eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Budowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w ramach zadaniaRozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża .

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-07-05

Łomża: Budowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża .
Numer ogłoszenia: 263586 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77425 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, Podgórze, ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 217 82 23, faks 86 217 82 23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Biblioteka Publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu na działce o nr ewidencyjnym nr 277 i część działki 278/2 położonej przy ul. Łomżyńskiej w Podgórzu . Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 1/- Przebudowę i rozbudowę Biblioteki w budynku który składa się z dwóch połączonych ze sobą przestrzeni funkcjonalnych Biblioteki i Remizy Strażackiej. Przebudowa polegać będzie na wydzieleniu, zmniejszeniu powierzchni użytkowej biblioteki poprzez podział przestrzeni istniejącej, zamurowanie otworu łączącego pomieszczenia istniejące oraz wydzieleniu pomieszczenia socjalnego z sanitariatem z przestrzeni garażowej z części Remizy. Powierzchnia przebudowy - 70,0m2 Rozbudowa budynku polega na usunięciu jednego wiatrołapu i dobudowie do istniejącego budynku komunikacji, (łącznika), łączącej istniejące pomieszczenie biblioteki w istniejącym budynku z projektowanym budynkiem Biblioteki. Zaprojektowana Biblioteka to budynek plomba, łącznik pomiędzy dwoma budynkami istniejącej Biblioteki i Szkoły Podstawowej. Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 18,9m2 Zaprojektowano budynek Biblioteki jako nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny, dostosowany swoimi gabarytami do istniejących budynków sąsiednich. Powierzchnia zabudowy projektowanej biblioteki - 216,8m2 Na parterze pomieszczenie biblioteczne, wypożyczalnia, księgozbiór, na piętrze pomieszczenia biurowe oraz pracownia biblioteczna. Kondygnację łączy łącznik gdzie znajdują się sanitariaty, kotłownia oraz klatka schodowa. 2/ - Budowę instalacji wod-kan i c.o. wraz z kotłownią . 3/ - Budowę instalacji elektroenergetycznej , elektrycznej i niskoprądowej 4/ - Budowę niezbędnej infrastruktury ( sieć sanitarna, sieć deszczowa przyłącze wodociągowe . 5/ - Budowę dojść i chodników.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek ze srodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej BIELIK, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1260531,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1291438,02

  • Oferta z najniższą ceną: 1020998,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1727187,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.