eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup voucherów na filmy 2D i 3D wyświetlane w kinach Cinema City w Toruniu dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ich rodzinOgłoszenie z dnia 2016-05-21

Toruń: Zakup voucherów na filmy 2D i 3D wyświetlane w kinach Cinema City w Toruniu dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ich rodzin
Numer ogłoszenia: 56883 - 2016; data zamieszczenia: 21.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6114010, faks 056 6542944.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup voucherów na filmy 2D i 3D wyświetlane w kinach Cinema City w Toruniu dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ich rodzin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup voucherów na filmy 2D i 3D wyświetlane w kinach Cinema City w Toruniu (ul. Czerwona Droga 1-6 oraz ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń), w liczbie 5400 sztuk kwartalnie (tj. 4800 szt. voucherów 2D i 600 szt. voucherów 3D) dla pracowników, emerytów i rencistów UMK oraz ich rodzin.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00 - Usługi projekcji filmów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 364800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 364800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 364800,00

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Cinema City jest jedynym dostawcą voucherów na filmy komercyjne (2D i 3D) w Toruniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.