eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-01-04

Ogłoszenie nr 510394576-N-2021 z dnia 2021-01-04 r.
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego:

Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 608375-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12701960000000, Cyrana 10, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 343 564 004
faks: 343 564 192
e-mail: administracja@dpskombatant.pl
www: http:/www.dpskombatant.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Samorządowa jednostka organizacyjna nie ma osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DAG.26.2.1.21

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1

1 Brokuł mrożony (różyczki, gat I) kg 80
2 Bukiet jarzyn 3 skład. (kalafior, brokuł, marchew) 2,5kg kg 120
3 Bukiet jarzyn wiosenny 2,5kg (kalafior, fasolka, brukselka, marchewka, groszek) kg 50
4 Bukiet warzyw 7 składnikowy (fasolka szparagowa, kalafior, marchew, brukselka, brokuł, cebula, seler) 2,5kg kg 100
5 Ćwiartka z kurczaka kg kg 60
6 Fasola szparagowa 2,5kg kg 120
7 Filet z kurczaka kg kg 300
8 Filet z indyka kg kg 40
9 Flaki suche wołowe cięte 900g szt 150
10 Kalafior mrożony 2,5kg (różyczki, gat I) kg 150
11 Kluski na parze Javo – mrożone kg
lub równoważny* kg 40
12 Kurczak mrożony kg kg 600
13 Mieszanka kompotowa (bez rabarbaru) 2,5kg kg 500
14 Pałki z kurczaka kg kg 220
15 Pieczarki mrożone siekane kg kg 20
16 Pierogi ruskie kg kg 30
17 Pierogi z mięsem Alex-Pol kg
lub równoważny* kg 70
18 Pierogi z serem Alex-Pol kg
lub równoważny* kg 30
19 Pierogi z jagodami Alex-Pol kg
lub równoważny* kg 40
20 Pierogi z kapustą i grzybami Alex-Pol kg
lub równoważny* kg 20
21 Pierogi z serem i truskawkami Alex-Pol kg
lub równoważny* kg 25
22 Pierogi z truskawkami Alex-Pol kg
lub równoważny* kg 40
23 Porcja kulinarna kurczak kg kg 450
24 Serca drobiowe kg kg 70
25 Szpinak mrożony 2,5kg kg 100
26 Truskawka mrożona Poltino kg
lub równoważny* kg 50
27 Noga z kurczaka kl.A kg 50
28 Udziec z kurczaka kg 100
29 Wątróbka drobiowa kg kg 130
30 Włoszczyzna paski 2,5kg kg 650
31 Żołądki drobiowe kg kg 40

Zadanie nr 2

1 Dorsz bez skóry kg – bez wody dodanej,
czarniak SHP – 5% glazury, wielkość 200+ kg 400
2 Filet śledziowy w pomidorach (konserwa rybna) 170g szt 200
3 Filet z makreli opiekany w pomidorach kg
(masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 30
4 Filet z makreli w occie opiekany kg
(masa ryby po odcieku bez zalewy) kg 40
5 Sałatka śledziowa w majonezie kg kg 50
6 Matjas śledź solony wielkość 15-20 cm kg 100
7 Makrela wędzona kg kg 60
8 Miruna ze skórą – produkcja morska
SHP – 5% glazury, wielkość 200+, bez wody dodanej kg 100
9 Paprykarz 165g szt 400
10 Pasta z tuńczyka 80g szt 120
11 Pasta z łososia 80g szt 120
12 Pasta z makreli 80g szt 120
13 Płat śledziowy marynowany kg kg 50

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 15.89.60.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zadanie Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 21100.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa ANNA Sieracka, Cygan i Wspólnicy Sp. Jawna
Email wykonawcy: anna@anna-czest.pl
Adres pocztowy: ul. Złota 120
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 26691.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 26691.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 29494.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zadanie Nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 12393.64 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Handlowo-Produkcyjny TOLA Urszula Derner
Email wykonawcy: tola@tola.biz.pl
Adres pocztowy: Kośmidry ul.Szkolna 9
Kod pocztowy: 42-772
Miejscowość: Pawonków
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 15405.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 15405.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 16163.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.