eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwony Bór › Dostawa, celem dalszej odsprzedaży KOSMETYKÓW do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Przytułach i Grądach Woniecko oraz do sklepu w Czerwonym Borze.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-21

Czerwony Bór: Dostawa, celem dalszej odsprzedaży KOSMETYKÓW do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Przytułach i Grądach Woniecko oraz do sklepu w Czerwonym Borze.
Numer ogłoszenia: 264020 - 2012; data zamieszczenia: 21.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" , Czerwony Bór 23, 18-400 Czerwony Bór, woj. podlaskie, tel. 86 216 36 04, faks 86 216 31 49.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbbielik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, celem dalszej odsprzedaży KOSMETYKÓW do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Przytułach i Grądach Woniecko oraz do sklepu w Czerwonym Borze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Jm. Ilość do: 1. antyperspirant NIVEA 40ml szt. 300 2. antyperspirant REXONA 50ml szt. 500 3. antyperspirant OLD SPACE 60 ml szt. 600 4. antyperspirant Dove 50g szt. 50 5. antyperspirant ADIDAS 53ml sztyft szt. 500 6. balsam do ciała Cztery Pory Roku 250ml szt. 350 7. balsam do ciała Venus 400ml szt. 100 8. balsam do ciała Garnier 400ml szt. 300 9. balsam do ciała DOVE 250ml szt. 300 10. balsam do ciała NIVEA for MEN 250ml szt. 100 11. mleczko do ciała Garnier 400ml szt. 200 12. krem do rąk Evina 75ml szt. 100 13. krem do rąk glicerynowo-cytrynowy z dodatkiem co najmniej następujących ziół (rumianku, skrzypu polnego, szałwi, rozmarynu, pokrzywy, melisy, chmielu, aloesu) łagodzący podrażnienia skóry spowodowane używaniem detergentów - 100ml szt. 2500 14. krem NIVEA 50 ml szt. 800 15. krem NIVEA SOFT 100ml szt. 50 16. krem ochronny BAMBINO 150ml szt. 150 17. maszynka do golenia GILLETTE szt. 5000 18. maszynka do golenia POLSILVER szt. 200 19. maszynka do golenia MACH 3 TURBO szt. 40 20. wkłady do maszynki MACH 3 op. 100 21. mydło kosmetyczne z kremem nawilżającym w różnych wersjach zapachowych i kolorystycznych-kostka 100g szt. 3800 22. mydełko hotelowe DALAN 20g szt. 100 23. mydło dla dzieci BAMBINO szt. 20 24. mydło ARKO 100g szt. 3000 25. mydło DOVE 100g szt. 1500 26. mydło NIVEA 100g szt. 1000 27. mydło PALMOLIVE 100g szt. 3000 28. mydło PROTEX 100g szt. 1000 29. mydło w płynie Palmolive 300ml szt. 500 30. mydło w płynie Pati 500ml szt. 400 31. oliwka do ciała BAMBI 150ml szt. 50 32. pasta do zębów SIGNAL 100ml szt. 1500 33. pasta do zębów BLEND & MED. 125ml szt. 1000 34. pasta do zębów COLGATE 125ml szt. 800 35. pasta do zębów ELMEX szt. 300 36. pasta do zębów SENSODYNE szt. 200 37. pasta do zębów BLEND & MED. 3 WHITE perła szt. 1000 38. nitka dentystyczna Jordan szt 50 39. krem do stóp antybakteryjny Soraya szt. 50 40. talk do stóp szt. 30 41. patyczki kosmetyczne w opakowaniu foliowym po 100 szt. w opakowaniu op. 2000 42. pędzelek do golenia szt. 50 43. pianka do golenia GILETTE 200ml szt. 500 44. pianka do golenia Bond 200ml szt. 400 45. pianka do golenia NIVEA for MEN 200ml szt. 300 46. krem do golenia Wars 65g szt. 150 47. żel do golenia Gillette 200ml szt. 300 48. żel do golenia NIVEA for MEN 200ml szt. 300 49. balsam po goleniu BOND szt. 500 50. balsam po goleniu NIVEA for MEN 100ml szt. 50 51. żel do mycia twarzy NIVEA visage szt. 150 52. płatki kosmetyczne 80szt. op. 400 53. szampon familijny 500ml szt. 800 54. szampon HEAD & SHOULDERS 400ml szt. 200 55. szampon NIVEA 250ml szt. 500 56. szampon TIMOTEI 200ml szt. 500 57. szampon PALMOLIVE 200ML szt. 500 58. szampon SCHAUMA 250ml szt. 400 59. szampon dla dzieci BAMBINO 300ml szt. 30 60. szczoteczka do zębów szt. 1000 61. tonik do twarzy 200ml szt. 150 62. mleczko do ciała NIVEA 250ml szt. 100 63. mydelniczka szt. 200 64. żel do włosów 150g szt. 200 65. żel pod prysznic Fa 250ml szt. 600 66. żel pod prysznic BOND 300ml szt. 300 67. żel pod prysznic NIVEA for MEN 250ML szt. 400 68. żel pod prysznic ADIDAS 250ml szt. 500 69. żel pod prysznic PALMOLIVE 250ML szt. 300 70. pilnik do paznokci papierowy szt. 200 71. obcinacz do paznokci bez nożyka szt. 500 72. peeling do twarzy w tubie 100ml szt. 50 73. krem do twarzy DOVE 150ml szt. 150 74. krem do twarzy NIVEA VISAGE Q10 szt. 50 75. krem do twarzy NIVEA for MEN 75ml szt. 50 76. chusteczki nawilżające (opakowanie nie mniej niż 72 szt.) szt. 300 77. pampersy Active Baby op. 15 78. pampers New Baby op. 5 79. farba do włosów PALETTE szt. 50 80. płyn do higieny intymnej 500ml szt. 20 81. tampony O.B. 8szt. op. 50 82. tampony O.B. 16szt. op. 50 83. podpaski Bella Normal 20szt. op. 50 84. podpaski Bella Nova Classic ze skrzydełkami op. 50 85. podpaski Naturella Classic 16sz. op. 30 86. podpaski Always Ultra Normal Plus 10sz. op. 50 87. podpaski Naturella Classic 8szt. op. 50 88. podpaski Naturella Normal ze skrzydełkami 10szt. op. 50 89. tampony Naturella Normal 16szt. op. 30 90. tampony Naturella Super 16szt. op. 30 91. wkładki higieniczne Bella Panty 20szt. op. 50 92. gąbka do ciała szt. 500 93. grzebień szt. 30.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.70.00.00 - Produkty do pielęgnacji ciała .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbbielik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej Bielik z siedzibą w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23 18-400 Łomża,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej Bielik z siedzibą w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23 18-400 Łomża,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.