eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 z przeznaczeniem na dwa odrębne lokale mieszkalne (nr 5 i 5A) w budynku przy ul. Paderewskiego 69 w Zabrzu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-02-01

Zabrze: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 z przeznaczeniem na dwa odrębne lokale mieszkalne (nr 5 i 5A) w budynku przy ul. Paderewskiego 69 w Zabrzu
Numer ogłoszenia: 21210 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154179 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3733537, 2710011, faks 32 3733427, 2710818.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 z przeznaczeniem na dwa odrębne lokale mieszkalne (nr 5 i 5A) w budynku przy ul. Paderewskiego 69 w Zabrzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 z przeznaczeniem na dwa odrębne lokale mieszkalne (nr 5 i 5A) w budynku przy ul. Paderewskiego 69 w Zabrzu, zakresie: - wykonanie robót ogólnobudowlanych; - wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu; - wymiana i wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych; - wykonanie robót wykończeniowych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137005,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100093,26

  • Oferta z najniższą ceną: 91129,45 / Oferta z najwyższą ceną: 131679,85

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.