eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › dotyczypostępowania na obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - 104/2019Ogłoszenie z dnia 2020-05-05

Ogłoszenie nr 560076751-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.

Tarnów: dotyczy: postępowania na obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - 104/2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 2019/S 210-512672

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. Lwowska 1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dotyczy: postępowania na obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - 104/2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

104/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.


II.4) Główny kod CPV: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 miesiące

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: zestawy uniwersalne podstawowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Panep SRO.PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 188850.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: zestawy do neurochirurgii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 120600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: pakiet okulistyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 110600.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: zestaw dla laryngologii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 12000 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: zestaw do pcnl
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 10200.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: zestawy do rozruszników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 30600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: obłozenia do zabiegów ablacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4080.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 28 NAZWA: zestawy sterylne jednorazowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PANEP S.R.O. SP. ZO.O., Rosice koło Brna Oddział w Polsce ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, , , , , kraj/woj. Czechy

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 101964.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jej podniesienie do poziomu niższego niż 50%

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpienie pandemii COVID19 skutkujące wzrostem kursów walut i cen komponentów

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.