eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Stacja Uzdatniania Wody Królewiecka i rozbudowa sieci wodociągowejOgłoszenie z dnia 2005-07-11

POZYCJA 33707

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Elbląg: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., do kontaktów: Beata Ziemińska, Beata Adamkiewicz, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2307213, 2307432, 2307105, fax 055 2307103, e-mail: beataz@epwik.com.pl, beataa@epwik.com.pl, www.epwik.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stacja Uzdatniania Wody Królewiecka i rozbudowa sieci wodociągowej 2) Miejsce wykonywania: Elbląg. Kod NUTS: 5.28.35.61.01.1. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.25.21.26 - Zakłady uzdatniania wody pitnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.21.26 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Oryginalny kod CPV: 45.23.21.50 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.21.50 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Oryginalny kod CPV: 29.00.00.00 - Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty Kod CPV wg słownika 2008: 16.00.00.00 - Maszyny rolnicze 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: 1) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewiecka (15 000 m sześc./dobę) 2) Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu stalowego Szopy - Elbląg DN 800-1000 (2800 m) 3) Czyszczenie sieci wodociągowej (133 km) i wymiana zasuw (112 szt.), 4) Rozbudowa sieci wodociągowej (9 km, pompownie, zbiorniki); 5) Budowa telemetrycznego systemu zarządzania produkcją i zaopatrzeniem wody, 6) Prace projektowe i dostawy urządzeń i wyposażenia dla ww. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 48560000 a PLN. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 08.2005; robót budowlanych: 10.2005. 7) Data zakończenia: 04.2007. 8) Główne warunki finansowania i płatności: według klauzuli 14 Warunków kontraktu na Urządzenia i budowę z Projektowaniem - Warunki Ogólne (Żółty FIDIC). 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 7/ZP/2004.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności - Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu nr 2002/PL/16/P/PE/031. 3) Data wysłania ogłoszenia: 01.07.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.