eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › "Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim"Ogłoszenie z dnia 2019-02-05

Ogłoszenie nr 560023136-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.

Nowy Dwór Mazowiecki: "Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 367876-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 5351-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Krajowy numer identyfikacyjny 30673300000, ul. ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7658308, e-mail zampub.ndm@wp.pl, faks 22 7658301.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ncm.med.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

18/PN/16

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. 2) Usługa prania bielizny wykonana będzie w pralni Wykonawcy, która obejmuje: odbiór (załadunek) brudnej bielizny, dezynfekcję, moczenie, pranie, suszenie, prasowanie pościeli i odzieży, fasonowanie, sortowanie, naprawianie uszkodzeń, pakowanie oraz dostarczenie (rozładunek) czystej bielizny do siedziby Zamawiającego. 3) Asortyment obejmuje: - bielizna pościelowa (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, parawany) - bielizna operacyjna (bluzy, spódnice, spodnie, sukienki, czepki) - bielizna porodowa - bielizna zakażona - bielizna niemowlęca plus pieluchy i kocyki - odzież szpitalna (pidżamy, szlafroki, koszule) - odzież ochronna personelu (fartuchy, ubrania lekarskie męskie i damskie, bluzy, spodnie, spódnice, kolorowe zmiany pościeli lekarskiej - materace, poduszki, kołdry - pokrowce na sprzęt medyczny, obrusy, serwety, ręczniki, ścierki, koce, zasłony, firany, worki, mopy - odzież ochronna (bluzy, spodnie, koszule, kurtki ocieplane) 4) Szacunkowa średnia ilość bielizny na okres 24 miesięcy wynosi około 111 600 kg, ważona przed praniem przez Zamawiającego.


II.4) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:

98311000-6,

98315000-4,

50830000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 miesiące

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
pRZEDŁUŻENIE UMOWY DO DNIA 28.02.2019 r. za cenę netto 2,30 zł/kg.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Korzystne warunki przedłużenia umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.