eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przetarg nieograniczony na usługi o wartości poniżej 130.000 EURO naZorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. w następujących zawodach- profesjonalny sprzedawca z elementami obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 10 osób (Gniezno) - magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 10 osób (Gniezno).

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Poznań: Przetarg nieograniczony na usługi o wartości poniżej 130.000 EURO na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. w następujących zawodach: - profesjonalny sprzedawca z elementami obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 10 osób (Gniezno) - magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 10 osób (Gniezno).
Numer ogłoszenia: 89852 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62790 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, 61-485 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8312405, faks 61 8312485.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi o wartości poniżej 130.000 EURO na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. w następujących zawodach: - profesjonalny sprzedawca z elementami obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 10 osób (Gniezno) - magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 10 osób (Gniezno)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla łącznie 20 osób w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. w następujących zawodach: - profesjonalny sprzedawca z elementami obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 10 osób (Gniezno) - magazynier z obsługa wózka jezdniowego dla 10 osób (Gniezno) W każdym kursie przewidziano udział 10 osób - młodzieży od 18-25 roku życia, bezrobotnych, po-szukujących pracy, nieaktywnych zawodowo o zróżnicowanym poziomie wykształcenia z wyjątkiem osób z wykształceniem wyższym, będących uczestnikami projektu: OHP jako realizator usług rynku pracy. Kursy mają na celu przeciwdziałanie wykluczenia społecznego jednostek w tym podniesieniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych Beneficjentów projektu. Rekrutacja uczestników kursów jest po stronie Zamawiającego. Kursy realizowane będą na tere-nie miasta Gniezna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • przez INFO-TEC Gniezno Paweł Głowacki, ul. Lecha 1a, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 19600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29800,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.