eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych jednostek miejskich (podmiotów) w Chorzowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2020-07-01

Ogłoszenie nr 510117131-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych: Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych jednostek miejskich (podmiotów) w Chorzowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536651-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miasto Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Katowicka 123, Chorzów, NIP 6272307744, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 4165237
Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ul. Dąbrowskiego 7, Chorzów, NIP 6272766707, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 4165237
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113, Chorzowie, NIP 6272412547, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców Śląskich 25, Chorzów, NIP 6271101791, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sobieskiego 8, Chorzów, NIP 6271058463, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Miejski Dom Kultury "BATORY", ul. Stefana Batorego 6, Chorzów, NIP 6271058842, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, Chorzów, NIP 627 262 49 30, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bałtycka 8a, Chorzów, NIP 6271029013, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Racławicka 19, Chorzów, NIP 6272081257, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, Plac św. Jana 31a, NIP 6272363180, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego, ul. Karpacka 20, Chorzów, NIP 6272362909, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Siemianowicka 58, Chorzów, NIP 6271172928, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Siemianowicka 58, Chorzów, NIP 6272744309, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Żłobek Miejski, ul. Pocztowa 3, Chorzów, NIP 6271177127, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 19, Chorzów, NIP 6272273206, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14, Chorzów, NIP 6271175140, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 3, ul. Cieszyńska 21, Chorzów, NIP 6271175192, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 4, ul. Długa 32a, Chorzów, NIP 6271175200, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 5, ul. Poniatowskiego 27, Chorzów, NIP 6271175217, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 6, ul. Gałeczki 56, Chorzów, NIP 6271175223, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 7, ul. Łagiewnicka 16, Chorzów, NIP 6271175246, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole Nr 8 z Oddziałem Żłobka, ul. Kochanowskiego 18, Chorzów, NIP 6271175275, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 9, ul. Omańkowskiej 9, Chorzów, NIP 6271175306, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 11, ul. Czysta 12, Chorzów, NIP 6271175542, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Integracyjne Przedszkole nr 12 im. Marii Montessori, ul. Lipińska 9, Chorzów, NIP 6271175594, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 13, ul. Sobieskiego 13, Chorzów, NIP 6271175737, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 16 - Integracyjne, ul. Brzozowa 9, Chorzów, NIP 6271175884, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 17, ul. Kasprowicza 1, Chorzów, NIP 6271176145, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 18, Gałeczki 17, Chorzów, NIP 6271176300, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 19, ul. Karpacka 15, Chorzów, NIP 6271176381, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 23, ul. Floriańska 37, Chorzów, NIP 6271176547, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 24, ul. Lompy 16, Chorzów, NIP 6271176607, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 25, ul. Kilińskiego 3, Chorzów, NIP 6271176748, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 26, ul. Ligonia 14, Chorzów, NIP 6271176903, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole nr 27, ul. Wandy 34, Chorzów, NIP 6271177009, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61, Chorzów, NIP 6271177104, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41, Chorzów, NIP 6271058629, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4, Chorzów, NIP 6272752970, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55, Chorzów, NIP 6271058687, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4, Chorzów, NIP 6272752912, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 12 z oddziałami integracyjnymi, ul. Skrajna 2, Chorzów, NIP 6271177073, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Styczeńskiego 32, Chorzów, NIP 6271177015, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Podmiejska 62, Chorzów, NIP 6271176984, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego, ul. 3 Maja 78, Chorzów, NIP 6271176926, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II, ul. Łagiewnicka 18, Chorzów, NIP 6271176843, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa nr 22 im. K. Miarki z Oddziałami Integracyjnymi, ul. św. Piotra 9a, Chorzów, NIP 6271176642, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich, ul. 17 sierpnia 1, Chorzów, NIP 6271176582, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21, Chorzów, NIP 6272763991, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego, ul. Lwowska 39, Chorzów, NIP 6271176530, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61, Chorzów, NIP 6271176493, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Specjalna nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi, ul. Dyrekcyjna 33, Chorzów, NIP 6271722300, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 55, Chorzów, NIP 6271176441, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20, Chorzów, NIP 6271176406, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3, Chorzów, NIP 6272753053, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Szkoła Podsatwowa nr 39 im . Józefa Lompy, 11 listopada 21, Chorzów, NIP 6272752987, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Uniwersyteckie I LO im. J. Słowackiego, ul. Dąbrowskiego 36, Chorzów, NIP 6271206030, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, ul. Harcerska 2, Chorzów, NIP 6272547678, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia, ul. 3 Maja 22, Chorzów, NIP 6271722553, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Dąbrowskiego 34, Chorzów, NIP 6271179505, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. Stefana Batorego 37, Chorzów, NIP 6271178173, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64, Chorzów, NIP 6271177133, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego, ul. Sportowa 23, Chorzów, NIP 6271179422, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M.Batko, ul. Powstańców 6a, Chorzów, NIP 6271695282, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BATOREGO, ul. Farna 5-7, Chorzów, NIP 6271722820, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. św. Piotra 1, Chorzów, NIP 6271722949, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3 Maja 16, Chorzów, NIP 6271696198, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13, Chorzów, NIP 6271058581, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Racławicka 23, Chorzów, NIP 6271058405, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Racławicka 23, Chorzów, NIP 6272308927, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
ZAKŁAD KOMUNALNY PGM, Bałtycka 8, Chorzów, NIP 6270019484, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Czytsa 7, Chorzów, NIP 6270019484, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Miastem Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP 627 273 38 08, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37
Śląski Ogród Zoologiczny, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, Chorzów, NIP 954-277-00-64, osoba do kontaktu Wojciech Bochenek tel. 32 416 52 37


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 165 000, e-mail bzp@chorzow.eu, faks 32 4165639, 32 4165640.
Adres strony internetowej (url): http://www.chorzow.eu/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Miasto Chorzów przeprowadzi całe postępowanie. Poszczególni Zamawiający podpiszą indywidualne umowy z wybranym Wykonawcą.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych jednostek miejskich (podmiotów) w Chorzowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP.271.258.2020A

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z jednostek miejskich (podmiotów) na terenie Miasta Chorzów. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszty przyjęcia odpadów na instalacje komunalne oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy pojemników i worków, koszty wydruku harmonogramów oraz koszty ich dostarczenia do jednostek miejskich (podmiotów). W kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok kalendarzowy, dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę. Przedmiotem zamówienia będzie realizowany poprzez zorganizowanie odbioru następujących rodzajów odpadów: 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. bioodpadów w pojemnikach i workach, 3. odpadów zbieranych selektywnie w pojemnikach, Ilość pojemników i worków przeznaczonych do realizacji zamówienia została określona w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do OPZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2


Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90513100-7, 90513200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 276260.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bytkowska 15
Kod pocztowy: 41-503
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 247043.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 247043.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247043.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.