eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych, preparatów odżywiania dojelitowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-12-21

Braniewo: dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych, preparatów odżywiania dojelitowego
Numer ogłoszenia: 416170 - 2014; data zamieszczenia: 21.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400910 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 6208361, faks 55 6208362.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych, preparatów odżywiania dojelitowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych, preparatów odżywiania dojelitowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr II do siwz a załączniku nr 1 do oferty Formularze cenowe Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie 1: Materiały opatrunkowe Zadanie 2: Pieluchomajtki Zadanie 3: Środki myjąco - dezynfekcyjne do narzędzi Zadanie 4: Środki dezynfekcyjne do powierzchni Zadanie 5: Środki myjąco -dezynfekcyjne do odkażania rąk, skóry i błon śluzowych Zadanie 6: Rękawice Zadanie 7: Nici chirurgiczne typu AMIFIL M, PETERGLYD Zadanie 8: Preparaty odżywiania dojelitowego Zadanie 9:Materiały opatrunkowe stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn oraz trudno gojących się ran.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10 - Opatrunki 33.14.00.00 - Materiały medyczne 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 33.14.14.20 - Rękawice chirurgiczne 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne 33.69.25.10 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1: Materiały opatrunkowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27395,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26604,63

 • Oferta z najniższą ceną: 26604,63 / Oferta z najwyższą ceną: 26604,63

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2: Pieluchomajtki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69632,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65530,00

 • Oferta z najniższą ceną: 65530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71810,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3: Środki myjąco - dezynfekcyjne do narzędzi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8573,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8452,50

 • Oferta z najniższą ceną: 8452,50 / Oferta z najwyższą ceną: 8452,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4: Środki dezynfekcyjne do powierzchni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5251,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5523,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5523,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5523,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5: Środki myjąco - dezynfekcyjne do odkażania rąk, skóry i błon śluzowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14469,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11709,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11709,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11709,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie 6: Rękawice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67662,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58914,40

 • Oferta z najniższą ceną: 58914,40 / Oferta z najwyższą ceną: 83670,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie 7: Nici chirurgiczne typu AMIFIL M, PETERGLYD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2274,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5512,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zadanie 8: Preparaty odżywiania dojelitowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o. o. Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11379,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10281,60

 • Oferta z najniższą ceną: 10281,60 / Oferta z najwyższą ceną: 10281,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zadanie 9: Materiały opatrunkowe stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn oraz trudno gojących się ran

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4128,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3665,20

 • Oferta z najniższą ceną: 3665,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3665,20

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.