eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Wykonanie boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2016-10-18

Ogłoszenie nr 326159 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 318313
Data: 05/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 3031070500000, ul. ul. Sidorska  , 21500   Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 344 99 00, faks 83 344 99 50.
Adres strony internetowej (url): www.pswbp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.2.
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu powinno być: W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów: 1. Aktualnego certyfikatu FIFA 1 Star/FIFA Quality lub FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład elastyczny* + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM, pierwotny). 2. Raportu z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny* + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM, pierwotne), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf - edycja 2009 (dostępny na www.FIFA.com); 3. Badania akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu e-layer * (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach o których mowa w punkcie 2, 4. Dokumentu potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP). 5. Karty technicznej oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu elastycznego typu e-layer * potwierdzone przez jej producenta. 6. Świadectwa higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego*, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej. 7. Wyników badań granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich. 8. Autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 9. Oświadczenia producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym potwierdzający min. 3 letnią gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 1) Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: 2) podkład (próbka o wym. min. 20 cm x 25 cm) *, 3) trawa syntetyczna (próbka o wym. min. 10 cm x 15 cm), 4) wypełnienie trawy syntetycznej (próbka w ilości 100 gram). * dotyczy tylko trawy w Opcji 2 w której podkład e-layer jest częścią systemu. Zamawiający żąda, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium (lista laboratoriów dostępna na www.FIFA.com). W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wielkości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia kilku badań laboratoryjnych dotyczących tego samego parametru Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 19/10/2016, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 21/10/2016, godzina: 12:00,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.