eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przebudowa i modernizacja elewacji tylnej budynku głównego Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-12-10

Wrocław: Przebudowa i modernizacja elewacji tylnej budynku głównego Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 405500 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3552849, faks 071 3552849 , strona internetowa www.amuz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja elewacji tylnej budynku głównego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja elewacji tylnej budynku głównego Akademii Muzycznej przy pl. Jana Pawła II nr 2 polegająca na termomodernizacji wg projektu pn. Przebudowa elewacji budynków Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.32.10.00 - Izolacja cieplna .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienia uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Przedmiot zamówienia uzupełniającego obejmuje: 1. Demontaż obróbek blacharskich. 2. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem termoizolacji 3. Wykonanie termoizolacji 4. Tynkowanie, malowanie i wykonanie obróbki blacharskiej 5. Wykonanie opierzenia

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konstrukcje Gozdbud Development Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowodworska 17c, 54-433 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.