eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wysokość stawki na roboty budowlaneprzebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-11-24

Zabrze: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN
Numer ogłoszenia: 307413 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272945 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, ul. Targowa 2, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3734810, faks 32 3734819.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30 - Wznoszenie pieców 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 51.13.50.00 - Usługi instalowania pieców 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN POM 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Adama Kawika 34A/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8882,64

 • Oferta z najniższą ceną: 8882,64 / Oferta z najwyższą ceną: 12496,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN POM 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12468,08

 • Oferta z najniższą ceną: 12468,08 / Oferta z najwyższą ceną: 12496,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN POM 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Adama Kawika 34A/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8882,64

 • Oferta z najniższą ceną: 8882,64 / Oferta z najwyższą ceną: 12496,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN POM4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12496,51

 • Oferta z najniższą ceną: 12496,51 / Oferta z najwyższą ceną: 12496,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Wysokość stawki na roboty budowlane: przebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012 w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN POM 5 i 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12468,08

 • Oferta z najniższą ceną: 12468,08 / Oferta z najwyższą ceną: 12496,51

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.