962,02 PLN
2015-08-05 Lublin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowych w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego
879 930,60 PLN
2015-08-04 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1281R Męciszów -Kochanówka
180 930,24 PLN
2015-08-04 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Odrodzenia ul. Czerwona Droga i Szosa Chełmińska w Toruniu
1 070 019,89 PLN
2015-08-03 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Bukowej. Zadanie uzupełniające do zadania pn.Budowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej w Wejherowie.
617 999,97 PLN
2015-08-03 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 2078R Bircza-Huwniki-Granica Państwa km 20+265 - 26+100 - zadanie nr 1 ( zadanie współfinansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych )
1 450 268,67 PLN
2015-07-31 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zadanie nr 3 - dygestorium- 5 szt.
358 000,00 PLN
2015-07-31 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 58 na odcinku Jedwabno - Narty od km 38+500 do km 41+000
1 838 175,60 PLN
2015-07-31 Jonkowo

Gmina Jonkowo
Roboty budowlane

Modernizacja dróg osiedlowychul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinka ul. Radosnej w Gutkowie
206 071,31 PLN
2015-07-31 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Remont krawędzi z poszerzeniem na odcinku drogi powiatowej nr 1663N relacji Szczytno - Zabiele - Lejkowo
228 390,46 PLN
2015-07-30 Kraków

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Szreniawa km 73+800 - 74+250 m. Biskupice-Falniów, gm. Miechów, pow. miechowski
407 055,46 PLN
2015-07-30 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie na długości działki nr 62
675 235,42 PLN
2015-07-30 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Koło na odcinku Czołowo - Koło.
1 271 862,08 PLN
2015-07-30 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - roboty dodatkowe VI
18 330,35 PLN
2015-07-30 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 2629S n/rz Pielgrzymówka w m. Golasowice
476 328,56 PLN
2015-07-30 Warszawa

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Modernizacja Parku Sprzętu Technicznego w m. Dęblin. (Zadanie 43 500).
4 526 896,05 PLN
2015-07-30 Kórnik

Gmina Kórnik
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do działki nr 11 obręb Robakowo, w miejscowości Robakowo gmina Kórnik.
7 891 187,75 PLN
2015-07-29 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające, udzielone z wolnej ręki do umowy TXZ/TRP/187/162/2014 z dnia 19 września 2014 r., której przedmiotem jest Przebudowa mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu al. J. Kochanowskiego we Wrocławiu.
69 249,00 PLN
2015-07-29 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych wynikających z protokołu konieczności z dnia 22 maja 2015 roku - przebudowa pomieszczeń na parterze na salę obsługi świadczeniobiorców oraz rozbudowa budynku
122 877,00 PLN
2015-07-29 Lubartów

Gmina Lubartów
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej klasy D w m. Wandzin na odcinku od km 0+275.00 do km 1+672.00 i przebudowa drogi gminnej Nr 103358L w m. Wandzin na odcinku od km 0+010.50 do km 0+512.50
1 336 734,07 PLN
2015-07-28 Olsztyn

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tumiany, gmina Barczewo.
430 382,61 PLN
2015-07-28 Czermin

Gmina Czermin
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin.
307 122,28 PLN
2015-07-28 Mogilany

Urząd Gminy Mogilany
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i Borowa- odcinek 816mb w km 0+340.00 - 1+156.00
1 312 136,21 PLN
2015-07-28 Kórnik

Gmina Kórnik
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Kamionki - Szczytniki - Koninko
816 928,35 PLN
2015-07-27 Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające naa) wzmocnieniu żaluzji drewnianych na elewacjach budynku, b) wydzieleniu pomieszczenia na potrzeby archiwum, w budynku siedziby WFOŚiGW w Łodzi przy ulicy Dubois 114/116
159 260,40 PLN
2015-07-27 Wola Rębkowska

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia) - gr. woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów w km 5+193 ÷ 5+203,6 w m. Wola Życka
1 497 456,55 PLN
2015-07-24 Bydgoszcz

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do umowy na przebudowę hangaru nr 111 w Nowym Glinniku
671 007,80 PLN
2015-07-24 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej do Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach (II)
1 475 656,79 PLN
2015-07-24 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna
Roboty budowlane

Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z m. Obory do komory zamknięć przy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie.
3 178 986,32 PLN
2015-07-24 Poznań

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Roboty budowlane

Opracowanie projektu budowlanego oraz realizacja zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb użytkowników, wykonanie oznakowania oraz aranżacja przestrzeni wokół budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2
1 109 496,00 PLN
2015-07-24 Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie-zamówienie dodatkowe
32 083,11 PLN
2015-07-24 Kurzętnik

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr.woj. nr 541) - Truszczyny - Dębień na odcinku Świniarc - Zwiniarz
320 594,58 PLN
2015-07-24 Jeziora Wielkie

Gmina Jeziora Wielkie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej PRZYJEZIERZE - GAJ od km 0+000 do km 1+035 dł. 1,035 km.
212 900,92 PLN
2015-07-24 Wadowice

Powiat Wadowicki
Roboty budowlane

Frezowanie nawierzchni asfaltowych w ciągu drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice na odcinku Wyźrał - Witanowice
33 924,00 PLN
2015-07-23 Bielawa

Burmistrz Miasta Bielawa
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384
4 103 951,12 PLN
2015-07-23 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające, udzielone z wolnej ręki do umowy TXZ/TRP/187/162/2014 z dnia 19 września 2014 r., której przedmiotem jest Przebudowa mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu al. J. Kochanowskiego we Wrocławiu,
179 804,27 PLN
2015-07-23 Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Roboty budowlane

Budowa Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2 571 525,17 PLN
2015-07-23 Świdnica

Gmina Świdnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Komorów-Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - II etap
873 700,67 PLN
2015-07-23 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Zadanie 1 - Odbudowa drogi gminnej nr 102542R ul. Kilińskiego w km 0+054,20-1+046 wraz z odbudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 600 m w Nisku, Zadanie 2 - Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego w Nisku
1 227 950,00 PLN
2015-07-22 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi na poszerzeniu jezdni ul. Połczyńskiej. Powyższe prace stanowią zamówienie dodatkowe do umowy nr ZP/11/PN/9/13 z dnia 16.01.2014 r., której przedmiotem jest budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie B odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej.
921 397,18 PLN
2015-07-22 Opoczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II
474 559,85 PLN
2015-07-21 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

wykonanie robót dodatkowych przy budowie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2
31 600,00 PLN
2015-07-21 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające, udzielone z wolnej ręki do umowy TXZ/TRP/187/162/2014 z dnia 19 września 2014 r., której przedmiotem jest Przebudowa mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu al. J. Kochanowskiego we Wrocławiu,
385 274,92 PLN
2015-07-21 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont mostu nad rzeką Łasica w miejscowości Tułowice w km 4+160 drogi wojewódzkiej nr 705 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - nr postępowania 073/15.
965 853,60 PLN
2015-07-21 Ożarów Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
Roboty budowlane

Przebudowa zespołu mostów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 4126W w m. Lipków gm. Stare Babice.
797 859,84 PLN
2015-07-21 Gołuchów

Gmina Gołuchów
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327 P w miejscowości Popówek
95 188,30 PLN
2015-07-20 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Stawowej w Katowicach
1 880 198,11 PLN
2015-07-20 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego na Budowę Drogi Zachodniej Opalenicy od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2709P Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań - ETAP II, od km 0+700 do km 1+748,70 długości 1048,70 m oraz Przebudowę skrzyżowania - włączenia drogi zachodniej Opalenicy do południowej obwodnicy miejscowości Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Bukowiec - Opalenica Poznań, od km 1+748,70 do km 1+767,36 o długości 18,66 m - roboty budowlane
26 613,66 PLN
2015-07-20 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno w m. Unisław od km 14+150 do km 15+974
1 957 016,22 PLN
2015-07-17 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Budowa przyszłej drogi gminnej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Aleksandra Świętochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudową kolizji sieci telekomunikacyjnych TP S.A. i NETIA S.A., oraz przebudową i zabezpieczeniem kolizji elektroenergetycznych
1 918 070,55 PLN
2015-07-17 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNYCH MIESZKAŃ NA POMIESZCZENIE SIŁOWNI NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
7 477 935,64 PLN
2015-07-17 Pasłęk

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławska Szt.) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km.
2 064 987,04 PLN
2015-07-17 Jarocin

Nadleśnictwo Jarocin
Roboty budowlane

Remont drogi pożarowej nr 41 w Leśnictwie Cielcza w oddz. 8183/2, 8183/4, 8184/9 oraz przebudowa dróg wewnętrznych na terenie OSN w Jarocinie.
851 963,67 PLN
2015-07-16 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej Nr 78 na odcinku Motkowice - Kije od km 212+371 do km 215+880 wraz z remontem obiektów mostowych Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.86.2015.gk.
3 171 702,23 PLN
2015-07-16 Kleszczów

Gmina Kleszczów
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej w Rogowcu - dł. 910 mb - IZP.271.6.2015
1 881 859,29 PLN
2015-07-16 Bobrowo

Gmina Bobrowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 080438C Drużyny - Budy - Chojno długości ok. 2,4 km oraz drogi nr 080440C na odcinku w miejscowości Chojno o długości około 0,8 km ETAP II
563 473,48 PLN
2015-07-16 Płock

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. A. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka
12 971 397,60 PLN
2015-07-15 Będzin

Powiat Będziński
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4700 S - ulica Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - etap I - roboty dodatkowe
282 895,99 PLN
2015-07-15 Kielce

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Roboty budowlane

Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiów - Etap III.
1 114 820,61 PLN
2015-07-15 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Roboty budowlane

Roboty podczyszczeniowe w Basenie Żeglarskim w Porcie Gdynia, spr 71/KPW/INFR/2015
180 072,30 PLN
2015-07-14 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr 1435N, 1486N, 1449N, 1495N, 1407N)- ZADANIE NR 1- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek, polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do m. Jemiołowo (1700m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych m. Olsztynek (700m)- Etap II Przebudowa DP Nr 1435N na odcinku od Olsztynka do Jemiołowa
625 613,36 PLN
2015-07-14 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim (drogi powiatowe nr 1435N, 1486N, 1449N, 1495N, 1407N)- ZADANIE NR 5- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kunki
346 646,13 PLN
2015-07-14 Kobyłka

Miasto Kobyłka
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Gen. Tadeusza Kościuszki w Kobyłce
789 079,62 PLN
2015-07-14 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe. Zadanie realizowane w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój*
1 788 223,42 PLN
2015-07-14 Bartoszyce

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim
644 000,63 PLN
2015-07-13 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie-Łask na odcinku Chełmno - Dąbie od km 13+015 do km 17+570
1 906 228,92 PLN
2015-07-13 Warszawa

Kancelaria Sejmu RP
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających na podstawie projektu wnętrz, obejmującego korytarz pomiędzy korytarzem podziemnym w budynku D i klatką schodową tzw. prezydencką
240 047,80 PLN
2015-07-13 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa ul. Iwonickiej - etap II na odcinku od ulicy Iwonickiej do ul. Pańskiej, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa ul. Iwonickiej - etap II. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych
2 342 437,34 PLN
2015-07-13 Żary

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
Roboty budowlane

WYKONANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ NA ODCINKACH AL. WOJSKA POLSKIEGO W ŻARACH
222 350,01 PLN
2015-07-10 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka - Wołomin - Miąse - Tłuszcz - Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286 - nr postępowania 064/15.
699 976,91 PLN
2015-07-10 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Poprawa stanu odwodnienia pasa DK nr 42 na odcinku od km 264+034 do km 265+569 (tj. od granicy gminy Wąchock i miasta Starachowice do skrzyżowania z ul. Radomską w Starachowicach) Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.95.2015.gk.
1 676 245,91 PLN
2015-07-09 Ślesin

Gmina Ślesin
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym, modernizacja drogi gminnej Licheń - Bylew, remont nawierzchni mostu w Żółwieńcu
468 798,10 PLN
2015-07-09 Kraków

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rudnicki w km 0+450-6+000 m. Sułkowice, Rudnik, gm. Sułkowice
1 449 992,12 PLN
2015-07-09 Olsztyn

Gmina Olsztyn
Roboty budowlane

Remont ul. Armii Krajowej, na odcinku od km 139+827 do km 140+065, w ramach zamówienia uzupełniającego na podstawie art.67 ust.1, pkt 6 ustawy Pzp
2 196 000,00 PLN
2015-07-09 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 20/IV/2015
11 856 473,19 PLN
2015-07-09 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 (przy kościele) w m. Muchówka
1 233 279,53 PLN
2015-07-08 Gołuchów

Gmina Gołuchów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś - ul. Lotnicza
467 002,88 PLN
2015-07-08 Parczew

Gmina Parczew
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Parczew poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Polnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250L ul. Kolejowa do skrzyżowania z drogą powiatową 1635L Al. Jana Pawła II
1 281 322,43 PLN
2015-07-08 Iława

Gmina Miejska Iława
Roboty budowlane

Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.20.2015.
531 327,28 PLN
2015-07-07 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania nr 03511- Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu
600 000,00 PLN
2015-07-07 Zelów

Gmina Zelów
Roboty budowlane

Budowa sieci wod-kan w ulicy Wolności
363 914,86 PLN
2015-07-07 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK 40 w km 97+665 nad rzeką Pniówka w miejscowości Bycina
2 321 711,60 PLN
2015-07-07 Sulejów

Gmina Sulejów
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych
109 602,80 PLN
2015-07-07 Zagórów

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych
904 010,07 PLN
2015-07-06 Dobrcz

Gmina Dobrcz
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej we Włókach.
169 938,07 PLN
2015-07-06 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont ul. Jazowej w Rzeszowie
166 974,75 PLN
2015-07-06 Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Roboty budowlane

Adaptacja zbiorników Inka ob. 11 do pełnienia funkcji zbiorników buforowych - roboty budowlano-konstrukcyjne
824 100,00 PLN
2015-07-06 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna- Huta Gogołowska - Kamienica w km 1+730, w km 2+070 i w km 2+531 wraz z dojazdami
1 629 169,46 PLN
2015-07-03 Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe dotyczące przebudowy DS Przegubowiec II
92 033,86 PLN
2015-07-03 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie-Łask na odcinku Przybyłów-Chełmno od km 5+822 do km 12+000
2 694 656,98 PLN
2015-07-03 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 5002 S - ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śl.
3 037 218,19 PLN
2015-07-03 Łęczyca

Gmina Miasto Łęczyca
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
2 257 911,02 PLN
2015-07-03 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich z podziałem na zadania: Zadanie 2: DW 957 w m. Zawoja. Umowa nr 91/2015/ZDW
1 310 977,64 PLN
2015-07-03 Piastów

Burmistrz Miasta Piastowa
Roboty budowlane

Budowa odwodnienia północnej części Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji projektowej Odwodnienie północnej części miasta Piastowa na podstawie opracowanej koncepcji- etap II-V
5 734 123,77 PLN
2015-07-02 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca- Sompolno-Kłodawa-Dąbie polegająca na budowie chodnika w istniejących granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek - etap I od km 73+355,50 do km 73+846,00
494 258,54 PLN
2015-07-02 Dzierżoniów

Gmina Miejska Dzierżoniów
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów - ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego
957 034,04 PLN
2015-07-02 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną dla ruchu KR 2 w 2015r: Rejon I na terenie gmin: Rychwał, Rzgów, Grodziec, Stare Miasto, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi,
30 988,62 PLN
2015-07-02 Świętochłowice

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bieszczadzką do granicy miasta Chorzowa
1 556 561,95 PLN
2015-07-02 Ożarów Mazowiecki

Powiat Warszawski Zachodni
Roboty budowlane

ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ NIEEKSPLOATOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ BIUROWĄ, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. EW. 224 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 129/133- ETAP I - ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ Z KORYTARZEM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZMIANA TRASY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH SIECI NA ODCINKU KOLIDUJĄCYM Z ROZBUDOWĄ, - ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ BIUROWĄ.
4 737 155,00 PLN
2015-07-01 Świdwin

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego o Nr 06030063 przez rzekę Mogilicę na drodze powiatowej nr 1059Z Sławoborze - Rąbino - Tychówko w km 19 + 950 wraz z dojazdami
2 089 300,13 PLN
2015-07-01 Chrzanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Roboty budowlane

Przebudowa części DP 1027K - ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210.
4 256 634,68 PLN
2015-06-30 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania DW nr 768 z drogą gminną nr 250691 na skrzyżowanie typu rondo - roboty dodatkowe do umowy nr 81/2014/ZDW
104 000,00 PLN
2015-06-30 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 948 w m. Oświęcim z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas. Umowa nr 79/2015/ZDW
992 449,44 PLN
  Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Roboty budowlane

Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny - Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży - Czerwona - Mirzec oraz 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec.
617 253,62 PLN
2015-06-29   Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) w miejscowości Trębowiec Krupów. 343 685,65 PLN
2015-06-29   Przebudowa mostu na rzece Iłżanka w ciągu drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) w miejscowości Osiny - Mokra Niwa.. 273 567,97 PLN
2015-06-29 Zawidów

Urząd Miejski w Zawidowie
Roboty budowlane

Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
1 794 908,09 PLN
2015-06-29 Słupca

Gmina Słupca
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice
328 982,42 PLN
2015-06-26 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa - Górna Grupa.
737 737,73 PLN
2015-06-26 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Uzbrojenie terenu wraz z budową drogi dojazdowej dla zadania pn. Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 - rejon ulic Dąbrowa Miejska - Strzelców Bytomskich.
579 000,00 PLN
2015-06-26 Wołomin

Gmina Wołomin
Roboty budowlane

Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie
885 425,84 PLN
2015-06-26 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Makroniwelacja terenu -etap A- dla zadania pn. Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1, rejon ulic Dąbrowa Miejska-Strzelców Bytomskich
1 378 830,00 PLN
2015-06-25 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl-Grodzisk- Wlkp.-Kościan-Kunowo na odcinku Biała Wieś-Grodzisk Wielkopolski od km 14+224 do km 17+819
1 548 281,28 PLN
2015-06-25 Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Roboty budowlane

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 węzła częstochowskiego
3 062 635,55 PLN
2015-06-25 Piaseczno

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Roboty budowlane

Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej nr 2838 W.
2 951 022,06 PLN
2015-06-24 Łańcut

Muzeum - Zamek w Łańcucie
Roboty budowlane

Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej -wykonanie tablicy pamiątkowej na placu i tabliczek na elewacji
36 900,00 PLN
2015-06-23 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Budowa ulicy Przemysłowa Boczna - etap II - zamówienie uzupełniające
11 322,26 PLN
2015-06-23 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania DK73 z drogą powiatową nr 0060T w miejscowości Młyny, gmina Busko-Zdrój od km 48+800 do km 49+250. Zamówienie nr 67/2015.
1 065 007,81 PLN
2015-06-23 Tuliszków

Gmina i Miasto Tuliszków
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Gadowskie Holendry - Paluszek
269 085,76 PLN
2015-06-23 Łowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Roboty budowlane

Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego - 2015
4 203 714,56 PLN
2015-06-23 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa- Niebylec w miejscowości Gwoździanka i Niebylec w km 6+450-7+600 wraz z przebudową mostu w miejscowości Niebylec w km 7+482.
610 704,90 PLN
2015-06-23 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Budowa hali sportowej
15 051 755,05 PLN
2015-06-23 Tczew

Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Tczewa
613 681,48 PLN
2015-06-23 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Budowa Centrum Przesiadkowego Autobusowo-Tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina (Etap II) oraz przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Moniuszki (Etap III) w Chorzowie.
8 160 367,15 PLN
2015-06-22 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej w Katowicach obejmujących rozbiórkę elementów żelbetowych kolidujących z nowobudowaną drogą i sieciami infrastruktury technicznej.
177 983,35 PLN
2015-06-22 Tczew

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.
Roboty budowlane

Budowa ulicy Poligonowej w Tczewie w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew
4 337 453,76 PLN
2015-06-22 Łask

Powiat Łaski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI NR 2319E ŁASK, UL. BATOREGO.
1 028 333,58 PLN
2015-06-22 Szczytno

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - gr. woj. (Mącice) w lok. od km 2+700 do km 4+540 - etap II
905 997,95 PLN
2015-06-19 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

zamówienia dodatkowego do umowy nr TXZ/TRP/187/162/2014 z dnia 19.09.2014 na przebudowę Mostu Jagiellońskiego Południowego Starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu al. J. Kochanowskiego we Wrocławiu .
1 141 562,23 PLN
2015-06-19 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice Etap III
3 097 301,22 PLN
2015-06-19 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa dwóch przystanków wiedeńskich w ul. Strzeleckiej - przystanek Łąkowa oraz Plac Wiosny Ludów
463 966,53 PLN
2015-06-18 Grodków

Gmina Grodków
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głębocku
1 763 288,21 PLN
  Barczewo

Gmina Barczewo
Roboty budowlane

Remont cząstkowy drogi gminnej Nr 164028G Rejczuchy - Zalesie, drogi gminnej - ul. Grottgera w Barczewie oraz gminnego ciągu komunikacyjnego - ul. Klonowej w Wójtowie
83 519,86 PLN
2015-06-18   Remont cząstkowy drogi gminnej Nr 164028G Rejczuchy - Zalesie 40 808,45 PLN
2015-06-18   Remont cząstkowy drogi gminnej - ul. Grottgera w Barczewie 8 785,61 PLN
2015-06-18   Remont cząstkowy gminnego ciągu komunikacyjnego - ul. Klonowej w Wójtowie 33 925,80 PLN
2015-06-18 Gromadka

Gmina Gromadka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w ul. C.K. Norwida w Gromadce.
239 702,71 PLN
2015-06-17 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówień dodatkowych w ramach zadania nr 03511- Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu
115 603,37 PLN
2015-06-17 Łódź

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590-1+710 oraz km 15+490-15+580 na długości 210 mb (lokalizacjalewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)
426 396,47 PLN
2015-06-17 Biłgoraj

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Roboty budowlane

przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdamiprzebudowa mostu nad rzeką Białą Łada w ciągu drogi powiatowej nr 3001L ul. Sikorskiego w Biłgoraju
2 949 181,71 PLN
2015-06-17 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ew.346/1, 307/1, 307/3.
1 129 074,42 PLN
2015-06-17 Szczecin

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Roboty budowlane

Przebudowa budynku przy ul. Żołnierskiej 3a w Szczecinie na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie i centralnego archiwum jednostek prokuratury okręgu szczecińskiego.
15 976 470,00 PLN
2015-06-17 Leśna

Gmina Leśna
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (działki nr 259 oraz 248); Zadanie nr 2 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (działka nr 257); Zadanie nr 3 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (działka nr 227);
430 351,10 PLN
2015-06-16 Sosnowiec

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - remont nawierzchni w obszarze torowiska (przebudowa odcinka torowiska tramwajowego w technologii szyny pływającej) - roboty uzupełniające
135 328,82 PLN
2015-06-16 Będzin

Powiat Będziński
Roboty budowlane

Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86 - roboty dodatkowe
148 997,59 PLN
2015-06-16 Będzin

Powiat Będziński
Roboty budowlane

Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86 - roboty uzupełniające
210 347,13 PLN
2015-06-15 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03511 Wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania nr 03511- Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu polegających na przebudowie dodatkowych kabli teletechnicznych należących do operatorów zewnętrznych oraz odtworzeniu kanału deszczowego
188 764,98 PLN
2015-06-15 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Mari
649 935,85 PLN
2015-06-15 Gietrzwałd

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
1 199 249,77 PLN
2015-06-15 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 13+135 -13+635
281 285,17 PLN
2015-06-15 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Moniuszki w Toruniu na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Mickiewicza
129 774,19 PLN
2015-06-12 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Usługi

Montaż i instalacja anten LBA i HBA stacji LOFAR w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu Budowa polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR
337 132,67 PLN
2015-06-12 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Słotowa w km 6+833 -7+912
504 970,07 PLN
2015-06-12 Józefów

Miasto Józefów
Roboty budowlane

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIKORSKIEGO W JÓZEFOWIE
386 157,93 PLN
2015-06-11 Knurów

Gmina Knurów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - II Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od budynku nr 99 do skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną wraz z przebudową skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną i ul. Akacjową - Zamówienie dodatkowe zgodnie z Protokołem Konieczności Nr 1 z dnia 22.05.2015 r.
6 710,25 PLN
2015-06-11 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont ulic w Krakowie - ul. Bronowicka - od ul. Rydla do ul. Wallek - Walewskiego - remont nawierzchni jezdni, ul. Tetmajera - od ul. Pasternik do ronda - remont nawierzchni jezdni, ul. Chełmska - od nr 58 do nr 2 przy ul. Rzepichy - remont ulicy. Znak sprawy 10/IV/2015
1 144 092,44 PLN
2015-06-11 Kurzętnik

Gmina Kurzętnik
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Gwiździny.
240 576,75 PLN
2015-06-11 Serock

Miasto i Gmina Serock
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego
1 645 385,60 PLN
2015-06-11 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

Remont ul. Jana Kantego (bocznej) w Kętach
229 341,19 PLN
2015-06-10 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni jezdni ulic m.st. Warszawy ul. Trakt Brzeski odcinek I-go Praskiego Pułku - granice miasta (kierunek Terespol), ul. Trakt Brzeski odcinek I-go Praskiego Pułku - granice miasta (kierunek Warszawa), ul. Arkuszowa odcinek Wólczyńska - Estrady.
5 650 383,34 PLN
2015-06-10 Bydgoszcz

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Roboty budowlane

WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM
1 364 000,00 PLN
2015-06-10 Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmujące remont budynku magazynowego nr 82 na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1274).
3 155 169,24 PLN
2015-06-10 Ciechocinek

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Roboty budowlane

Roboty budowlane dodatkowe zadania: Przebudowa, termomodernizacja i remont obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr IV Dom Zdrojowy przy ul. Leśnej 3, 87-720 Ciechocinek realizowane w ramach projektu Pt: Podniesienie Atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr IV Dom Zdrojowy oraz podniesienie standardu technicznego obiektu poprzez przebudowę basenu ze stacją uzdatniania wody, poprawę dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz prac termomodernizacyjnych.
173 998,24 PLN
2015-06-09 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - roboty dodatkowe V
321 417,49 PLN
2015-06-09 Gdynia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Przebudowa strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I w Wejherowie, zadanie nr 12298.
10 944 540,00 PLN
2015-06-09 Chełm

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie
287 786,49 PLN
2015-06-08 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Likwidacja kolizji remontowanej ulicy Kościuszki w Dębicy z siecią oświetlenia drogowego
80 054,11 PLN
2015-06-08 Łęczna

Gmina Łęczna
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wymiany części podbudowy oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi położonej na działce nr 39 w Podzamczu
62 342,57 PLN
2015-06-08 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

sygn.akt 15/B/UM/2015 Remont estakady w ciągu Al. Armii Krajowej nad Al. Gen Sikorskiego w Gdańsku Chełmie.
3 461 819,11 PLN
2015-06-08 Brzeziny

Miasto Brzeziny
Roboty budowlane

Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach
513 151,55 PLN
2015-06-08 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk -Tuchola - Mąkowarskow m. Gostycyn od km 36+468 do km 37+422
1 434 833,79 PLN
2015-06-08 Świdnik

Powiat Świdnicki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2109 L (Wilczopole - Bystrzejowice) od km rob. 0+000 do km rob 0+700
286 472,84 PLN
2015-06-05 Zielona Góra

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Roboty budowlane

Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze
6 977 999,00 PLN
2015-06-03 Boguchwała

Gmina Boguchwała
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale - zamówienie uzupełniajace
367 715,94 PLN
2015-06-03 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Remont i termomodernizacja krytej pływalni w Ropczycach
3 598 980,00 PLN
2015-06-03 Oświęcim

Miasto Oświęcim
Roboty budowlane

Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych w okolicy budynku wielomieszkaniowego przy ul. Gałczyńskiego nr 1-3 w Oświęcimiu.
60 678,62 PLN
2015-06-03 Dobre Miasto

Gmina Dobre Miasto
Roboty budowlane

Remont części ulic Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście
683 535,83 PLN
2015-06-02 Bełchatów

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Roboty budowlane

Budowa ulic w osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie (ul.Lniana, Pszeniczna, Żytnia, Zbożowa, Rolna, Siewna, Jęczmienna, Żniwna i Pogodna) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwąRealizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim.
4 440 499,08 PLN
2015-06-02 Lwówek Śląski

Gmina Lwówek Śląski
Roboty budowlane

Przebudowa kompleksu drógDaszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim
2 152 282,86 PLN
2015-06-01 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na usunięciu kolizji sieci wodociągowej przy zadaniu pn.Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu i przebudowa elementów budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.
88 560,00 PLN
2015-06-01 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowa odc. drogi wojewódzkiej nr 705 od km 13+461 do km 14+641,50 wraz z przebudową odc. linii kolejowej wąskotorowej oraz rozbudowa skrzyżowania ulicy Licealnej z Piłsudskiego w km 20+150 w m. Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie- nr postępowania 043/15.
7 671 884,72 PLN
2015-06-01 Kwidzyn

Nadleśnictwo Kwidzyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm na odcinku 3,2 km w leśnictwie Wilki.
512 496,61 PLN
2015-06-01 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Usługi

Przeróbka instalacji zamontowanych nad podnośnikiem w Stacji Kontroli Pojazdów (bud. L-33) Politechniki Rzeszowskiej.
10 405,80 PLN
2015-05-29 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03930 Wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania Rozbudowa ul. Weigla we Wrocławiu na odcinku od wjazdu na teren Szpitala Wojskowego do ul. Spiskiej oraz ul. Spiskiej od ul. R. Weigla do wjazdu na teren ASK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu
142 473,82 PLN
2015-05-29 Wyszków

Gmina Wyszków
Roboty budowlane

Budowa drogi Tumanek-Fidest - etap II
1 186 464,01 PLN
2015-05-29 Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Frezowanie nawierzchni asfaltowych w latach 2015 - 2016 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Bydgoszcz
405 531,00 PLN
2015-05-29 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pod nazwąBudowa budynku Administracji - etap I, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót jak w zamówieniu podstawowym nr ref. TTI-302/2014
678 000,00 PLN
2015-05-29 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Remont mostu przez rzekę Pilicę w m. Mniszew w km 43+051 drogi krajowej nr 79.
2 245 120,32 PLN
  Józefów

Miasto Józefów
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY WAWERSKIEJ NA ODCINKU OD UL. OGRODOWEJ DO UL. WERBENY W JÓZEFOWIE
6 869 089,70 PLN
2015-05-29   Zadanie 1 Przebudowa ul. Wawerskiej od ul. Małej do ul. Werbeny oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Graniczną na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. 2 052 225,04 PLN
2015-05-29   Zadanie 2 a Przebudowa ul. Wawerskiej od ul. Granicznej do ul. Ogrodowej Zadanie 2 b Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej na odc. pos.24-pos.34 Zadanie 2 c Budowa sieci wodociągowej w ul. Wawerskiej na odc. pos.24-pos.34. 4 816 864,66 PLN
2015-05-29 Mszana Dolna

Wójt Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Kasinka Mała - Zagródce do osiedla Filipiaki nr 2509008 w miejscowości Kasinka Mała
739 920,09 PLN
2015-05-28 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych przy budowie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2.
295 000,00 PLN
2015-05-28 Olsztyn

Zarząd Dróg
Usługi

Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego pn.Remont oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
779 676,09 PLN
2015-05-28 Jeżów Sudecki

Gmina Jeżów Sudecki
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 518/1 ul. Wrzosowa w Jeżowie Sudeckim od 0,000 km do 0,400 km intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.
884 052,84 PLN
2015-05-28 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113406R Bieździadka Góry - Sowina - Rzym w miejscowości Bieździadka nr dz. ewid. 1, 191, 198 i Sowina nr dz. ewid. 1107, 1189 w km 1+500-3+742
927 612,79 PLN
2015-05-28 Rzeszów

Powiat Rzeszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika
4 592 172,00 PLN
2015-05-28 Łask

Gmina Łask
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Akacjowej w Okupie Małym.
582 118,96 PLN
2015-05-27 Pabianice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa przelewu burzowego na kolektorze IVb i burzowca z wylotem do rzeki Pabianki.
1 421 179,07 PLN
2015-05-27 Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Roboty budowlane

Montaż rolet wewnętrznych w budynku biurowym WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 114/116
211 560,00 PLN
2015-05-27 Wadowice

Powiat Wadowicki
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice na odcinku Wyźrał - Witanowice
2 853 931,20 PLN
  Malbork

Jednostka Wojskowa 1128
Roboty budowlane

Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego nawierzchni sztucznych lotniska JW 1128 Malbork i JW 1300 Pruszcz Gdański oraz wymiana masy zalewowej w szwach dylatacyjnych DS JW 1300 Pruszcz Gdański..
334 227,03 PLN
2015-05-26   Wymiana masy zalewowej w szwach dylatacyjnych betonowej nawierzchni DS. oraz odnowienie istniejącego oznakowania poziomego nawierzchni sztucznych lotniska, kompleks K-6034 Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim 96 615,63 PLN
2015-05-25   Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego nawierzchni sztucznych lotniska Malbork w Królewie Malborskim w kompleksie K-6010 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku. 237 611,40 PLN
2015-05-26 Osie

Gmina Osie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje.
2 686 388,56 PLN
2015-05-26 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów
7 281 167,88 PLN
2015-05-25 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania nr 03511- Budowa łącznika ulicy Gorlickiej do ronda w ul. Krzywoustego do skrzyżowania ulic Gorlickiej z ul. Mulicką we Wrocławiu
228 187,47 PLN
2015-05-25 Racibórz

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
Roboty budowlane

Wykonanie elementów odwodnienia w pasie drogowym DP 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu
48 023,92 PLN
2015-05-25 Racibórz

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
Roboty budowlane

Przebudowa przepustu na cieku K-2 w ciągu drogi powiatowej 3500S (ul. Podmiejska) w Raciborzu-Miedoni
245 608,54 PLN
2015-05-25 Proszowice

Powiat Proszowicki
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr.1251K Ibramowice- Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały - Biórków Wielki realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 1./ Przebudowa drogi powiatowej Nr.1251K Pałecznica - Niezwojowice w km 12+911,56 ÷ 14 + 127,56 2./ Przebudowa drogi powiatowej Nr.1265K Biórków Mały - Koniusza w km 0 + 018,30 ÷ 0+ 291,00 w km 0+ 308,00 ÷ 0+ 883,00 3./Przebudowa drogi powiatowej Nr.1251K na odcinku Ibramowice - Pałecznica w km 7 + 338,88 ÷ 12 + 621,57
2 198 776,45 PLN
2015-05-25 Stare Miasto

Gmina Stare Miasto
Roboty budowlane

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY STARE MIASTO
505 178,21 PLN
2015-05-25 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zamówienia p.n.: Przebudowa części budynku D po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii wraz z nadbudową łącznika i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przebudowa części pomieszczeń w budynku E na potrzeby oddziałów kardiologii w ramach projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych
107 317,07 PLN
2015-05-25 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Remont, przebudowa oraz rozbudowa Przedszkola nr 2 na potrzebę utworzenia dwóch oddziałów żłobkowych
4 580 102,12 PLN
2015-05-22 Chmielnik

Gmina Chmielnik
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ewid.1849, 1784 Błędowa Tyczyńska - Wielka Góra w miejscowości Błędowa Tyczyńska w km 1+200 - 2+400
305 039,99 PLN
2015-05-22 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej
2 824 367,16 PLN
2015-05-22 Samborzec

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
Roboty budowlane

nie dotyczy
1 443 733,42 PLN
2015-05-21 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03930 Wykonanie zamówień dodatkowych w ramach zadania nr 03930 Rozbudowa ul. Weigla we Wrocławiu na odcinku od wjazdu na teren Szpitala Wojskowego do ul. Spiskiej oraz ul. Spiskiej od ul. R. Weigla do wjazdu na teren ASK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu
30 214,25 PLN
2015-05-21 Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 4 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. Piłsudskiego, Zdrojowa, Parkowa, Mickiewicza, Drogowców, Solskiego, Batorego, Jagiellońska, Żwirki i Wigury. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Myślenicach
4 245 792,34 PLN
2015-05-21 Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 2 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. M. Reja, Kazimierza Wielkiego i Kraszewskiego
1 004 817,66 PLN
2015-05-21 Zbrosławice

Gmina Zbrosławice
Roboty budowlane

Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem konstrukcji w Szałszy - etap I i III
857 708,51 PLN
2015-05-21 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówieniaBudowa publicznych dróg gminnych 6 KDD (etap I) i 7KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Architektów, realizowana w ramach zadań inwestycyjnych pn.1. Budowa drogi 7 KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD oraz 2. Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy
79 947,22 PLN
2015-05-21 Łańcut

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
Roboty budowlane

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO. Znak sprawySZP/380/13/2015
9 710 142,75 PLN
2015-05-20 Racibórz

Powiat Raciborski
Roboty budowlane

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu
570 925,18 PLN
2015-05-20 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadania pn.Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, Gm. Kąty Wrocławskie
101 654,85 PLN
2015-05-20 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe polegające na przebudowie kabla energetycznego PKP, robotach rozbiórkowych, przebudowie kabli teletechnicznych, montażu rury ochronnej dwudzielnej, regulacji studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Sportowej w Rybniku na odcinku od ulicy Raciborskiej do ulicy Racławickiej.
343 619,06 PLN
2015-05-20 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 K relacji Ropa - Wawrzka - Florynka w km od 1+570,00 do 3+655,00, odcinek o długości 2085 mb
828 740,98 PLN
2015-05-20 Wyszków

Gmina Wyszków
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Zapole i Geodetów w Wyszkowie
2 723 201,87 PLN
2015-05-20 Jadów

Gmina Jadów
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430210W MYSZADŁA - PODMYSZADŁA - PODBALE (ETAP II i III)
938 860,02 PLN
2015-05-20 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Usługi

Sprawa 25/2015
15 249 782,19 PLN
2015-05-20 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Roboty budowlane

CTM/BZ/ZZ/17/15 Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni ul. Dickmana
3 460 929,08 PLN
2015-05-19 Kielce

Kielecki Park Technologiczny
Roboty budowlane

Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT-roboty uzupełniające
602 700,00 PLN
2015-05-19 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Porost - Biały Bór od km 9+450 do km 17+280 dł. odc. 7,83 km.
7 212 353,25 PLN
2015-05-19 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 20 na odcinku Gwda Mała - Biały Bór od km 158+070 do km 164+710 dł. odc. 6,65 km.
5 629 637,48 PLN
2015-05-19 Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Roboty budowlane

Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki w tym terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu.
17 968 984,98 PLN
2015-05-19 Szczytno

Urząd Gminy Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo i drogi wewnętrznej w miejscowości Szczytno.
860 910,36 PLN
2015-05-19 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego na Budowę Drogi Zachodniej Opalenicy od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2709P Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań - ETAP II, od km 0+700 do km 1+748,70 długości 1048,70 m oraz Przebudowę skrzyżowania - włączenia drogi zachodniej Opalenicy do południowej obwodnicy miejscowości Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Bukowiec - Opalenica Poznań, od km 1+748,70 do km 1+767,36 o długości 18,66 m - roboty budowlane
190 957,50 PLN
2015-05-18 Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska
Roboty budowlane

ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. OFIAR KATYNIA NR 180072K W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W KM 0+660
494 716,91 PLN
2015-05-18 Morawica

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie - Podsukowie ul. Bażantowa - etap II.
1 277 729,95 PLN
2015-05-18 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Wykonania robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. :Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej w Katowicach obejmujących przebudowę istniejącej sieci gazowej z rur PE 90
14 641,65 PLN
2015-05-18 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ulic Hetmańskiej i Długiej w Rumi wraz z kanalizacją deszczową i infrastrukturą towarzyszącą..
2 428 860,80 PLN
2015-05-18 Chojnice

Powiat Chojnicki
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH INWESTYCJIPrzebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin - Czersk na odcinku granica powiatu - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp długości ok. 6,34 km
76 234,23 PLN
2015-05-15 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin
5 371 492,87 PLN
2015-05-15 Łódź

ZUS I Oddział w Łodzi
Roboty budowlane

Wzmocnienie gruntu pod projektowane drogi i parkingi przy ulicy Lipiec Reymontowskich 11
526 634,04 PLN
2015-05-15 Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Roboty budowlane

Wykonanie remontu ulic miejskichMajowej i Rolnej oraz ulic powiatowychGrunwaldzkiej, Szkolnej, Leśnej i Zielonej w ramach zadania pn.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński
1 257 200,67 PLN
2015-05-15 Przeciszów

Urząd Gminy Przeciszów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 510346K nr działki 3211/1 ul. Akacjowa w miejscowości Piotrowice w km 0+500 - 0+900 wraz z remontem przepustu w km 0+588. Remont drogi dojazdowej do pól na długości 500m w miejscowości Przeciszów w km 0+000 - 0+500
161 988,08 PLN
2015-05-14 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Roboty budowlane

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy Międzypokoleniowego centrum edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką istniejącego budynku oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją.
11 971 548,53 PLN
2015-05-14 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Makroniwelacja terenu - etap A - dla zadania pn. Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 rejon ul. Dąbrowa Miejska - Strzelców Bytomskich
2 214 000,00 PLN
2015-05-14 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 111691R ul. Zamkowa w Pruchniku dz. nr ewid. 2508 w km 0+000 - 1+340
696 907,09 PLN
2015-05-14 Iława

Gmina Miejska Iława
Roboty budowlane

Budowa ulicy Warsztatowej w Iławie. Postępowanie znakZP.271.14.2015.
1 225 028,44 PLN
2015-05-14 Karpacz

Gmina Karpacz
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Kamiennej w Karpaczu
1 211 037,09 PLN
2015-05-13 Malbork

Miasto Malbork
Roboty budowlane

Remont ulicy Kochanowskiego w Malborku.
3 220 687,69 PLN
2015-05-12 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania obiektu pn.*Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju*
412 070,33 PLN
2015-05-12 Mińsk Mazowiecki

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa mostu przez rzekę Długa w miejscowości Długa Kościelna w ciągu drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot w km 3+074
1 644 811,58 PLN
2015-05-12 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko
8 837 334,48 PLN
2015-05-12 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacjiDW 263-Różopole -Licheń Stary-Wola Podłężna-DW 266 na odcinku łączącym miejscowości Licheń Stary - Grąblin
3 364 472,38 PLN
2015-05-12 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu
2 079 917,59 PLN
2015-05-07 Lesko

Gmina Lesko
Roboty budowlane

Remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku
3 363 116,43 PLN
2015-05-06 Kępno

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów - Jankowy
3 760 622,15 PLN
2015-05-06 Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Roboty budowlane

Przebudowa oczyszczalni ścieków Tychy - Urbanowice. Budowa układu odbioru odpadów tłuszczowych i układu pasteryzacji odpadów.
3 688 476,73 PLN
2015-05-06 Busko-Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m
159 251,77 PLN
2015-05-06 Oleśnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Dostawy

ZADANIE NR 2
41 143,50 PLN
2015-05-05 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont ul. Cybulskiego, remont al. Pokoju na odcinku od ul. F. Nullo do ul. Kordylewskiego, remont ul. Brodowicza na odcinku od ul. Beliny - Prażmowskiego do ul. Olszańskiej, remont ul. Meissnera na odcinku od ul. Chałupnika do Ronda Młyńskiego - kierunek Rondo Młyńskie, remont ul. Wileńskiej, remont zatok autobusowych na ul. Pilotów i Młyńskiej w Krakowie. Znak sprawy 14/III/2015
2 375 353,20 PLN
2015-05-05 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont ulic A. Kozienickiej na odcinku od Skotnickiej do Grzegorzewskiej, B. Mochnaniec na odcinku od Skotnickiej do Szymonowica, C. Półłanki na odcinku od Mostu Wandy do Botewa, D. Przewóz na odcinku od Saskiej do Rzebika, E. Rybitwy na odcinku od Strażackiej do Szparagowej, F. Sarmackiej na odcinku od Płaszowskiej do posesji nr 12
1 650 320,28 PLN
2015-05-05 Warszawa

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Roboty budowlane

Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka - realizacja zadania w systemie projektuj i buduj.
5 079 217,46 PLN
2015-05-04 Inowrocław

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość
50 095,44 PLN
2015-05-04 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w miejscowości Jawor
6 729 063,43 PLN
2015-05-04 Zgorzelec

Powiat Zgorzelecki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2371D w miejscowości Mała Wieś Górna na odcinku 585 mb od km 0+484,00 do km 1+069,00
254 747,50 PLN
2015-04-30 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej nr 1216C Czersk Świecki - Rulewo - roboty uzupełniajace nr 1
62 129,02 PLN
2015-04-30 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Roboty budowlane

Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
5 157 166,31 PLN
2015-04-30 Wrocław

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont konstrukcji głów i ścian śluzy małej Chróścice, realizowany w ramach Projektu p.n. Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej
1 766 040,24 PLN
2015-04-30 Chmielno

Gmina Chmielno
Roboty budowlane

Modernizacja i przebudowa ulicSzkolnej (154034G), Spokojnej (154038G), Ogrodowej (154035G), Osiedlowej (154039G) i Skarpowej (154040G) w Miechucinie
1 742 173,50 PLN
2015-04-29 Radwanice

Gmina Radwanice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 101002D i 100984D dz. nr 68 i 89 obręb Nowa Kuźnia 0+000 - 1+450
1 159 958,36 PLN
2015-04-29 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski w m. Żarnowa w km 0+910 -0+980.
3 191 164,89 PLN
2015-04-29 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Roboty budowlane

Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
5 240 406,53 PLN
2015-04-29 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Roboty budowlane

Budowa żłobka przy ul. Odkrytej w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj
5 234 484,10 PLN
2015-04-28 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina (droga krajowa nr 77A) w Stalowej Woli
746 789,26 PLN
2015-04-27 Wielbark

Gmina Wielbark
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych Nr 1970045N ( ul. Napoleońska), Nr 197040N ( ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N ( ul. Krótka) w miejscowości Wielbark
474 041,32 PLN
2015-04-27 Brzeziny

Gmina Brzeziny
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polik, Gmina Brzeziny
362 908,56 PLN
2015-04-24 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S-7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka- Niepołomice).Znak sprawy14/II/2015
7 212 346,50 PLN
2015-04-24 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa -Węzeł Mirowski
14 338 354,91 PLN
2015-04-23 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój - etap I
652 992,07 PLN
2015-04-22 Poznań

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Roboty budowlane

Opracowanie projektu budowlanego oraz realizacja zadaniaWykonanie gabloty w zabudowie słupa oraz montaż monitorów informacyjnych w holu budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 136
97 908,00 PLN
2015-04-22 Koniusza

Gmina Koniusza
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534
1 597 971,30 PLN
2015-04-21 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont ulicy Prądnickiej od Bratysławskiej do Zdrowej, remont ulicy Kazimierza Wielkiego od Kijowskiej do Alei, remont ulicy Wójtowskiej, remont ulicy Litewskiej
1 825 222,11 PLN
2015-04-21 Radgoszcz

Gmina Radgoszcz
Roboty budowlane

Odbudowa mostu na rzece Dęba w ciągu drogi gminnej ul. Zdrojowa (dz. nr490/2, 2787, 3025/2, 3205/2, 3206/2, 3207/2, 3211/1 obręb Radgoszcz i dz. nr121/2, 128/3, 128/5, 129/1, 282 obręb Dulcza Wielka) w miejscowości Radgoszcz w km 2+070, oraz korekta przebiegu trasy drogi gminnej Radgoszcz, ul. Zdrojowa - sprawa znakBI.271.89.2015
903 329,27 PLN
2015-04-20 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej wraz z remontem ul. Lnianej i ul. Grabieniec - zamówienie uzupełniające
36 162,00 PLN
2015-04-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

remont nawierzchni mostu rz. San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola km 37+137 - w m. Brandwica
238 923,86 PLN
  Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Roboty budowlane

Odbudowa i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy Część 1 :Odbudowa i remont jazu segmentowo - klapowego na rzece Kłodnicy w km 27+900, Część 2 :Odbudowa i remont jazu segmentowo - klapowego na rzece Kłodnicy w km 43+100
2 626 493,69 PLN
2015-04-20   Odbudowa i remont jazu segmentowo - klapowego na rzece Kłodnicy w km 27+900 1 139 138,30 PLN
2015-04-20   Odbudowa i remont jazu segmentowo - klapowego na rzece Kłodnicy w km 43+100 1 487 355,39 PLN
2015-04-20 Lublin

Gmina Głusk Dominów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 112455L Dominów - Wilczopole na odcinku o długości 1085,38mb, na terenie Gminy Głusk realizowanej w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
1 374 954,98 PLN
2015-04-17 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr S 9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie
6 549 227,93 PLN
2015-04-16 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa, ul. Strzelców Bytomskich - zamówienie uzupełniające nr 2 - makroniwelacja terenu - ETAP B.
5 781 000,00 PLN
2015-04-16 Szczytno

Urząd Gminy Szczytno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Romany oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korpele.
393 097,75 PLN
2015-04-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego obiektu, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu DW 528 w msc. Głodówko
2 308 422,82 PLN
2015-04-15 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnychZadanie nr 1Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 8+727 - 11+469, 12+855 - 14+465 oraz Zadanie nr 2Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 11+469 - 11+499, 14+465 - 14+480
1 627 862,85 PLN
2015-04-15 Tarnowskie Góry

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE ULIC OKRZEI, KOŚCIUSZKI I BOŃCZYKA W TARNOWSKICH GÓRACH
1 071 737,94 PLN
2015-04-14 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Roboty budowlane

Przebudowa i remont sali nr 62 Biura Obsługi Interesantów w gmachu Urzędu Miasta Szczecin wraz z dostawą wyposażenia meblowego
3 067 251,00 PLN
2015-04-14 Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do umowy nr ZP/11/PN/9/13 polegające na przebudowie kabli teletechnicznych.
716 178,11 PLN
2015-04-14 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska droga powiatowa nr 1933 R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów w km 8+750 - 8+900
533 409,18 PLN
2015-04-14 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3011D DOBROCIN-ROZTOCZNIK W KM 1+131-2+297 (powódź czerwiec 2013)
296 250,44 PLN
2015-04-14 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2877D NA ODCINKU PIESZYCE - BIELAWA ETAP I.
4 788 317,12 PLN
2015-04-14 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Remont mostu w miejscowości Sady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 w km 80+308 - nr postępowania 017/15.
740 387,37 PLN
2015-04-13 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 450 Kalisz - Opatów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
138 800,58 PLN
2015-04-13 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 445 Odolanów - Ostrów Wlkp. w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
94 444,81 PLN
2015-04-13 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 444 Krotoszyn - Ostrzeszów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
175 111,41 PLN
2015-04-13 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wolności w Chorzowie od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie
8 638 991,19 PLN
2015-04-10 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego obejmującego budowę zatoki autobusowej po południowej stronie ulicy za skrzyżowaniem z ul. Lakierniczą w ramach zadania nr 03630 Budowa ul. Racławickiej we Wrocławiu etap I (kanał deszczowy) i etap II (deweloperski).
122 131,04 PLN
2015-04-10 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 449 Syców - Błaszki w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
183 202,35 PLN
2015-04-10 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku.
3 433 583,24 PLN
2015-04-10 Kalisz

Zarząd Dróg Miejskich
Roboty budowlane

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Złotą w Kaliszu
3 516 356,40 PLN
2015-04-10 Brzozów

Powiat Brzozowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038R w miejscowości Izdebki w km 5+800 - 6+450
166 195,26 PLN
2015-04-10 Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Roboty budowlane

Budowa ośrodka kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR Kraków
6 217 407,10 PLN
2015-04-09 Łańcut

Muzeum - Zamek w Łańcucie
Roboty budowlane

Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej - roboty dodatkowe
177 749,76 PLN
2015-04-09 Świekatowo

Gmina Świekatowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w miejscowości Świekatowo w ul. Żwirowej o długości 891.34 m. w ramach programu wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ETAP II
499 429,74 PLN
2015-04-08 Lubań

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań - Przylasek - Zalipie w km 0+600 - 8+600
2 973 513,99 PLN
2015-04-08 Dywity

Urząd Gminy w Dywitach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka II etap na odcinku od km 1+940,5 do km 3 +233,74 .
666 019,24 PLN
2015-04-08 Sztum

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Roboty budowlane

Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..
5 495 804,55 PLN
2015-04-08 Jędrzejów

Gmina Jędrzejów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicPartyzantów, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie
2 414 021,40 PLN
2015-04-07 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 447 Antonin - Grabów n/Prosną w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
100 265,30 PLN
2015-04-07 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 443 Jarocin- Tuliszków w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
194 670,26 PLN
2015-04-07 Ostrów Wielkopolski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej 438 Borek Wlkp.- Koźmin Wlkp. w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
79 395,27 PLN
2015-04-07 Lwówek Śląski

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2515D Gradówek - Niwnice o dł. 4,74 km (km 0+000 - 4+740)
1 434 690,04 PLN
2015-04-07 Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (etap II)
7 059 999,00 PLN
2015-04-07 Grudziądz

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz - Nicwałd na odcinku o długości 1384m
1 483 653,95 PLN
2015-04-03 Koszalin

Powiat Koszaliński
Roboty budowlane

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin - Niedalino II etap na odcinkach Koszalin - Niekłonice oraz Giezkowo - Dunowo.
6 480 521,26 PLN
2015-04-02 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej nr 1216C Czersk Świecki - Rulewo
167 066,40 PLN
2015-04-01 Chełmno

Gmina Chełmno
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 60124C Nowe Dobra - Kolno
1 417 562,88 PLN
2015-03-31 Kościelisko

Gmina Kościelisko
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko
1 451 228,39 PLN
2015-03-31 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów na drodze wojewódzkiej nr 216 Reda - Hel na odcinku Celbowo - Puck.
183 732,23 PLN
2015-03-31 Będzino

Gmina Będzino
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo-Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów )
6 789 824,45 PLN
2015-03-31 Myszków

Gmina Myszków
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem
2 059 052,25 PLN
2015-03-31 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Poznańskiej w Toruniu
479 628,36 PLN
2015-03-31 Ostróda

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

REGULACJA CIEKÓW WODNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH POWODZI OBSZARU RZEKI NARIENKI DO JEZIORA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1195 N NIEBRZYDOWO WIELKIE - BOGUCHWAŁY W KM 0+935, M. NARYJSKI MŁYN
229 346,00 PLN
2015-03-30 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna
4 616 089,00 PLN
2015-03-30 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec - Trupel - Laseczno - Szymbark - Gardzień na odc. Laseczno - Ząbrowo i przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki - Gałdowo - Gulb na odc. Gałdowo - Dk. 16
2 828 374,00 PLN
2015-03-30 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Zalewo na odc. Susz - Olbrachtówko
1 893 402,95 PLN
2015-03-27 Knurów

Gmina Knurów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie
441 336,26 PLN
2015-03-27 Barwice

Gmina Barwice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi łączącej miejscowości Stary Grabiąż-Żdżar-Gonne Małe w Gminie Barwice
1 078 697,02 PLN
2015-03-27 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 981 w m. Kąclowa odc. 100 km 5+277,74 - 5+490,27
7 189 657,08 PLN
2015-03-26 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Barlickiego w Katowicach
1 257 443,43 PLN
2015-03-26 Warszawa

12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu drogi dojazdowej do zbiorników retencyjnych wraz z przepustem oraz wykonania robót w zakresie wymiany drzwi oraz montażu krat w oknach w ramach zadania Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nowo wybudowanych obiektów na lotnisku Łask
73 870,48 PLN
2015-03-26 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowej bocznej etap II
2 319 862,41 PLN
  Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina
2 036 224,41 PLN
2015-03-25   Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina - Część IV 1 187 356,02 PLN
2015-03-25   Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina - Część III 848 868,39 PLN
2015-03-25 Opalenica

Gmina Opalenica
Roboty budowlane

Budowa Drogi Zachodniej Opalenicy - ETAP II oraz przebudowa skrzyżowania - włączenia drogi zachodniej Opalenicy do południowej obwodnicy miejscowości Opalenica
5 480 715,97 PLN
2015-03-25 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów-Busko Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362
1 757 416,93 PLN
2015-03-25 Stawiguda

Gmina Stawiguda
Roboty budowlane

CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi w miejscowości Dorotowo (droga 1372 N) stanowi część całości zadaniaPoprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościachDorotowo (droga 1372 N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę.
1 091 676,55 PLN
2015-03-24 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Roboty budowlane

Budowa Hali Kontroli Przylotów wraz z wyposażeniem
3 143 411,00 PLN
2015-03-24 Łęczna

Gmina Łęczna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 813 z drogą wojewódzka nr 820 w Podzamczu, gmina Łęczna
1 989 318,95 PLN
2015-03-24 Starachowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka - etap II.
2 291 185,54 PLN
2015-03-23 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających do umowy nr 473/W/I/2013 r. tj, do zadania pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - granica województwa, na odcinkuod drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska/Warszawska) w Nowym Mieście nad Pilicą zgodnie z przebiegiem określonym przez plan zagospodarowania przestrzennego, tj. w przybliżeniu od km 53+560 drogi wojewódzkiej nr 707 do km 35+015 drogi wojewódzkiej nr 728
452 438,30 PLN
2015-03-23 Jedlińsk

Urząd Gminy w Jedlińsku
Roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku- w ramach 50 % umowy zasadniczej z dnia 03.06.2014r.
177 467,19 PLN
2015-03-20 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Roboty budowlane

Wybór Wykonawcy dla realizacji robót budowlanych i robót instalacyjnych dotyczących zagospodarowania powierzchni użytkowych (open space ów) wynikających z różnicy zakresów robót określonych w wariancie I i wariancie II Projektu Wykonawczego Centrum Nowych Technologii CeNT I oraz z rewizji wariantu I Projektu Wykonawczego
1 900 350,00 PLN
2015-03-20 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski
Roboty budowlane

Piotrków TrybunalskiBudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (na odcinku od ul. Okrzei do 1-go Maja) ETAP I - w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej) w Piotrkowie Trybunalskim.
454 655,51 PLN
2015-03-19 Kurzętnik

Gmina Kurzętnik
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnychWielkie Bałówki- Marzęcice Wawrowice-Wielka Osówka etap II
2 855 068,45 PLN
2015-03-18 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 12+360 do km 12+670 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów na terenie gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie - nr postępowania 009/15.
2 683 162,00 PLN
2015-03-17 Wola Rębkowska

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska - Miętne - Stary Puznów w km 4+420 ÷ 9+800
4 965 067,13 PLN
2015-03-17 Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orkana do wiaduktów nad ulicą Ułanów wraz z łącznicami i remontem kładki dla pieszych (II etap przebudowy ul. Armii Krajowej)
6 378 695,45 PLN
2015-03-17 Pruszcz

Gmina Pruszcz
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 031114C - ul. Równej z ul. Ogrodową i Okrężną wraz z przebudową ul. Ogrodowej i ulicy Różanej.
1 796 268,78 PLN
2015-03-17 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe. Zadanie realizowane w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój*
3 669 811,12 PLN
2015-03-16 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Roboty budowlane

Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego SIGMA - budowa laboratorium i prototypowni chemii i biotechnologii
2 986 888,86 PLN
2015-03-16 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Remont mostu przez rzekę Skawinka w miejscowości Skawina w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 103+183 wraz z dojazdami
2 876 369,77 PLN
2015-03-16 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Remont mostu na rzece Stryszawka w miejscowości Sucha Beskidzka w km 36+626 w ciągu dk nr 28 wraz z dojazdami.
2 163 416,84 PLN
2015-03-16 Tomaszów Mazowiecki

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Roboty budowlane

Budowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnegobudowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim.
6 265 756,52 PLN
2015-03-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Usługi

CZYSZCZENIE I ODMULANIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJACYCH W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA REJON W OLSZTYNIE
222 588,01 PLN
2015-03-13 Komorniki

Urząd Gminy Komorniki
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ul.Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul.Tęczową w Głuchowie - etap III.
839 565,43 PLN
2015-03-12 Iława

Gmina Miejska Iława
Roboty budowlane

Modernizacja pomostu i plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.4.2015
565 584,54 PLN
2015-03-12 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegającą na budowie kładki dla pieszych w km 677+480 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Gaj.
5 837 746,28 PLN
2015-03-11 Stegna

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o.
Roboty budowlane

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ODCINKAMI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEGNA, UL. OGRODOWA GM. STEGNA.
174 664,65 PLN
2015-03-11 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim
638 496,83 PLN
2015-03-10 Człuchów

Powiat Człuchowski
Roboty budowlane

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b
6 979 569,22 PLN
2015-03-10 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej
1 975 543,77 PLN
2015-03-09 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 263
75 592,23 PLN
2015-03-09 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 266, Nr 269
245 871,47 PLN
2015-03-09 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 270, Nr 473
128 624,18 PLN
2015-03-09 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 470, Nr 471, Nr 478
152 285,07 PLN
2015-03-09 Chojnice

Powiat Chojnicki
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin - Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre - Gotelp długości ok. 6,34 km.
24 415,05 PLN
2015-03-09 Chojnice

Powiat Chojnicki
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do robót budowlanych p.n.Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin - Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre - Gotelp długości ok. 6,34 km.
100 713,43 PLN
2015-03-09 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo
2 269 184,20 PLN
2015-03-05 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul.Kaszubskiej 35 - część II.
599 909,69 PLN
2015-03-05 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul.Kaszubskiej 35 - część II
180 968,87 PLN
2015-03-05 Kraków

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Roboty budowlane

Ochrona zespołu dworsko - parkowego w Jaszczurowej przed wodami powierzchniowymi oraz wpływem spiętrzonych wód Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w m. Jaszczurowa, gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej nr 449/IBŚ/2013 z dnia 28.10.2013 r.
69 381,85 PLN
2015-03-05 Grodków

Gmina Grodków
Roboty budowlane

GrodkówPrzebudowa dróg publicznych w Grodkowie - ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej
2 819 499,69 PLN
2015-03-04 Aleksandrów Kujawski

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn - Ciechocinek od km 1+785 do km 2+892
1 095 320,46 PLN
2015-03-03 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ulic - Deczyńskiego i Czołgistów - zamówienie uzupełniające
73 800,00 PLN
2015-03-03 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - roboty dodatkowe IV
83 104,05 PLN
2015-03-03 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica - Poznań na odcinku ulicy Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (granica miasta Poznań) ETAP II
4 765 074,32 PLN
2015-03-03 Będzin

Powiat Będziński
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4700 S - ulica Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - etap I
3 072 617,88 PLN
2015-03-03 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ulic - Jastarnia, Pustynna i Uprawna - zamówienie uzupełniające
103 935,00 PLN
2015-03-02 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Miejska Policji w Szczecinie ul.Kaszubska 35 bud.A.
573 470,69 PLN
2015-03-02 Knurów

Gmina Knurów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - II Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od budynku nr 99 do skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną wraz z przebudową skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną i ul. Akacjową.
1 982 355,19 PLN
2015-03-02 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Rejon I
324 983,22 PLN
2015-02-27 Iława

Wójt Gminy Iława
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAMIONKA - ZĄBROWO
3 934 728,75 PLN
2015-02-27 Inowrocław

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość -II etap.
2 648 312,98 PLN
2015-02-27 Bałtów

Gmina Bałtów
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ramach robót uzupełniających przy zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 000051T (nowy numer 306001T) Ulów - Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi w km 0+000,00 - 2+216,61
36 536,04 PLN
2015-02-26 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu
365 210,37 PLN
2015-02-26 Łopiennik Górny

Gmina Łopiennik Górny
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na rzece Łopa w ciągu drogi gminnej nr 110027l w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym oraz przebudowa odcinka niniejszej drogi
1 736 436,61 PLN
2015-02-25 Wrocław

PKP PLK S.A. ul. Targowa 74
Roboty budowlane

Modernizacja linii kolejowej nr 306 na odcinku Krapkowice - Prudnik - modernizacja przejazdów kolejowych- zamówienie uzupełniające
1 374 000,00 PLN
2015-02-24 Bieruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Roboty budowlane

Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów
4 136 423,43 PLN
2015-02-23 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa przepustu w km 46+265 drogi wojewódzkiej nr 515 koło msc. KAMIENIEC.
99 748,51 PLN
2015-02-23 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa przepustu w km 45+729 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. KAMIENIEC.
152 963,77 PLN
2015-02-20 Wieliczka

Gmina Wieliczka
Roboty budowlane

Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej - Etap IBudowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową nr 2039 K (Śledziejowice - Brzegi)
6 596 012,64 PLN
2015-02-20 Ciechocinek

Gmina Miejska Ciechocinek
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 - II etap
102 161,21 PLN
2015-02-19 Drzonków

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Roboty budowlane

Modernizacja kompleksu obiektówHotel, Basen kryty i Sala konferencyjno - sportową, wykonanie wymiany istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, oraz modernizacja Hali Sportowej i Strzelnicy.
5 683 090,77 PLN
2015-02-17 Warszawa

12 Terenowy Oddział Lotniskowy
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury administracyjno-sztabowej na lotnisku Łask
674 040,00 PLN
2015-02-16 Miękinia

Gmina Miękinia
Roboty budowlane

Budowa publicznej drogi gminnej Krępice - Lutynia - etap II
5 420 991,37 PLN
2015-02-13 Luboń

Miasto Luboń
Roboty budowlane

USUNIĘCIE KOLIZJI KANAŁU SANITARNEGO Z KANAŁEM DESZCZOWYM NA ODCINKU S3 - S53
14 841,57 PLN
2015-02-12 Świecie

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 1036C Szumiąca -Klonowo - Stążki i 1282C Stążki - Gruczno-etap III
6 265 460,40 PLN
2015-02-10 Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
Roboty budowlane

Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim
2 991 546,47 PLN
2015-02-10 Dywity

Urząd Gminy w Dywitach
Roboty budowlane

budowa ulic na osiedlu nad Jeziorem Dywickim - I etap .
395 143,19 PLN
2015-02-10 Szczecin

Akademia Sztuki w Szczecinie
Roboty budowlane

Roboty budowlane w projekcie pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych
12 287 700,00 PLN
2015-02-09 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa publicznych dróg gminnych 6 KDD (etap I) i 7KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Architektów, realizowana w ramach zadań inwestycyjnych pn.1. Budowa drogi 7 KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD oraz 2. Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy
1 082 398,77 PLN
2015-02-06 Zielona Góra

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaBudowa Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze
13 999 999,00 PLN
2015-02-06 Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania obiektu pn.*Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju*
166 165,78 PLN
2015-02-04 Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy; część 2 Etapu I oraz Etapy II i III polegającego naWykonaniu robot budowlanych wg protokołu koniecznościNr 19.
185 000,00 PLN
2015-02-03 Krokowa

Gmina Krokowa
Roboty budowlane

Wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.Poprawa dostępu do terenów wypoczynkowych poprzez budowę dwóch mostów w miejscowości Dębki
1 309 963,51 PLN
2015-01-26 Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe zadania pn. Dokończenie Budowy Innowacyjnego Forum Medycznego
254 159,80 PLN
2015-01-23 Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Roboty budowlane

WR-1/15 Wykonanie robót uzupełniających instalacyjnych zewnętrznych w ramach inwestycji pn.Budowa węzła cieplnego wraz z przyłączem cieplnym i wodociągowym oraz odcinków sieci zewnętrznych instalacji solarnej i instalacji chłodu dla budynku administracji w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie realizowanej przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy Nr PN-38/14 z dnia 14.11.2014 roku
15 990,00 PLN
2015-01-22 Białystok

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp.z o.o.
Roboty budowlane

Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku.
6 827 886,17 PLN
2015-01-20 Janów Lubelski

Gmina Janów Lubelski
Roboty budowlane

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Janów Lubelski, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części ul. Ulanowskiej w Janowie Lubelskim. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
1 511 323,34 PLN
2015-01-20 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski Dział Inwestycji
Roboty budowlane

Przebudowa obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla projektu Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia,oznaczenie sprawy 6/RA-AI/2014
8 051 580,00 PLN
2015-01-19 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy budowie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2
327 318,69 PLN
2015-01-16 Ciechocinek

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Roboty budowlane

Roboty budowlane dodatkowe zadania : Przebudowa, termomodernizacja i remont obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. Dr Markiewicza przy ul. Stanisława Staszica 5 i 7, 87-720 Ciechocinek, wraz z budynkiem Kasztelanki i basenem, oraz montażem kolektorów słonecznych. CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznej 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
97 449,68 PLN
2015-01-14 Cmolas

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas - Kapłonka i remont urządzeń na oczyszczalni ścieków w Cmolasie oraz remont pompowni ścieków w Cmolasie, Hadykówce, Jagodniku i Trzęsówce
1 124 501,61 PLN
2015-01-12 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Budowa budynku dla symulatora lotniczego samolotu CASA C-295M w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
10 227 851,60 PLN
2015-01-08 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie nasadzeń ligustru pospolitego w ramach realizacji zadania 03600 - Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Cypriana Kamila Norwida do Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu
10 331,45 PLN
2015-01-08 Szczecin

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Roboty budowlane

Przebudowa części budynku D po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii wraz z nadbudową łącznika i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przebudowa części pomieszczeń w budynku E na potrzeby oddziałów kardiologii realizowane w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych
9 957 000,00 PLN
2015-01-08 Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 1012/NZ/B/2013 z dnia 01.07.2013 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarocińskiej i Jarocińskiej bocznej
885 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma SKANSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 315 732 248,82 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-30 Szczecin

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie na obiektach POMERANIA TECHNOPARK, zgodnie z dokumentacją projektową, robót budowlanych i instalacyjnych wynikające z przedłożonych przez Inżyniera Kontraktu Protokołów Konieczności Nr 1-3; 5-8; 12-20
209 494,16 PLN
2014-12-23 Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Roboty budowlane

WR-7/14/DT Roboty uzupełniające budowlane w ramach inwestycji pn.Przebudowa budynku administracyjnego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oraz przebudową instalacji zewnętrznych i zagospodarowaniem terenu
71 340,00 PLN
2014-12-19 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi publicznej - odcinka małej obwodnicy - od rzeki Barcówki do skrzyżowania z ulicą Długą - drogą powiatową
538 976,16 PLN
2014-12-18 Będzin

Powiat Będziński
Roboty budowlane

Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86
8 507 113,65 PLN
2014-12-18 Bydgoszcz

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Wloki - Jaruzyn - Bydgoszcz na odcinku od skrzyzowania z drogi wojewódzkiej nr 244 do skrzyzowania z drogą powiatową nr 1506C w miejscowosci Gądecz
1 974 525,58 PLN
2014-12-18 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03930 - Rozbudowa ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu na odcinku od wjazdu na teren Szpitala Wojskowego do ul. Spiskiej oraz ul. Spiskiej od ul. R. Weigla do wjazdu na teren ASK przy ul. Borowskiej we Wrocławiu wraz z budową parkingu przy ul. R. Weigla
2 720 115,48 PLN
2014-12-16 Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim
17 759 793,03 PLN
2014-12-16 Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. Budowa Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przy ul. Pięciu świętych Braci Międzyrzeckich, działka nr 809.
890 000,01 PLN
2014-12-16 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa przyłącza energetycznego oraz optotelekomunikacyjnego przy budowie międzynarodowej stacji LOFAR w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
99 787,85 PLN
2014-12-16 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul.Małopolska 47.
147 292,00 PLN
2014-12-15 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa ul. Przelot w Toruniu
5 489 391,50 PLN
2014-12-14 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul.Kaszubska 35 - część I.
590 745,24 PLN
2014-12-12 Poznań

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Roboty budowlane

Posadowienie kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym Nadarzyce - realizacja robót budowlanych
883 208,87 PLN
2014-12-12 Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Roboty budowlane

Budowa zbiorników do gromadzenia odpadów płynnych na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy Urbanowice
5 208 100,01 PLN
2014-12-12 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej w Wejherowie
2 144 326,45 PLN
2014-12-12 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na usunięciu kolizji kabli nN z wpustem kanalizacji deszczowej w ul. Obornickiej w ramach zadania 03780 Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej
22 302,96 PLN
2014-12-11 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie wodociągu DN200 w ul. Obornickiej w ramach zadania 03780 Budowa placu postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla autobusów MPK Wrocław przy ul. Obornickiej.
260 532,27 PLN
2014-12-10 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadaniaModernizacja Oddziału Pulmonologii
4 995 767,00 PLN
2014-12-10 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu - II.
199 260,00 PLN
2014-12-09 Wołomin

Gmina Wołomin
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Pogodnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szosa Jadowska do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
12 474,65 PLN
2014-12-05 Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy; część 2 Etapu I oraz Etapy II i III polegającego naWykonaniu robot budowlanych wg protokołów konieczności nr 13, 14, 15, 16, 17, 18.
54 168,14 PLN
2014-12-04 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa ulic - Deczyńskiego i Czołgistów - zamówienie uzupełniające
1 020 000,00 PLN
2014-12-03 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

KPP Myślibórz - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej- kontynuacja.
7 698 570,00 PLN
2014-12-03 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Miejska Policji w Szczecinie ul.Kaszubska 35 bud.A.
178 384,22 PLN
2014-12-03 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Miejska Policji w Szczecinie ul.Kaszubska 35 bud.A.
84 735,76 PLN
2014-12-02 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński
Roboty budowlane

Budowa Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
18 270 420,00 PLN
2014-12-02 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Uzbrojenie terenu wraz z budową drogi dla zadania pn. Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia obszar 1 rejon ul. Miejska Dąbrowa - Strzelców Bytomskich.
199 875,00 PLN
2014-12-02 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul.Małopolska 47.
127 512,00 PLN
2014-12-02 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pnTermomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul.Małopolska 47.
309 433,90 PLN
2014-12-01 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ul. Działkowców w Rumi wraz z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą towarzyszącą.
3 854 995,81 PLN
2014-12-01 Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji
Roboty budowlane

Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul.Małopolska 4.
172 145,53 PLN
2014-11-28 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót w ramach zadaniaprzebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śląski
26 310,60 PLN
  Konin

Urząd Miejski w Koninie
Roboty budowlane

Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina
5 502 743,25 PLN
2014-11-28   Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina - Część I 4 449 285,15 PLN
2014-11-28   Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina - Część II 1 053 458,10 PLN
2014-11-28 Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice
Roboty budowlane

Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły
2 081 558,18 PLN
2014-11-27 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 72 na odcinku Konin - Tuliszków - Turek od km 4+877 do km 5+237 oraz od km 8+129 do km 13+100 o łącznej długości 5,331 km - roboty uzupełniające
93 840,93 PLN
2014-11-27 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 72 na odcinku Konin -Tuliszków - Turek od km 4+877 do km 5+237 oraz od km 8+129 do km 13+100 o łącznej długości 5,331 km -roboty dodatkowe.
416 173,39 PLN
2014-11-27 Piła

Gmina Piła
Roboty budowlane

Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - roboty dodatkowe III
306 118,05 PLN
2014-11-27 Łódź

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi - część II - zamówienie uzupełniające
1 323 631,98 PLN
2014-11-25 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) obszar miasta Poznania Droga do spalarni na odcinku od km 0+443,60 do km 1+565,20
9 821 621,12 PLN
2014-11-24 Katowice

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty budowlane

Poprawa stateczności przyczółków przepustów wałowychP1, P2, P3, P6 na zadaniu pn.Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowościachZabrzeg - Ochodza, Czechowice - Dziedzice, Goczałkowice Zdrój w km rzeki Wisły 32+250 - 36+000, pow. bielski, pszczyński, woj. śląskie
229 755,38 PLN
2014-11-21 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach budowy drogi w ul. Gwizdanowskiej od ul. Sieroszowickiej do granicy miasta z infrastrukturą we Wrocławiu w podziale na zadania
105 035,68 PLN
2014-11-20 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Gdańskiej w Bydgoszczy z remontem istniejącego torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej - roboty uzupełniające do umowy 124/IR/14.
419 191,56 PLN
2014-11-18 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do budynku Przyrodniczo Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych przez działkę nr 523/3 i 524/5 w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
848 700,00 PLN
2014-11-18 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich-Dw.780 w m.Alwernia-zamówienie uzupełniające do umowy nr :208/2014/ZDW z dn.5.11.2014.
210 217,23 PLN
2014-11-17 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Roboty budowlane

Budowa ul. Południowej w Warszawie
692 908,53 PLN
2014-11-17 Morawica

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica
Roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoOdbudowa ulic Jaśminowej odcinek 504 m od km 0+000 do km 0+504 i ul. Kalinowej odcinek 361 m od km 0+000 do km 0+361 w Bilczy
794 774,76 PLN
2014-11-17 Konin

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi 3216P Milin - Ochle w m. Borki
29 928,53 PLN
2014-11-14 Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe dla zadaniaPrzebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Warta w ciągu al. Pokoju w Częstochowie
128 924,74 PLN
2014-11-14 Szczecin