eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa kompres闚 gazowych ja這wych i nieja這wychOg這szenie z dnia 2020-07-01

Og這szenie nr 560116998-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Warszawa: Zakup i dostawa kompresów gazowych ja這wych i nieja這wych
OGΜSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

nie

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 6118832-N-2019

Zosta這 opublikowane og這szenie o zmianie og這szenia:

nie

Zosta這 opublikowane og這szenie o udzieleniu zam闚ienia:

tak
Numer og這szenia: 510028934-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

tak
Nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzili post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafa豉 Masztaka Spó趾 z ograniczon odpowiedzialno軼i (P1), ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, NIP: 113-286-90-37, REGON: 002153989, reprezentowan przez: Pana Witolda Bromboszcza - Prezesa Zarz康u Szpitala
Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gosty雟kiej Samodzielnym Publicznym Zak豉dem Opieki Zdrowotnej,(P2) ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, NIP: 527-104-54-83, REGON: 11035381, reprezentowan przez: Pana Roberta Mazura - Dyrektora Szpitala;
Centrum Medycznym "疾lazna" Spó趾 z ograniczon odpowiedzialno軼i (P3), ul. 疾lazna 90, 01-004 Warszawa, NIP: 527-01-04-746, REGON: 012103423, reprezentowan przez: Pana Wojciecha Puzyna - Prezesa Zarz康u; Pani Agnieszk ㄊd - Cz這nka Zarz康u;
Warszawskim Szpitalem dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zak豉dem Opieki Zdrowotnej (P4), ul. M. Kopernika 43, 00-328 Warszawa, NIP: 525-209-51-55, REGON: 000297520, reprezentowan przez: Pani Izabel Marcewicz-Jendrysik - Dyrektora Szpitala;
Szpitalem Praskim p.w. Przemienienia Pa雟kiego Spó趾 z ograniczon odpowiedzialno軼i (P5), Aleja Solidarno軼i 67, 03-401 Warszawa, NIP: 113-286-66-88, REGON: 012298823, reprezentowan przez: Pana Andrzeja Golimonta - Prezesa Zarz康u; Pana Marcina Murawskiego - Wiceprezesa Zarz康u
Szpitalem Specjalistycznym "Inflancka" imienia Krysi Ni篡雟kiej "Zakurzonej" Samodzielnym Publicznym Zak豉dem Opieki Zdrowotnej (P6), ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, NIP: 525-209-46-93, REGON: 013003050, reprezentowan przez: Pana Krzysztofa Romanowskiego - Dyrektora SzpitalaI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne "疾lazna" Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12103423000000, ul. ul. 疾lazna 90, 01-004 Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 22 255 98 78, e-mail b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl, faks 22 255 99 13.
Adres strony internetowej (url): www.szpitazelazna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Zakup i dostawa kompresów gazowych ja這wych i nieja這wych

Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):

P/15/KOMPRESY/2019

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Dostawy

II.3) Kr鏒ki opis zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Zakup i dostawa kompresów gazowych ja這wych i nieja這wych


II.4) G堯wny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artyku造 medyczne i hematologiczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki zosta豉 zawarta umowa w sprawie zam闚ienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakup闚:
34 miesi帷e

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

CZ呇 NR: 1 NAZWA: Opatrunki gazowe nieja這we
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP紟: 23/01/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA/Z KT紑YM ZAWARTO UMOW RAMOW/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUP紟:

Zarys International Group spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i spó趾a komandytowa, , ul. Pod Borem 18, 41-808, Zabrze, kraj/woj. 郵御kie

IV.3) Informacja na temat warto軼i zam闚ienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 108846.85 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okre郵ona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie uleg造 ceny netto za jednostk i w zwi您ku z czym zwi瘯szona zosta豉 warto嗆 umowy. Nowa warto嗆 umowy netto wynosi 114650.86 z.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Panuj帷a na 鈍iecie pandemia Covic-19 w sposób znacz帷y wp造n窸a w sposób znacz帷y na realizacj umowy przez wykonawc. Ceny komponentów u ich producentów wzros造 i tendencja ta si w najbli窺zym czasie utrzyma, dodatkowym czynnikiem wp造waj帷ym na wzrost cen jest zmiana kursu dolara i euro czyli walut w których rozliczane s transakcje z producentami.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.