eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebielino › Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lęśnictwie Barkocino w 2008 roku - zamówienie uzupełniająceOgłoszenie z dnia 2008-03-19

Trzebielino: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lęśnictwie Barkocino w 2008 roku - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 56107 - 2008; data zamieszczenia: 19.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Trzebielino, 77-235 Trzebielino, woj. pomorskie, tel. 059 8580244, 8580113-115, fax 059 8580168.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa - Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie gospodarki leśnej w lęśnictwie Barkocino w 2008 roku - zamówienie uzupełniające.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest uzupełniające wykonanie czyszczeń wczesnych, pięlęgnowania gleby oraz rozdrabniania pozostałości pozrębowych na terenie leśnictwa BARKOCINO.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 43946,1 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie pielęgnacji i czyszczeń wczesnych.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 31988.70
  • Oferta z najniższą ceną: 31988.70 / oferta z najwyższą ceną: 31988.70
  • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 11957.40
  • Oferta z najniższą ceną: 11957.40 / oferta z najwyższą ceną: 11957.40
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.