eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerniejewo › Budowa gazociągu PE dn 110/90/63mm o ciśnieniu MOP=0,5MPa w miejscowości Żydowo

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-05-17

Czerniejewo: Budowa gazociągu PE dn 110/90/63mm o ciśnieniu MOP=0,5MPa w miejscowości Żydowo
Numer ogłoszenia: 79587 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52511 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, woj. wielkopolskie, tel. 61 4291310, 4291352, 4291353, faks 61 4291349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa gazociągu PE dn 110/90/63mm o ciśnieniu MOP=0,5MPa w miejscowości Żydowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projekt gazyfikacji miejscowości Żydowo obejmuje gazociągi o średnicach dn 110,90,63 i łącznej długości L= 6618,5 m. Długość gazociągu, dla którego pozwolenie wydaje Starosta Gnieźnieński wynosi L=6036,5 m. Gazociągi dla których pozwolenie wydaje Wojewoda Wielkopolski: -gazociąg ś/c PE dn 110 o długości L=410,0 mb. -gazociąg ś/c PE dn 90 o długości L=167,0 mb. -gazociąg ś/c PE dn 63 o długości L=5,0 mb. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami i standardami wykonywania na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa z siedzibą w Poznaniu. (http://www.wsgaz.pl).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.12.20 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2413604,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 637140,00

  • Oferta z najniższą ceną: 637140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1162350,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.