eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-28

Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 394018 - 2013; data zamieszczenia: 28.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342540 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 0-17 748 29 90, faks 0-17 748 29 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna szkoła artystyczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00 - Instrumenty muzyczne 37.32.16.00 - Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria 37.32.10.00 - Akcesoria do instrumentów muzycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57388,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 69900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69900,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.