eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębnica Kaszubska › Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Dębnica Kaszubska do Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w roku szkolnym 2012/2013.

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2012-07-21

Numer ogłoszenia: 264036 - 2012; data zamieszczenia: 21.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244994 - 2012 data 11.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół, ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie, tel. 059 8131156, fax. 059 8131156.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Rozpoczęcie: 03.09.2012.
 • W ogłoszeniu powinno być: Okres w miesiącach 10..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w SIWZ oraz spełnią wszystkie warunlki wymagane Ustawą Prawo zamówień publicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca przedłoży licencje (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniające do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego osób..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykjonawcy: nie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przewidywane zmiany umowy: 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany: 1)obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług przewozowych, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: a)wskazanie usługi, której ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, b)zgoda obu Stron, c)zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, 2)obniżenie wartości umowy w przypadku usług przewozowych zamiennych, wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: a)wskazanie usług przewozowych zamiennych, w przypadku zmian organizacji pracy szkoły, które ze względów ekonomicznych mogą być wykonane, b)zgoda obu Stron, c)zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, 3)zmiany terminu wykonania umowy. Warunki takiej zmiany są: a)wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: - zmiana organizacji pracy szkoły, - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, - konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku szkolnego, b)zgoda obu Stron umowy, c)zmiany te ze względów ekonomicznych muszą być korzystne dla Zamawiającego. 2.W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o której mowa w ust. 1, zmiany te muszą być wprowadzone po uzgodnieniu Stron umowy, w formie pisemnego aneksu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 24.07.2012.
 • W ogłoszeniu powinno być: 26.07.2012.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.