eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pełnienie roli wynajmującego w stosunku do lokali.Całkowita pow. użytkowa budynków - max. 190.497,88 m2. Całkowita pow. terenów - max. 592.706.53 m2.Ogłoszenie z dnia 2005-07-14

POZYCJA 34759

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Kraków: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, do kontaktów: Barbara Batko - Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel. 616-84-50, ul. Wielopole, 31-072 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6168450, 6168451, fax 012 6168407, e-mail: batkoba@um.krakow.pl, www.zbk.krakow.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pełnienie roli wynajmującego w stosunku do lokali.Całkowita pow. użytkowa budynków - max. 190.497,88 m2. Całkowita pow. terenów - max. 592.706.53 m2. Liczba lokali - max. 4.438 szt. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 70.33.00.00 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy Kod CPV wg słownika 2008: 70.33.00.00 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy Oryginalny kod CPV: 70.33.21.00 - Usługi zarządzania gruntami Kod CPV wg słownika 2008: 70.33.21.00 - Usługi zarządzania gruntami Oryginalny kod CPV: 70.33.10.00 - Usługi nieruchomości mieszkalnych Kod CPV wg słownika 2008: 70.33.10.00 - Usługi nieruchomości mieszkalnych Oryginalny kod CPV: 70.33.20.00 - Usługi w zakresie nieruchomości innych, niż mieszkalne Kod CPV wg słownika 2008: 70.33.20.00 - Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne Oryginalny kod CPV: 70.13.00.00 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność Kod CPV wg słownika 2008: 70.13.00.00 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 70 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pełnienie roli wynajmującego w stosunku do lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych albo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu prtzysługującego Gminie w budynkach spółdzielni mieszkaniowych (w podziale na 6 części). Całkowita powieżchnia użytkowa budynków - max. 190.497,88 m2. Całkowita powierzchnia terenów - max. 592.706.53 m2. Liczba lokali - max. 4.43. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.07.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 78/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.07.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.