eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-13

Zawiercie: Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu.
Numer ogłoszenia: 99990 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67544 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710765, faks 032 6710773.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi wynajmu sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w roku 2013. Miejscem świadczenia usług jest teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Zawierciu-Kądzielowie, teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Pilicy oraz teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Szczekocinach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 60.18.10.00 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą 45.52.00.00 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE NR 1: Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu na terenie Obwodu Drogowego w Zawierciu - Kądzielowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 376058,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 430334,40

 • Oferta z najniższą ceną: 430334,40 / Oferta z najwyższą ceną: 430334,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE NR 2: Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu na terenie Obwodu Drogowego w Pilicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Ibek TRANS-REM-BUD Firma Transportowo-Handlowa, ul. Traktorzytów 12, 42-439 Żarnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165072,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 166558,50

 • Oferta z najniższą ceną: 166558,50 / Oferta z najwyższą ceną: 174172,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE NR 3: Wynajem sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu na terenie Obwodu Drogowego w Szczekocinach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Jakubczak, Hucisko, ul. Jodłowa 32, 42-421 Włodowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147664,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 155287,50

 • Oferta z najniższą ceną: 155287,50 / Oferta z najwyższą ceną: 155595,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.