eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nałęczów › Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-28

Nałęczów: Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie.
Numer ogłoszenia: 358390 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337866 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, woj. lubelskie, tel. 81 5014069, faks 81 5014069.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego sprzętu do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K w ramach cyfryzacji kina CISY w Nałęczowie przy ul. Lipowej 6. 2.Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K, zgodnego ze standardami DCI oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń osób wyznaczonych przez Zamawiającego. 3.Zamawiający wymaga , aby dostarczony przedmiot zamówienia , tj. kinowy sprzęt cyfrowy do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K dla kina CISY w Nałęczowie, był zgodny ze standardami DCI i wymaganiami stawianymi dla zawodowego kina cyfrowego. 4.Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej kina Cisy. Poniżej przedstawiamy parametry: a) liczba miejsc siedzących sali kinowej - 198 szt. b) szerokość ekranu - 7,70m c) wysokość ekranu - 3,40m d) odległość projekcyjna od okienka projekcyjnego - 21 m e) Wymiary okienka projekcyjnego mierzone od kabiny projekcyjnej - szerokość 20 cm, wysokość 16 cm. Wymiary okienka projekcyjnego mierzone od sali kinowej - szerokość 36 cm, wysokość 25,5 cm. Grubość muru - 46 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00 - Projektory filmowe 48.90.00.00 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 38.60.00.00 - Przyrządy optyczne 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe 48.82.00.00 - Serwery 51.00.00.00 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 80.51.10.00 - Usługi szkolenia personelu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2014..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237249,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 293908,50

  • Oferta z najniższą ceną: 293908,50 / Oferta z najwyższą ceną: 293908,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.