eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonna › Budowa wieży - dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Poniatów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-01

Jabłonna: Budowa wieży - dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Poniatów
Numer ogłoszenia: 325794 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261774 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Jabłonna, ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie, tel. 022 7744933, faks 022 7744596.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wieży - dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Poniatów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) odłączeniu instalacji elektrycznej prowadzącej do istniejącej wieży, 2) rozbiórce istniejącej wieży wraz z odciągami i ich zakotwieniami wraz z jej utylizacją, 3) wykonaniu fundamentów wieży, 4) montażu konstrukcji stalowej wieży, 5) montażu wyposażenia wieży, 6) wykonaniu zagospodarowania terenu (zjazdu z drogi gruntowej, utwardzonego dojścia pod wieżę, ogrodzenia wieży), 7)przedłużeniu istniejącej instalacji elektrycznej pod wieżę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45.23.23.30 - Wznoszenie masztów antenowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WALKO Waldemar Walas, ul. prof. Stefana Golachowskiego 18, 45-842 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 413668,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 318586,06

  • Oferta z najniższą ceną: 295612,16 / Oferta z najwyższą ceną: 412527,98

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.