eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-02-10

Świlcza: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 45616 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9986 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie zamówione materiały muszą być fabrycznie nowe, wszelkie nazwy własne zamówionych materiałów należy traktować jako przykładowe. Podana w tabeli pojemność, wielkość opakowań (np. ryza, opakowanie) jest konieczna do porównania ofert co do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Materiały mogą być dostarczane w większych lub mniejszych opakowaniach, o dowolnej pojemności. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery): Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Przez użycie słowa oryginalne materiały eksploatacyjne należy rozumieć materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, do wytworzenia których zastosowano wcześniej nie używane części i komponenty. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustaw Pzp Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych, przy czym przez produkty równoważne należy rozumieć produkt fabrycznie nowy, do wytworzenia którego zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony, o parametrach nie gorszych niż produkt oryginalny w zakresie pojemności, wydajności i jakości. Dostarczane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane w nowe, nienoszące znamion otwierania opakowania, zawierające co najmniej: 1) numer katalogowy produktu, 2) nazwę i typ urządzenia, do którego są przeznaczone, 3) symbol/nazwę producenta, 4) datę upływu ważności produktu. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z materiałami eksploatacyjnymi stosowne certyfikaty potwierdzające oryginalność tonerów/tuszów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 30.19.70.00 - Drobny sprzęt biurowy 30.19.20.00 - Wyroby biurowe 30.19.76.00 - Papier i tektura gotowe 39.54.00.00 - Różne wyroby powroźnicze, linowe, szpagatowe i sieciowe 39.24.00.00 - Wyroby nożownicze 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.14.12.00 - Kalkulatory biurkowe 30.19.21.30 - Ołówki 30.19.21.60 - Korektory 30.19.71.00 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie 30.19.21.13 - Wkłady drukujące 30.19.73.30 - Dziurkacze 30.19.94.10 - Papier samoprzylepny 30.19.95.00 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby 30.12.43.00 - Bębny do maszyn biurowych 30.19.21.25 - Pisaki 30.19.23.20 - Taśmy do drukarek 30.23.74.30 - Markery 33.76.10.00 - Papier toaletowy 33.76.30.00 - Ręczniki papierowe do rąk .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41384,41

  • Oferta z najniższą ceną: 41384,41 / Oferta z najwyższą ceną: 94207,55

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.