eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › DLG.39.328/13 Wykonanie robót budowlanych w trzech oddziałach, modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomu kanalizacyjnego i przewodu wodociągowego w budynku głównym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-10

Opole: DLG.39.328/13 Wykonanie robót budowlanych w trzech oddziałach, modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomu kanalizacyjnego i przewodu wodociągowego w budynku głównym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Numer ogłoszenia: 367436 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143308 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4433121, faks 77 4433021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DLG.39.328/13 Wykonanie robót budowlanych w trzech oddziałach, modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomu kanalizacyjnego i przewodu wodociągowego w budynku głównym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w trzech oddziałach, modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomu kanalizacyjnego i przewodu wodociągowego w budynku głównym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 79.71.40.00 - Usługi w zakresie nadzoru .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Budowlanych inż. Jan Dudzik, Ul. Katowicka 67b, 45-061 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 453766,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 507301,93

 • Oferta z najniższą ceną: 507301,93 / Oferta z najwyższą ceną: 530381,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Budowlanych inż. Jan Dudzik, Ul. Katowicka 67b, 45-061 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55395,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51509,71

 • Oferta z najniższą ceną: 51509,71 / Oferta z najwyższą ceną: 54810,03

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29098,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21488,81

 • Oferta z najniższą ceną: 21488,81 / Oferta z najwyższą ceną: 35165,24

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12054,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12054,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12054,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.