eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa skateparku w rejonie ulicy Wałbrzyskiej we Wrocławiu - etap 1Ogłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa skateparku w rejonie ulicy Wałbrzyskiej we Wrocławiu - etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WROCŁAW - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931040088

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Januszowicka 15 A

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-135

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@zim.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512410

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00485057

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
6

Po zmianie:
8

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Zadanie 1 Etap 1: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
Zadanie 2: do 36 miesięcy od dnia następnego po zakończeniu robót wykonanych w ramach Zadania 1 Etapu 1.

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Zadanie 1 Etap 1: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy
Zadanie 2: do 36 miesięcy od dnia następnego po zakończeniu robót wykonanych w ramach Zadania 1 Etapu 1.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-29 11:00

Po zmianie:
2023-01-11 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-29 11:30

Po zmianie:
2023-01-11 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-27

Po zmianie:
2023-02-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.