eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › Usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości powyżej 750 000 euro.Ogłoszenie z dnia 2005-10-11

POZYCJA 53409

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Andrychów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów, do kontaktów: Liliana Malczyk, Arkadiusz Dudek, Arkadiusz Zaśko, ul. Grunwaldzka 10, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 033 875 20 15, fax 033 875 28 13, e-mail: andrychow@lasykatowice.com.pl, www.lasykatowice.com.pl/andrychow. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.21.10.00 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.10.00 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna Oryginalny kod CPV: 77.21.12.00 - Transport dłużyc na terenie lasów Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.12.00 - Transport dłużyc na terenie lasów Oryginalny kod CPV: 77.21.13.00 - Usługi selekcji drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.13.00 - Usługi selekcji drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Oryginalny kod CPV: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 0202, 0201, 6. 2.3) Kategoria usług: 02 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: NZ-473-1/05P.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 29.09.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 1 - Leśnictwo Polanka Wielka Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Polanka Wielka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 137155 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 2 - Leśnictwo Nidek Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Nidek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 149968 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 3 - Leśnictwo Roczyny Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Roczyny. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 89921 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 4 - Leśnictwo Targanice Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Targanice. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 263152 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 5 - Leśnictwo Rzyki Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Rzyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 276959 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 6 - Leśnictwo Inwałd Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Inwałd. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 81543 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 7 - Leśnictwo Draboż Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Draboż. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 55412 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 8 - Leśnictwo Tłuczań Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Tłuczań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 148707 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 9 - Leśnictwo Brody Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Brody. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 118539 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 10 - Leśnictwo Łękawica Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Łękawica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 140731 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 11 - Leśnictwo Czaniec Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Czaniec. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 245991 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 12 - Leśnictwo Roztoka Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Roztoka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 328255 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 13 - Leśnictwo Zasolnica Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Zasolnica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 271764 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 14 - Leśnictwo Międzybrodzie Usługi pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Międzybrodzie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 153536 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 15 - Składnica Andrychów Wywóz drewna średniowymiarowego z obrębu leśnego Porąbka, załadunek drewna na wagony. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 7980 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 16 - Składnica Andrychów Wywóz drewna średniowymiarowego z obrębu leśnego Andrychów i Kalwaria, załadunek drewna na wagony. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 10900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 17 - Składnica Kęty Wywóz drewna średniowymiarowego z obrębu leśnego Porąbka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1090 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 18 - Składnica Kęty Wywóz drewna średniowymiarowego z obrębu leśnego Andrychów i Kalwaria. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1090 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 1A - Leśnictwo Polanka Wielka Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Polanka Wielka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 99170 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 2A - Leśnictwo Nidek Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Nidek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 91504 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 3A - Leśnictwo Roczyny Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Roczyny. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 33528 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 4A - Leśnictwo Targanice Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Targanice. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 33224 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 5A - Leśnictwo Rzyki Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Rzyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 54148 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 6A - Leśnictwo Inowałd Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Inowałd. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40244 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 7A - Leśnictwo Draboż Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Draboż. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 46716 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 8A - Leśnictwo Tłuczań Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Tłuczań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 47004 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 9A - Leśnictwo Brody Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Brody. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 39356 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 10A - Leśnictwo Łękawica Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Łękawica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 64460 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 11A - Leśnictwo Czaniec Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Czaniec. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 33880 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 12A - Leśnictwo Roztoka Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Roztoka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 33504 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 13A - Leśnictwo Zasolnica Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Zasolnica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 36520 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.10.00, 77.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część 14A - Leśnictwo Międzybrodzie Zagospodarowanie lasu w leśnictwie Międzybrodzie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 31244 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.