eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sporządzenie programów artystycznych dla Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2014-01-10

Wrocław: Sporządzenie programów artystycznych dla Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej
Numer ogłoszenia: 6569 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3422001, faks 071 3428980.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie programów artystycznych dla Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzenie programów artystycznych dla Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00 - Usługi artystyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Benjamin Schwartz, Falckensteinstr. 33, Berlin, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648151,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 195250,00

 • Oferta z najniższą ceną: 195250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 195250,00

 • Waluta: EUR.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Benjamin Shwartz - jednym z czołowych dyrygentów młodego pokolenia. Urodzony w Los Angeles w 1979 roku, ukończył Curtis Institute of Music w Filadelfii gdzie współpracował blisko z Maestro Christophem Eschenbachem. Po studiach Benjamin Shwartz został zaproszony do objęcia funkcji dyrektora muzycznego San Francisco Symphony Youth Orchestra oraz dyrygenta rezydenta przy San Francisco Symphony, asystując Maestro Michaelowi Tilson Thomasowi. Zdobywca nagród, m.in. na Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Gustava Mahlera organizowanym przez Bamberg Symphony Orchestra (2007). Obecnie Benjamin Shwartz współpracuje z czołowymi orkiestrami symfonicznymi świata, w tym BBC Scottish Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, the New World Symphony, the Iceland Symphony Orchestra, the Tokyo Symphony czy the Trondheim Symphony Orchestra. Benjamin Shwartz jest również gorliwym popularyzatorem muzyki współczesnej, co wynika m.in. z odbytych przez niego studiów kompozytorskich u Jamesa Primoscha na Universtity of Pennsylvania, Karlheinza Stockhausena w Niemczech oraz ośrodku Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique w Paryżu. Powierzenie Benjaminowi Shwartzowi stanowiska Dyrektora Artystycznego Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu stanowi ważny etap w pracy zespołu. Nowatorska wizja oraz zaangażowanie w tworzenie profilu artystycznego Orkiestry w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami Dyrygenta zapewni w ocenie Zamawiającego kontynuację rozwoju Orkiestry oraz budowania przez nią znaczącej pozycji międzynarodowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.