eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mięsa i wędlin na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-01-04

Ogłoszenie nr 510394690-N-2021 z dnia 2021-01-04 r.
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego:

Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mięsa i wędlin na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 608389-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12701960000000, Cyrana 10, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 343 564 004
faks: 343 564 192
e-mail: administracja@dpskombatant.pl
www: http://www.dpskombatant.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Samorządowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mięsa i wędlin na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DAG.26.5.1.21

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Baleron wieprzowy kg 50
2 Boczek pieczony forma kg 30
3 Boczek rolada kg 20
4 Boczek wędzony (kawałki max. 2 kg) kg 220
5 Bułczanka kg 70
6 Frankfuterki parzone kg 50
7 Golonko (świeże nie mrożone) kg 120
8 Golonko w galarecie kg 50
9 Karczek (świeży nie mrożony) kg 230
10 Kaszanka kg 70
11 Kiełbasa biała parzona kg 50
12 Kiełbaski debreczyńskie kg 60
13 Kiełbasa dębicka kg 80
14 Kiełbasa domowa kg 30
15 Kiełbasa golonkowa kg 50
16 Kiełbasa kminkowa kg 40
17 Kiełbasa krakowska parzona kg 40
18 Kiełbasa krucha kg 100
19 Kiełbasa mozaikowa kg 40
20 Kiełbasa myśliwska kg 40
21 Kiełbasa polędwicowa kg 110
22 Kiełbasa polska surowa kg 40
23 Kiełbasa szynkowa kg 140
24 Kiełbasa śląska kg 150
25 Kiełbasa śląska drobiowa kg 180
26 Kiełbaski śląskie kg 50
27 Kiełbasa wiejska kg 40
28 Kiełbasa zwyczajna kg 100
29 Kości kg 1500
30 Łopatka b/s i tłuszczu (świeża nie mrożona) kg 1300
31 Łopatka z puszki kg 50
32 Metka cebulowa kg 30
33 Metka łososiowa kg 15
34 Metka wędzona kg 15
35 Mielonka delikat kg 50
36 Mielonka wiejska kg 50
37 Mięso mielone z łopatki kg 200
38 Mięso w galarecie wieprzowe kg 30
39 Mortadela kg 50
40 Nogi wieprzowe (świeże nie mrożone) kg 120
41 Parówka śląska (cienka) kg 130
42 Parówkowa kg 130
43 Pasztet drobiowy kg 20
44 Pasztet pieczony kg 20
45 Pasztetowa wędzona kg 20
46 Pieczeń cygańska kg 20
47 Pieczeń drobiowa kg 20
48 Pieczeń firmowa kg 20
49 Przysmak kanapkowy kg 20
50 Polędwica drobiowa kg 50
51 Polędwica z warzywami kg 20
52 Polędwica sopocka kg 100
53 Salceson podrobowy kg 40
54 Salceson ozorkowy kg 20
55 Schab z kością (świeży nie mrożony) kg 350
56 Serca wieprzowe (świeże nie mrożone) kg 100
57 Słonina kg 150
58 Szponder kg 30
59 Szynka drobiowa kg 40
60 Szynka gotowana kg 100
61 Szynka konserwowa kg 200
62 Szynka orzech kg 100
63 Szynka wiejska kg 120
64 Szynkówka b/k - kulki (świeża nie mrożona) kg 350
65 Wątrobianka kg 15
66 Wędzonka z czosnkiem kg 30
67 Wołowina b/k (świeża nie mrożona) kg 50
68 Żeberka wieprzowe paski (świeże nie mrożone) kg 450

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 15.10.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 70647.80 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok
Email wykonawcy: biuro.oslizlok@gmail.com
Adres pocztowy: ul.Powstańców Śl. 24
Kod pocztowy: 44-348
Miejscowość: Skrzyszów
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 80701.43

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 80701.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 91649.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.