eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa akwizycji pozyskania sponsorów na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2014-12-10

Wrocław: Usługa akwizycji pozyskania sponsorów na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej
Numer ogłoszenia: 405816 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391940 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800, faks 081 3708852.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa akwizycji pozyskania sponsorów na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług akwizycji polegających na pozyskaniu sponsorów, na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają Wzór umowy wraz z załącznikiem Pakiety przywilejów sponsorskich Opery Wrocławskiej, znajdujące się w dokumentacji postępowania. Zamawiający określa, że maksymalne wynagrodzenie prowizyjne (brutto) dla Wykonawcy nie może przekroczyć 20% kwoty (brutto) pozyskanej od sponsora/ów. W szczególności przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) każdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy; e) realizacja zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2015..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.23.00 - Usługi dla klientów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Weronika Lisiecka, ul. Powstańców Wielkopolskich 52, 63-830 Pępowo, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1230,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1230,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.