eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Bieżące utrzymanie oraz modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - pełna nazwa zamówienia znajduje się w dokumentach zamówieniaOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bieżące utrzymanie oraz modernizacja elementów nawierzchni jezdni
i chodników ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - pełna nazwa zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 472 60 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524025

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00499180

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1.) Zamawiający wymaga, aby zamówienie, w odniesieniu do każdego Zadania, było wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.
2.) Uwaga do pkt. 8.1.) "Termin składania ofert" w Sekcji VIII - Procedura: Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do 30.12.2022 r., do godziny 09:00:00.

Po zmianie:
1.) Zamawiający wymaga, aby zamówienie, w odniesieniu do każdego Zadania, było wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.
2.) Uwaga do pkt. 8.1.) "Termin składania ofert" w Sekcji VIII - Procedura: Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do 03.01.2023 r., do godziny 09:00:00.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-30 09:00

Po zmianie:
2023-01-03 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-30 10:00

Po zmianie:
2023-01-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-28

Po zmianie:
2023-02-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.