eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-27

Mogilno: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Numer ogłoszenia: 393984 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354482 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3152515, faks 042 3152533.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego, nieużywanego sprzętu rehabilitacyjnego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, uruchomienie dostarczonego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie obsługi. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części ( pakiety ) : Część Nr 1 ( pakiet 1 ) : 1)Stół do masażu 7 segmentowy 2)Urządzenie do masażu wibracyjnego 3)Zestaw do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego z zamkniętym obiegiem wody 4)Aparat do terapii prądami interferencyjnymi 5)prądami diadynamicznymi 6)Aparat do elektroterapii 7)Biostymulator laserowy. 8)Statyw do ustawiania sondy prysznicowej 9)Osprzęt do Ugula + Stół rehabilitacyjny + Kabina Ugul 10)Crosstrainer 11)Stepper 12)Wioślarz 13)Ergometr 14)Urządzenie do krioterapii ciekłym azotem i dodatkowym zbiornikiem 15)Wanna czterokomorowa Część Nr 2 ( pakiet 2 ) : 1)Lampa sollux statywowa 2)Lampa sollux stołowa 3)Rotor kończyny górne 4)Rotor kończyny dolne 5)Leżanka lekarska 6)Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - wycinek walca z sandałami 7)Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - wycinek kuli z sandałami 8)Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem 9)-bez oporu 10)Taboret 11)Aparat do drenażu limfatycznego 12)Urządzenie do masażu podciśnieniowego 13)Urządzenie do fizykoterapii Część Nr 3 ( pakiet 3 ) : 1)Wanna do masażu wirowego kończyn górnych 2)Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych 3)Piłki gimnastyczne 4)Wałki do ćwiczeń 5)Kliny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach realizacji Projektu pn. Zwiększenie jakości i dostępności ochrony rehabilitacyjnej świadczonej przez SP ZOZ w Mogilnie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część Nr 1 ( pakiet 1 )

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96670,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 105109,38

 • Oferta z najniższą ceną: 91650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105109,38

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część Nr 2 ( pakiet 2 )

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24528,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26243,83

 • Oferta z najniższą ceną: 26243,83 / Oferta z najwyższą ceną: 28000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część Nr 3 ( pakiet 3 )

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23086,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26329,84

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.