eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Budowa obiektów małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Sensoryczne place zabaw".Ogłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa obiektów małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Sensoryczne place zabaw".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Włocławek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13

1.4.2.) Miejscowość: Włocławek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 (54) 414 40 00

1.4.8.) Numer faksu: +48 (54) 414 42 57

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501176

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00475294/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-20 10:00

Po zmianie:
2022-12-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-20 10:15

Po zmianie:
2022-12-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-18

Po zmianie:
2023-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.