eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 Suchatówka - Służewo w km 9+545 w m. Pieczenia.Ogłoszenie z dnia 2006-01-12

POZYCJA 2228

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, do kontaktów: Martyna Szczuraszek, ul. Fordońska, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 370-57-17, fax (052) 370-57-16, e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.com.pl, www.zdw-bydgoszcz.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 Suchatówka - Służewo w km 9+545 w m. Pieczenia. 2) Miejsce wykonywania: Most w m. Pieczenia w km 9+545. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przebudowa mostu polegająca na poszerzeniu istniejącego przęsła do szerokości jezdni 7,00 m z opaskami bezpieczeństwa,oraz wzmocnienie przęsła do klasy B. Dokonana zostanie korekta niwelety na moście w wyniku zmiany warstw konstrukcyjnych jezdni oraz przebudowa dojazdów do mostu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 06.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.