eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych, do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-12

Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych, do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12
Numer ogłoszenia: 53085 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107328 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6623220, faks 012 6374500.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych, do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych, do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12. Dostawa będzie realizowana partiami na podstawie zamówienia. Zamawiający przewiduje dostawę trzy razy w miesiącu. Dostawa będzie realizowana do siedziby Zamawiającego w dni robocze pomiędzy godziną 9:00, a 15:00. Każdorazowa dostawa partii zostanie poprzedzona zamówieniem przekazanym w formie pisemnej lub elektronicznej przez Zamawiającego, ze wskazaniem nazwy oraz ilości produktu. Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy: 1)dostawa każdej partii produktów będzie realizowana do siedziby Zamawiającego, 2)produkty będą posiadać bezpieczne opakowania, zawierające opis co do rodzaju oraz ilości dostarczonych produktów, 3)termin ważności (przydatności) każdego produktu nie może być krótszy niż 3/4 okresu określonego przez producenta..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13 - Wkłady drukujące 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235748,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 251233,45

  • Oferta z najniższą ceną: 251233,45 / Oferta z najwyższą ceną: 254521,53

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.