eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5B w Brzezinach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-04-22

Brzeziny: Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5B w Brzezinach
Numer ogłoszenia: 83351 - 2008; data zamieszczenia: 22.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 42580 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o., ul. Św. Anny, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8743625, fax 046 8743625.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5B w Brzezinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bohaterów Warszawy 5 B w Brzezinach. Ilość lokali mieszkalnych: 15 lokali. Powierzchnia użytkowa mieszkań: 655,70 m2. Kubatura budynku: 2820,50 m3. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, 3,5 kondygnacyjny wraz z instalacjami wod.-kan., c.o., c.w.u., realizowany w modułowym systemie szkieletu stalowego oraz infrastruktura towarzysząca.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.12.00.00 - Próbne wiercenia i wykopy Kod CPV wg słownika 2008: 45.12.00.00 - Próbne wiercenia i wykopy Oryginalny kod CPV: 45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1800000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ASBUD, ul. Wł. Jagiełły 2 m 34, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1.800.000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1.800.000,00 / oferta z najwyższą ceną: 1.800.000,00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.