eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Świdnik: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego
Numer ogłoszenia: 33694 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261887 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świdnicki, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 4687101, faks 81 4687112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach rocznych planów wspomagania w ramach projektu pn. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Roczny Plan Wspomagania obejmuje przeprowadzenie w każdej szkole/przedszkolu cyklu doskonalenia zawodowego, w ramach wybranych ofert doskonalenia spójnych z potrzebami placówek w terminie do 31 lipca 2014 r. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)przeprowadzenie wykładów i warsztatów - w 27 grupach nauczycieli o liczebności od 10 do 15 osób każda, maksymalnie dla 400 osób - zgodnie załącznikiem nr 7 do SIWZ (podział na grupy), b) przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i konsultacji grupowych - w 36 placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego, c) realizację: 324 godzin wykładów (12 godz. x 27 grup.), 486 godzin warsztatów (18 godz. x 27 grup), 180 godzin konsultacji grupowych (5 godz. x 36 placówek), 360 godzin konsultacji indywidualnych (10 godz. x 36 placówek). Jedna godzina dydaktyczna = 45 minut. 4.Wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne organizowane w ramach Rocznego Planu Wspomagania będą realizowane od poniedziałku do soboty zgodnie z zakresem tematycznym określonym w załączniku nr 8 do SIWZ. 5.Zamawiający przeprowadzi rekrutację uczestników i przedstawi Wykonawcy ich imienną listę. 6.Szkolenia będą odbywały się w placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego 7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji oraz załącznikach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe 81.51.10.00 - 81.51.10.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Projekt jest realizowany przez Powiat Świdnicki i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: Lechaa Consulting Sp z o.o. oraz Fundacja Servivre Veritati Instytut Edukacji Narodowej, ul.Fiołkowa 7, 20-834 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226016,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 176904,00

  • Oferta z najniższą ceną: 94500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 653670,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.