eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Nadleśnictwie Białogard w roku 2006.Ogłoszenie z dnia 2005-11-29

POZYCJA 63470

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Białogard: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Białogard, do kontaktów: Jacek Todys, ul. Koszalińska, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3121112, e-mail: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl, http://www.rdlp.szczecinek.pl/bialogard. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Nadleśnictwie Białogard w roku 2006. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Oryginalny kod CPV: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.12.00 - Transport dłużyc na terenie lasów Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.12.00 - Transport dłużyc na terenie lasów 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Kompleksowe wykonawstwo usług leśnych (pozyskiwanie drewna, zrywka drewna, hodowla i ochrona) na terenie 16 leśnictw oraz szkółek, obsługa wieży przeciwpożarowej, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, łącznie około 4722000zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZG-2711-2/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.11.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Nosowo, pozyskanie i zrywka drewna ok. 7200m3; odnowienia ok. 23ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 369600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Białogórzyno, pozyskanie i zrywka drewna ok. 3300m3; odnowienia ok. 45ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 313300 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2005. 7) Data zakończenia: 31.12.2005. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Zaspy Małe, pozyskanie i zrywka drewna ok. 4100m3; odnowienia ok. 11ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 263590 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Redlino, pozyskanie i zrywka drewna ok. 4000m3; odnowienia ok. 27ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 273900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Słomino, pozyskanie i zrywka drewna ok. 4700m3; odnowienia ok. 14ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 270540 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Modrolas, pozyskanie i zrywka drewna ok. 4100m3; odnowienia ok. 10ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 230900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Dobrowo, pozyskanie i zrywka drewna ok. 6100m3; odnowienia ok. 14ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 315600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Byszyno, pozyskanie i zrywka drewna ok. 3900m3; odnowienia ok. 13ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 191800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Podborsko, pozyskanie i zrywka drewna ok. 3700m3; odnowienia ok. 14ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 191300 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Osówko, pozyskanie i zrywka drewna ok. 8300m3; odnowienia ok. 20ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 367900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Nawino, pozyskanie i zrywka drewna ok. 2600m3; odnowienia ok. 22ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 202300 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Stanomino, pozyskanie i zrywka drewna ok. 5150m3; odnowienia ok. 15ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 255100 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Czarnowęsy, pozyskanie i zrywka drewna ok. 2400m3; odnowienia ok. 12ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 157100 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Gąskowo, pozyskanie i zrywka drewna ok. 4100m3; odnowienia ok. 16ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 264500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Zbytki, pozyskanie i zrywka drewna ok. 5700m3; odnowienia ok. 11ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 261100 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Leśnictwa Biała Góra, pozyskanie i zrywka drewna ok. 5750m3; odnowienia ok. 21ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 263800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowe wykonawstwo prac leśnych na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego, prace szkółkarskie całoroczne na powierzchni ok. 10ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 278500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na terenie Nadleśnictwa Białogard, powierzchnia ok. 80ha. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 72000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obsługa wieży przeciwpożarowej - pełnienie usług obserwatora - wieża w Podborsku, dyżut przeciwpożarowy na wieży w okresie od 01.04.2006 do 30.09.2006. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 20000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obsługa wieży przeciwpożarowej - pełnienie usług obserwatora - wieża w Nowsowie, dyżut przeciwpożarowy na wieży w okresie od 01.04.2006 do 30.09.2006. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 20000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 23.11.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.