eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wysokość stawki na roboty budowlaneprzebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-11-08

Zabrze: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN
Numer ogłoszenia: 360546 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267763 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, ul. Targowa 2, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3734810, faks 32 3734819.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30 - Wznoszenie pieców 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 51.13.50.00 - Usługi instalowania pieców 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13160,07

 • Oferta z najniższą ceną: 13160,07 / Oferta z najwyższą ceną: 13160,07

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15110,57

 • Oferta z najniższą ceną: 15110,57 / Oferta z najwyższą ceną: 15110,57

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Kawika 34a/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16081,12

 • Oferta z najniższą ceną: 16081,12 / Oferta z najwyższą ceną: 16081,12

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Kawika 34a/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16081,12

 • Oferta z najniższą ceną: 16081,12 / Oferta z najwyższą ceną: 16081,12

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Kawika 34a/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16081,12

 • Oferta z najniższą ceną: 16081,12 / Oferta z najwyższą ceną: 16081,12

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych, zakup i montaż pieców stalowych, kuchennych, zakup i montaż pieców typu Żar w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9562,04

 • Oferta z najniższą ceną: 9562,04 / Oferta z najwyższą ceną: 9562,04

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.