eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waszyngton DC 20009 USA › Wywóz wraz z utylizacją mebli i wyposażenia z budynku na Tilden

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-27

Waszyngton DC 20009 USA: Wywóz wraz z utylizacją mebli i wyposażenia z budynku na Tilden
Numer ogłoszenia: 393994 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ambasada RP w Waszyngtonie, 2640 16 street NW, - Waszyngton DC 20009 USA, woj. , tel. 202 499 1719, faks 202 462 8235 , strona internetowa washington.amb@msz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz wraz z utylizacją mebli i wyposażenia z budynku na Tilden.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi wywiezienia wrazz utylizacją całego wyposażenia ze wszystkich pomieszczeń, pokoi gościnnych, oraz pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku na 2900 Tilden Street, NW, Washington DC 20009.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00 - Roboty na placu budowy .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiającym jest placówka zagraniczna, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 Euro, albo 5 000 000 Euro jesli przemdiotem zamówienia są roboty budowlane (art. 67 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych). Jednoczesnie wartosć zamówienia jest wyższa od ustalonej kwoty, 14 000 Euro, pozwalającej na zastosowanie trybu bez ustawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Romans General Construction, 8435 Bates Street Bowie, Maryland, kraj/woj. Stany Zjednoczone.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.