eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubsko › usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lubsko w 2006 roku.Ogłoszenie z dnia 2005-11-02

POZYCJA 57766

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Lubsko: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko, do kontaktów: Aneta Gawron, ul. E. Plater 15, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 068 3720400, fax 068 3720477, e-mail: Nadl.Lubusko@zielonagora.lasy.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lubsko w 2006 roku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 45.24.40.00 - Wodne roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.24.40.00 - Wodne roboty budowlane 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: wartośc zamówienia ogólem - powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZG-27-21/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.24.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obręb Leśny Brody Prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony przyrody, pozyskania drewna wraz z zrywką, ochrony przeciwpożarowej, melioracji wodnych na terenie obrębu leśnego Brody. Pakiet nr 1 obejmuje leśnictwa: Jeziory Dolne, Nowa Rola, Nabłoto, Marianka, Tuplice, Zasieki, Gręzawa, Ciemny Las. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1812113 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.24.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leśnictwa Przyborowice i Satrosiedle Prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania drewna wraz z zrywką, ochrony przeciwpożarowej, melioracji wodnych na terenie obrębu leśnego Lubsko. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 448388 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.24.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leśnictwa Dąbrowa i Mierków Prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony przyrody, pozyskania drewna wraz z zrywką, ochrony przeciwpożarowej, melioracji wodnych na terenie obrębu leśnego Lubsko. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 491075 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.24.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leśnictwa Biecz i Jasień Prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony przyrody, pozyskania drewna wraz z zrywką, ochrony przeciwpożarowej, melioracji wodnych na terenie obrębu leśnego Lubusko i Jasień. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 569309 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.24.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leśnictwa Bronice i Czerna Prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, pozyskania drewna wraz z zrywką, ochrony przeciwpożarowej, melioracji wodnych na terenie obrębu leśnego Jasień. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 544474 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.24.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leśnictwa Łukaw i Świbna Prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania drewna wraz z zrywką, ochrony przeciwpożarowej, melioracji wodnych na terenie obrębu leśnego Jasień. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 646091 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Awansowe przygotowanie gleby Prace z zakresu awansowego przystosowania gleby: - orka mechaniczna na pasach wraz ze spulchnieniem - ręczne przygotowanie gleby: placówki, kopczyki, talerze. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 65839 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Skółka i nasiennictwo Prace szkólkarskie na szkółce leśnej w Mariance (m.in. uprawa gleby, siew nasion, wyjmowanie sadzonek). Nasiennictwo (zbiór nasion z GDN, PUN). Szczegółowy opis prac zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 200612 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.