eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Lublin

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-06-17

Lublin: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Lublin
Numer ogłoszenia: 205430 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185782 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, faks 81 4663001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Lublin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Lublin: 1. Zestaw zabawowy I - 2 szt. 2. Piaskownica - 4 szt. 3. Karuzela tarczowa z kierownicą i siedziskami - 1 szt. 4. Zestaw sprawnościowy - 2 szt. 5. Huśtawka podwójna drewniana z metalową belką dla małych dzieci (siedziska koszyczkowe) - 2 szt. 6. Huśtawka podwójna drewniana z metalową belką dla dzieci (siedzisko koszyczkowe i siedzisko płaskie) - 1 szt. 7. Bujak przestrzenny na sprężynie - samochodzik - 2 szt. 8. Wahadło-pylon-twister - 2 szt. 9. Twister potrójny - 2 szt. 10. Prasa nożna - pylon - wahadło - 2 szt. 11. Wyciąg górny - pylon - wyciąg dolny - 5 szt. 12. Wyciąg górny - pylon - 1 szt. 13. Orbitrek - 5 szt. 14. Wioślarz - 5 szt. 15. Prasa nożna - pylon - pajacyk - 1 szt. 16. Orbitrek - pylon - biegacz - 1 szt. 17. Tablica informacyjna - 7 szt.: 17.1. Tablica informacyjna zawierać będzie regulamin określający zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej oraz numery telefonów alarmowych. 17.2. Treść regulaminu przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym. 17.3. Treść regulaminu winna być opracowana w formacie A3, laminowana.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00 - Wyposażenie placów zabaw 43.32.50.00 - Wyposażenie parków i placów zabaw 37.41.00.00 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pani Jadwiga Oziębło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Oziębło Jadwiga - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177561,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 189059,61

  • Oferta z najniższą ceną: 189059,61 / Oferta z najwyższą ceną: 209899,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.